Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
15. prosince 2010 v 9.06 hodin
Přítomno: 187 poslanců

 

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 9. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám.

Prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Tím prvním je pan poslanec Hamáček, který má náhradní kartu číslo 3.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Farský Jan - zdravotní důvody, Horáček Václav z dopoledního jednání - osobní důvody, Husák Jan - zdravotní důvody, Jalowiczor Petr - zdravotní důvody, Kaslová Jana - osobní důvody, Kubata Václav - zahraniční cesta, Vandas Jaroslav od 16 hodin ze zdravotních důvodů, Vodrážka David bez udání důvodu, Zemánek Jiří - pracovní důvody. Z členů vlády se omlouvá pan Alexandr Vondra, taktéž z pracovních důvodů.

Ráda bych vám sdělila, že pan poslanec Paroubek má náhradní kartu číslo 2.

Na dnešní jednání máme pevně zařazené body v tomto pořadí: číslo 91, 92, 93, 94, 95, 144, 29, 37, 122, 123, 124, 125 a 126. Jen připomínám, že před polední přestávkou budeme projednávat volební blok, to znamená body číslo 105, 106, 107, 108, 109 a 110. Poté budeme pokračovat, jak jsme již rozhodli, pevně zařazeným blokem zpráv, návrhů a dalších bodů.

Mám zde dvě přihlášky. První je přihláška paní poslankyně Ludmily Bubeníkové k návrhu pořadu a druhá je přihláška pana poslance Sobotky s přednostním právem. Protože pan poslanec uplatňuje toto právo, tak mu dávám slovo. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, my tady za malou chvíli budeme jako Poslanecká sněmovna podle schváleného programu projednávat zákon o státním rozpočtu na příští rok. Já myslím, že občané od nás očekávají, že tedy bude přijat státní rozpočet v nějaké podobě, a očekávají ale také od vlády i od parlamentu, že budeme hlídat, aby ty finanční prostředky byly použity na účel, který je v rozpočtu uveden. My to samozřejmě jako Poslanecká sněmovna můžeme ovlivnit právě v okamžiku, kdy se státní rozpočet schvaluje. Průběžná kontrola efektivnosti, hospodárnosti vynakládání finančních prostředků je věcí vlády.

Já jsem přesvědčen, že jestliže máme za malou chvíli odpovědně absolvovat hlasování o státním rozpočtu na příští rok, tak je nám pan předseda vlády Nečas dlužen jednu informaci. Ta informace se týká toho, co se dělo v uplynulých měsících na Ministerstvu životního prostředí. Ta informace se týká toho, co se dělo v uplynulých měsících ve fondu životního prostředí.

Indicie, informace, rozhovory, které se objevily včera a dnes v médiích, jsou plné velmi vážných podezření. Jsou plné velmi vážných podezření, která se týkají toho, jakým způsobem je nakládáno s veřejnými prostředky v gesci této vlády. Vláda je odpovědná voličům a občanům za to, že finanční zdroje, které jsou součástí státního rozpočtu, nebudou rozkradeny, že nezmizí ve formě nějakých provizí, že nebudou obětí klientelistických praktik, a vláda je odpovědná za to, aby ty peníze byly vynaloženy efektivně a v souladu s tím, jak hlasuje Poslanecká sněmovna.

Já bych rád požádal pana premiéra Nečase, aby nás ještě předtím, než začneme projednávat zákon o státním rozpočtu na příští rok, seznámil se svým názorem na vzniklou situaci, se svým pohledem na situaci na Ministerstvu životního prostředí a fondu životního prostředí. Já bych rád věděl, jaký bude další osud pana ministra Drobila, jaký bude další osud lidí, které si s sebou pan ministr Drobil přivedl po volbách do resortu Ministerstva životního prostředí. Ten problém se totiž netýká jenom životního prostředí nebo příslušného fondu. Tady je klíčová otázka, jakým způsobem vlastně vláda Petra Nečase vládne. Jakým způsobem se chová k veřejným prostředkům. Jak vlastně funguje personální politika této vlády. Za jakým účelem přicházejí noví lidé do státního aparátu. Jakým způsobem rozhodují. V čím zájmu tam vlastně sedí.

Výroky, které se objevily v médiích, jsou neuvěřitelné. Historicky neuvěřitelné. Aby ministr vlády, v tomto případě pan Drobil, zdůvodňoval jmenování vysokého státního úředníka tím, že je to představitel jakési vlivné mocenské skupiny v rámci Občanské demokratické strany. Aby ministr vlády poté, kdy se tedy podle médií dověděl o podivném jednání svých spolupracovníků, místo toho, aby to personálně řešil, a místo toho, aby to okamžitě oznámil na policii, tak místo toho se snaží vše ututlat a zamést pod koberec.

Tato vláda o sobě tvrdí, že je vládou boje proti korupci, a tvrdí také o sobě, že je vládou rozpočtové odpovědnosti. Jestliže je vládou boje proti korupci, pak by podle mého názoru měl pan ministr Drobil ve své funkci okamžitě skončit. A pokud ve své funkci okamžitě neskončí, tak by ho měl předseda vlády Petr Nečas k dnešnímu dni z této funkce odvolat. Stejně tak by na Ministerstvu životního prostředí měli až do vyšetření celé záležitosti skončit ti pracovníci, kteří byli do tohoto skandálu zapleteni.***
Přihlásit/registrovat se do ISP