(Jednání pokračovalo v 18.37 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Paní poslankyně, páni poslanci, můžeme pokračovat. Vyhlášená přestávka skončila, zahajuji projednávání bodu číslo

58.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou
Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Pekingu dne 28. srpna 2009
/sněmovní tisk 36/ - druhé čtení

Pan ministr financí Miroslav Kalousek má slovo úvodní.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dámy a pánové, v současnosti si navzájem zamezujeme dvojímu zdanění s Číňany smlouvou z roku 1987, která už ne úplně zcela vyhovuje. Už jenom proto, že tenkrát jsme měli úplně jiný daňový systém a byli jsme součástí RVHP. Proto byla sjednána smlouva nová, lepší, podle standardů OECD, a já vám děkuji za její projednání po prvním čtení a prosím o její schválení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Usnesení zahraničního výboru a rozpočtového výboru, který též tento návrh projednal, byla rozdána jako sněmovní tisk 36/1, 36/2. Prosím nyní o slovo zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Květu Matušovskou.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zahraniční výbor na své 5. schůzi dne 13. října 2010 projednal a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce. Prosím zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou o slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Tisk 36 projednal rozpočtový výbor na své 3. schůzi 9. září 2010 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas s vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Pekingu dne 28. srpna 2009."

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, paní zpravodajko. Otevírám rozpravu. Písemnou přihlášku nemám. Ptám se, zda se někdo hlásí z místa. Nehlásí se nikdo. Končím tedy rozpravu a budeme hlasovat o navrženém usnesení, přičemž připomínám, že usnesení zahraničního výboru je přesněji formulováno. Paní zpravodajka rozpočtového výboru souhlasí.

 

Budeme tedy hlasovat dle usnesení zahraničního výboru.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 76. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 76, přítomno 106, pro 103, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Tím končím projednávání bodu 58, sněmovního tisku 36, a můžeme se věnovat bodu dalšímu.

 

Zahajuji projednávání bodu

59.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie
o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 18. listopadu 2009 v Rijádu
/sněmovní tisk 39/ - druhé čtení

Pana ministra financí prosím o úvodní slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek I zde děkuji za projednání, i zde prosím o schválení, byť v této dohodě, jak už jsem uvedl v prvním čtení, jsou některé odchylky nebo ústupky ze strany České republiky, které z hlediska politicko-ekonomických zájmů České republiky prostě v této dohodě respektují právo šaríja uplatňované v absolutistické monarchii Království Saúdské Arábie. Nicméně všechny ostatní evropské země přistoupily ve svém vlastní zájmu na tyto odchylky. Pokládám za správné, aby tak učinila i Česká republika.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Usnesení zahraničního výboru a rozpočtového výboru, který projednal tento návrh iniciativně, byla rozdána jako sněmovní tisk 39/1, 39/2. Prosím o slovo zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Pavla Holíka.***
Přihlásit/registrovat se do ISP