(18.40 hodin)

 

Poslanec Pavel Holík: Dobrý večer, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážená Sněmovno. Dovolte mi, abych přečetl usnesení zahraničního výboru z 5. schůze dne 13. října 2010.

Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 18. listopadu 2009 v Rijádu."

Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Holíkovi. Prosím zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou o slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Tisk 39 projednal rozpočtový výbor na své 4. schůzi 15. září 2010 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas s vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 18. listopadu 2009 v Rijádu."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Vostré. Otevírám rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Písemné přihlášky nemám, nehlásí se nikdo, rozpravu končím.

Přikročíme tedy k hlasování opět dle usnesení zahraničního výboru, které je formulováno přesněji. Zeptám se paní zpravodajky rozpočtového výboru. Souhlasí.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 77. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, jak je obsaženo od výboru zahraničního. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 77 přítomno 106, pro 101, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Tím jsme se vypořádali s bodem 59, sněmovním tiskem 39. Dámy a pánové, nebudou-li námitky, vrátím se k přerušeným bodům, to znamená všem šesti přerušeným bodům, abychom dokončili hlasování. Pokud není námitka. Ptám se, zda je. (Nebyla.)

 

Pokud není námitka, vracím se k přerušenému bodu

52.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Indickou republikou
o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře
a ochraně investic, podepsaný dne 8. června 2010 v Praze
/sněmovní tisk 14/ - druhé čtení

Tento bod jsme přerušili po skončené rozpravě.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení tak, jak je uvedeno od výboru zahraničního.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 78. Táži se, kdo souhlasí. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 78 přítomno 106, pro 96, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Tím končím projednávání bodu 52, sněmovní tisk 14.

 

Vracím se k přerušenému bodu

53.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií
o sociálním zabezpečení, podepsaná v Canbeře 16. září 2009
/sněmovní tisk 18/ - druhé čtení

Byl též přerušen po konci rozpravy.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak bylo předloženo zahraničním výborem.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 79. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 79 přítomno 106, pro 103, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Vypořádali jsme se tak s bodem 53, sněmovním tiskem 18.

 

Vracím se k bodu

54.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Černé Hory o změně Dohody mezi vládou České republiky
a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře
a ochraně investic, podepsané dne 3. června 2010 v Podgorice
/sněmovní tisk 19/ - druhé čtení

Byl též přerušen po rozpravě.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení dle zahraničního výboru.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 80. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 80 přítomno 107, pro 101, proti nikdo. Také s tímto návrhem usnesení Sněmovna vyslovila souhlas.

 

Je tedy ukončeno projednávání bodu 54, sněmovního tisku 19.

 

Vracím se k přerušenému bodu

55.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou
a Libanonskou republikou pozměňující Dohodu mezi Českou republikou
a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic,
podepsaný dne 20. března 2010 v Bejrútu
/sněmovní tisk 20/ - druhé čtení

Je před námi návrh usnesení předložený zahraničním výborem.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 81. Ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 81 přítomno 108, pro 103, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Je dokončeno projednávání bodu 55, sněmovního tisku 26.

 

Je před námi přerušený bod

56.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Republiky Srbsko o změnách Dohody mezi vládou České republiky
a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře
a ochraně investic, podepsané dne 4. června 2010 v Bělehradě
/sněmovní tisk 34/ - druhé čtení

Hlasování o usnesení dle návrhu zahraničního výboru.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 82. Ptám se na váš souhlas. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 82 přítomno 108, pro 105, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Končí tak projednávání bodu 56, sněmovního tisku 34.

 

Nyní je bod

57.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky
a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky
a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru
daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Praze dne 8. září 2009
/sněmovní tisk 35/ - druhé čtení

Byl přerušený před hlasováním a budeme hlasovat o návrhu usnesení dle zahraničního výboru.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 83. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 83 přítomno 108, pro 104, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Je tak dokončeno projednávání bodu 57, sněmovního tisku 35.

 

Zahajuji projednávání bodu

60.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou
a Uzbeckou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou
a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic,
podepsaný dne 24. srpna 2009 v Taškentu
/sněmovní tisk 40/ - druhé čtení

Pana ministra financí Kalouska prosím o úvodní slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP