(18.20 hodin)

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Paní předsedkyně, dámy a pánové, se Srby si nechceme pouze navzájem podporovat a chránit investice. Chceme se rovněž ujistit o tom, že se nebudeme dvojace zdaňovat, čemuž zabráníme tím, že Sněmovna laskavě schválí předloženou smlouvu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Usnesení zahraničního výboru a rozpočtového výboru byla rozdána jako sněmovní tisk 35/1 a 35/2. Opět se ujímá slova zpravodaj zahraničního výboru místo Jaroslava Foldyny Petr Gandalovič. Prosím o vaše slovo.

 

Poslanec Petr Gandalovič: Vážená paní předsedkyně, vážená Sněmovno, dne 13. října 2010 zahraniční výbor projednal tuto materii a přijal následující usnesení. Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku."

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane zpravodaji. Zpravodajkou rozpočtového výboru je paní poslankyně Miloslava Vostrá. Opět ji požádám o slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji. Tisk číslo 35 projednal rozpočtový výbor na své 3. schůzi dne 9. září 2010 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas s vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Praze dne 8. září 2009."

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, paní zpravodajko. Otevírám rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Nehlásí se nikdo. Rozpravu končím. Po hrátkách s hlasovacím zařízením také přerušuji projednávání tohoto bodu, tedy bodu 57, sněmovního tisku 35.

Pan kolega Gazdík, předseda klubu TOP 09, se hlásí.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k dotyčným hrátkám si dovoluji požádat o 15minutovou přestávku na poradu klubu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vyhlašuji přestávku na 15 minut do 18 hodin 37 minut.

 

(Jednání přerušeno v 18.22 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP