(18.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji projednávání bodu

54.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Černé Hory o změně Dohody mezi vládou České republiky
a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře
a ochraně investic, podepsané dne 3. června 2010 v Podgorice
/sněmovní tisk 19/ - druhé čtení

Pana ministra financí Miroslava Kalouska prosím o úvodní slovo. A prosím všechny o klid.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedkyně. I zde si dovoluji poděkovat za projednání této dohody mezi prvním a druhým čtením mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory, kdybychom si vypůjčili německý jazyk, asi bychom mohli říct Regierung von Schwarzenberg. Prosím o její schválení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Usnesení zahraničního výboru a rozpočtového výboru, který projednal návrh iniciativně, bylo rozdáno jako sněmovní tisk 19/1 a 19/2. Zpravodajem zahraničního výboru byl pan poslanec David Šeich, ale protože je omluven, zastoupí jej pan kolega Petr Gandalovič. Prosím tedy o slovo.

 

Poslanec Petr Gandalovič: Vážená paní předsedkyně, vážená Sněmovno, zahraniční výbor projednal tuto materii na své schůzi dne 13. října tohoto roku a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o změně Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 3. června 2010 v Podgorice."

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Prosím zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rozpočtový výbor projednal tento tisk na své schůzi 9. září a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas s vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu České republiky vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o změně Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic."

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku, prosím zda se někdo hlásí do této rozpravy. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím.

Prosím, abyste se všichni zaregistrovali. Navzdory tomu, že nás očividně přibývá, kvorum se nehýbe (přihlášeno dle displeje 64) a já nechávám na těch, kteří si s tím hrají, aby se předváděli.

Přerušuji projednávání tohoto bodu po skončení rozpravy před hlasováním.

 

Můžeme zahájit projednávání bodu

55.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou
a Libanonskou republikou pozměňující Dohodu mezi Českou republikou
a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic,
podepsaný dne 20. března 2010 v Bejrútu
/sněmovní tisk 20/ - druhé čtení

(Velký šum v sále.) Prosím o klid, sedněte si do svých lavic. Pana ministra financí Miroslava Kalouska prosím o úvodní slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové, Libanon je další zemí, která souhlasila s úpravou své dohody s Českou republikou o podpoře a ochraně investic tak, aby byla harmonizována s komunitárním právem. Já děkuji za její projednání, prosím o její schválení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Usnesení zahraničního výboru a rozpočtového výboru, který projednal návrh iniciativně, byla rozdána jako sněmovní tisk 20/1, 20/2. Prosím o slovo zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Robina Böhnische. Prosím.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Dobrý večer, vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové.

Zahraniční výbor se předmětným návrhem zabýval na své 5. schůzi 13. října 2010 a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu mezi Českou republikou a Libanonskou republikou pozměňujícího Dohodu mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 20. března 2010 v Bejrútu."

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Prosím zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Tisk číslo 20 projednal rozpočtový výbor na své třetí schůzi dne 3. září 2010 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas s vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Libanonskou republikou pozměňující Dohodu mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Otevírám rozpravu, do které nemám písemnou přihlášku, prosím o vaše přihlášky případné. Nehlásí se nikdo, končím rozpravu.

Kvorum neukazuje nic pozitivního (dle displeje přihlášeno 65 poslanců). Přerušuji tento bod po skončené rozpravě před závěrečným hlasováním. Bod 55 je tedy přerušen.

Jen pro upřesnění dodám, že tato hlasování, která nestihneme dnes, budeme absolvovat v pátek odpoledne po skončení pořadu tak, abychom svůj program splnili.

 

Jsme u bodu

56.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Republiky Srbsko o změnách Dohody mezi vládou České republiky
a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře
a ochraně investic, podepsané dne 4. června 2010 v Bělehradě
/sněmovní tisk 34/ - druhé čtení

Pana ministra financí prosím opět o úvodní slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já opět děkuji, paní předsedkyně, a dovoluji si navrhnout, abychom s blahopřáním Srbsku k fenomenálnímu vítězství v Davis Cupu schválili Dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic, kterou Sněmovna již propustila do druhého čtení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Usnesení zahraničního výboru a rozpočtového výboru, který též tento návrh projednal, byla rozdána jako sněmovní tisk 34/1 a 34/2. Za nepřítomného zpravodaje Jaroslava Foldynu se ujme zpravodajské role za zahraniční výbor pan poslanec Petr Gandalovič. Prosím tedy.

 

Poslanec Petr Gandalovič: Vážená paní předsedkyně, vážená Sněmovno, zahraniční výbor se dne 13. října 2010 usnesl na tom, že doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o změnách Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 4. června 2010 v Bělehradě."

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Prosím nyní zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji. Uvedený tisk číslo 34 projednal rozpočtový výbor na své třetí schůzi dne 9. září a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas s vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o změnách Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 4. června 2010 v Bělehradě."

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, paní zpravodajko. Prosím o klid. Otevírám rozpravu, písemné přihlášky nemám. Hlásí se prosím někdo? Nehlásí se nikdo. Končím rozpravu.

Přítomno nás není dostatek. (Dle displeje přihlášeno 66 poslanců.) Přerušuji tento bod po skončené rozpravě. Přerušuji tedy bod 56, sněmovní tisk 34.

 

Zahajuji projednávání bodu

57.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky
a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky
a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru
daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Praze dne 8. září 2009
/sněmovní tisk 35/ - druhé čtení

Pana ministra financí prosím o úvodní slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP