(Jednání pokračovalo v 18.00 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, je 18 hodin. Podle několika upozornění, která jste v průběhu schůze dostávali, podle toho, že jsme si také schválili příslušný blok projednávání, zahájíme za chvilku projednávání smluv v prvém a druhém čtení. Chci apelovat na předsedy klubů nebo jejich zástupce, aby svolali poslance, protože probíhá řádná schůze Poslanecké sněmovny a není žádný důvod k tomu, aby tady nebyli přítomni ti, kteří nepodali svou omluvu.

Zatím vás tedy seznámím s omluvami, které mi ještě došly. Paní poslankyně Anna Putnová se omlouvá z pracovních důvodů, rovněž z pracovních důvodů pan kolega Jiří Šlégr a pan ministr Karel Schwarzenberg se omlouvá dnes od 18 hodin.

Viděla jsem, že pan kolega chce, abych vás odhlásila, což samozřejmě učiním. Prosím, abyste se zaregistrovali. Upozorňuji vás, že nás musí být 67 k tomu, abychom mohli přijímat nějaká rozhodnutí, ale to neznamená, že nemůžeme jednat. Jednat můžeme i bez toho, že budeme hlasovat, s tím, že smlouvy přerušíme a hlasování necháme na dobu, až nás tady příslušný počet bude. Jsem rozhodnuta tímto způsobem pokračovat, a to do té doby, než projednáme všechny smlouvy v prvém a druhém čtení, ten balík, který je tady přede mnou. Prosím, abyste se na to tedy připravili.

 

Zahajuji projednávání bodu č. 52. Je to

52.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Indickou republikou
o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře
a ochraně investic, podepsaný dne 8. června 2010 v Praze
/sněmovní tisk 14/ - druhé čtení

Prosím pana ministra financí Miroslava Kalouska, aby se nyní ujal slova.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedající. Vzhledem k tomu, že jsem tento protokol zdůvodňoval již v prvém čtení, děkuji za jeho projednání a prosím, aby byla posílena právní jistota Čechů, Češek, Indů i Indek. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Usnesení zahraničního výboru a rozpočtového výboru, který projednal návrh iniciativně, byla rozdána jako sněmovní tisk 14/1 a 14/2. Prosím nyní o slovo zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Kateřinu Konečnou - ale ta je myslím ze zdravotních důvodů omluvena. Proto ji zastoupí paní kolegyně Matušovská. Prosím.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, paní předsedkyně. Já bych vám přednesla usnesení zahraničního výboru, který na své 5. schůzi dne 13. října doporučil Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaného dne 8. června 2010 v Praze."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Požádám také zpravodajku výboru rozpočtového paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, usnesení rozpočtového výboru č. 25 ze dne 9. září 2010 jste dostali do lavic a rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas s vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 8. června 2010 v Praze."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Miloslavě Vostré. Otvírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, zda se někdo z vás hlásí do této rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a poprosím ještě zpravodajku zahraničního výboru - protože byla předložena dvě usnesení, jedno usnesení rozpočtového, jedno zahraničního, mám zde poznámku, že usnesení zahraničního výboru je perfektně přesně formulováno dle čl. 49 Ústavy České republiky, čili bych navrhovala, abychom hlasovali ve znění tohoto usnesení. Paní kolegyně Vostrá s tím souhlasí.

Ještě požádám, abyste se všichni zaregistrovali, protože pokud nás nebude 67, tak tento bod přeruším před závěrečným hlasováním.

Pan ministr Kalousek má náhradní kartu číslo 6.

Jsou všichni, prosím, zaregistrováni? Pokud ano, přerušuji projednávání tohoto bodu před závěrečným hlasováním, tedy po skončené rozpravě. Přerušuji tedy projednávání bodu 52, sněmovního tisku 14.

 

Můžeme se věnovat bodu 53. Je to

53.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií
o sociálním zabezpečení, podepsaná v Canbeře 16. září 2009
/sněmovní tisk 18/ - druhé čtení

Poprosím, aby uvedl tuto smlouvu pan ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Prosím.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Dobrý večer. Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, po prvním čtení v této Sněmovně v září tohoto roku byl návrh na ratifikaci smlouvy s Austrálií projednán v zahraničním výboru, kde bylo možno blíže vysvětlit její základní poslání, podtrhnout zahraničněpolitický i ekonomický význam a osvětlit některé dílčí zvláštnosti tohoto smluvního dokumentu. V souvislosti s kladným doporučením zahraničního výboru Sněmovny a s ohledem na stejný výsledek projednávání v horní komoře Parlamentu mohu s plnou zodpovědností doporučit, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem na ratifikaci smlouvy o sociálním zabezpečení s Austrálií souhlas. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Zpravodajkou zahraničního výboru je paní poslankyně Renáta Witoszová. Prosím, aby zdůvodnila usnesení výboru, které vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 18/1. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Renáta Witoszová: Dobrý den. Vážené kolegyně, vážení kolegové, na základě 28. usnesení zahraničního výboru, po odůvodnění náměstka ministra práce a sociálních věcí pana Vladimíra Šišky zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení, podepsané v Canbeře 16. září roku 2009."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, paní zpravodajko. Otevírám rozpravu, prosím o přihlášky do rozpravy. Není žádná, končím rozpravu. Kvorum je stále na počtu 64, 65. Kdyby se našli dva... Ještě to stále nestačí. Já nevím, možná si někdo trošku hraje, ale to už nechám na něm, to je ta dobrá hra dospělých lidí, do toho já nebudu zasahovat. Není nás dostatek.

Je skončena rozprava, hlasovat nemůžeme. Přerušuji projednávání tohoto bodu po skončené rozpravě před hlasováním. Tím jsme tedy přerušili bod 53, sněmovní tisk 18. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP