(15.20 hodin)

 

Poslanec Milan Urban: Nyní, tak jak byly návrhy předloženy, bychom hlasovali orientačně o číslovce 200.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 132. Kdo souhlasí v orientačním hlasování s číslovkou 200, kdo je pro?

Hlasování 132. Přítomno 162, pro 51.

 

Poslanec Milan Urban: A nyní o posledním návrhu, kde by se číslovka 30 nahrazovala číslovkou 90.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 133. Táži se v orientačním hlasování, kdo je pro návrh na číslovku 90.

Hlasování číslo 133. Přítomno 163, pro 47.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji. Tedy nejvíce hlasů v orientačním hlasování získala číslovka 200, tedy návrh, kde v části první článek jedna se v bodu 2 § 7d číslovka 30 nahrazuje číslovkou 200, o které bychom teď měli rozhodnout v hlasování.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. A prosím o vaše stanoviska. (Zpravodaj: Neutrální.) Pan ministr, prosím? (Záporné.)

 

Zahajuji hlasování číslo 134. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 134. Přítomno 162, pro 56, proti 88. Návrh přijat nebyl.

 

Poslanec Milan Urban: Budeme hlasovat o návrhu, kde číslovka 30 se nahrazuje číslovkou 90. Mírně pozitivní.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Stanovisko pana ministra? (Záporné.)

 

Zahajuji hlasování číslo 135. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 135. Přítomno 162, pro 60, proti 82. Návrh přijat nebyl.

 

Poslanec Milan Urban: Budeme tedy hlasovat o posledním návrhu, kde číslovka 30 se nahrazuje číslovkou 60.

Stanovisko pozitivní. (Ministr: Záporné.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 136. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 136. Přítomno 162, pro 55, proti 86. Návrh přijat nebyl.

 

Poslanec Milan Urban: Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Jiřího Krátkého pod písmenem B. (Ministr: Jedna.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová B1 jste říkal?

 

Poslanec Milan Urban: Říkal pan ministr B1. Pokud máme hlasovat odděleně, samozřejmě to není žádný problém. Můžeme hlasovat o návrhu B1 odstavec 1 tedy, aby to bylo správně. Ale ve schválené proceduře jsme měli hlasování jako celek pod písmenem B.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Právě se vás chci zeptat - pokud není námitka, tak bychom hlasovali o písmenu B jako o celku, tak jak jsme si schválili v proceduře. Takže prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Milan Urban: Stanovisko neutrální. (Ministr: Záporné.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 137. Táži se, kdo je pro tento návrh. A kdo je proti?

Hlasování číslo 137. Přítomno 162, pro 36, proti 96. Návrh přijat nebyl.

 

Poslanec Milan Urban: Nyní bychom tedy hlasovali o návrhu pod písmenem E pana poslance Petra Bendla. Stanovisko kladné. (Ministr: Záporné.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 138. Kdo je pro tento návrh? A kdo je proti?

Hlasování číslo 138. Přítomno 164, pro 61, proti 80. Návrh přijat nebyl.

 

Poslanec Milan Urban: Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu hospodářského výboru, můžeme o něm tedy hlasovat jako o celku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Legislativa nemá připomínek, takže přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 145, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo sto třicet... Pardon. Nyní hlasujeme tedy o tom komplexním...

 

Poslanec Milan Urban: Já myslím, abychom dostáli proceduře, že bude lepší hlasovat nejdříve o tom komplexním pozměňovacím návrhu a pak o zákonu jako o celku. Ono je to de facto totéž, ale myslím si, že z hlediska formálního to tak bude lepší.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dobře. Nejprve o tom komplexním pozměňovacím návrhu, tak jak byl pozměněn přijatými pozměňovacími návrhy.

Zahajuji hlasování číslo 139. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 139. Přítomno 164, pro 132, proti 10. Tedy tento komplexní pozměňovací návrh jsme schválili.

 

Nyní bude Poslanecká sněmovna hlasovat o celém návrhu usnesení, tak jak jsem přečetla návrh usnesení před malým okamžikem. Zahajuji hlasování pořadové číslo sto třicet... Prosím o vymazání předchozího hlasování.

 

Zahajuji hlasování 140 a ptám se, kdo je pro přijetí tohoto zákona. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 140. Přítomno 159, pro 123, proti 12. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dámy a pánové, já poděkuji panu zpravodaji, poděkuji též panu ministrovi.

 

Poslanec Milan Urban: Mohu jednu větu, paní předsedkyně? (Jistěže, prosím.)

Já myslím, že občané si mohou vydechnout, protože teď už je jisté, že elektrická energie od příštího roku se jim nezdraží, rovněž tak firmy. Myslím, že to je dobrý zákon. (Potlesk.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vyrovnali jsme se tím s bodem číslo 89, se sněmovním tiskem 145 ve třetím čtení.

Dámy a pánové, na základě toho aviza, které jsem vám sdělila ve dvě hodiny odpoledne při zahájení schůze, tedy na základě stanovisek čtyř předsedů poslaneckých klubů z dnešní dopolední porady, navrhuji nyní vyřazení všech zbývajících, tedy neprojednaných bodů schváleného pořadu 7. schůze Poslanecké sněmovny z pořadu schůze.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 141. Kdo je pro tento návrh na vyřazení všech neprojednaných bodů z pořadu schůze? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 141. Přítomno 154, pro 93, proti 37. Tento návrh jsme přijali. Tím jsme vyřadili tyto body z pořadu schůze.

 

Dámy a pánové, to mi umožňuje konstatovat - ale až za malou chvíli, až poté, co promluví ještě pan kolega Gandalovič.

 

Poslanec Petr Gandalovič: Vážená paní předsedkyně, vážená Sněmovno, nezpochybňuji žádné z proběhlých hlasování. Jenom chci pro záznam konstatovat, že u čísla hlasování 134 jsem hlasoval ne, na sjetině mám ano. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji za tento návrh pro stenozáznam. A já teď už můžu doříci, že končím - ještě nemohu doříci. Paní poslankyně Wenigerová, prosím.

 

Poslankyně Jaroslava Wenigerová: Paní předsedající, já se rovněž omlouvám. V hlasování 129 hlasovala jsem ne, a na sjetině je ano. Prosím pro stenozáznam. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Záznam nebo ohlášení pro stenozáznam.

A já nyní končím 7. schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji vám za spolupráci během této schůze a to je všechno, co bylo možno v tuto chvíli ještě říci. Příjemný zbytek dne.

 

(Schůze skončila v 15.30 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP