(9.20 hodin)

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, za jmenování pana ministra Drobila má nepochybně politickou odpovědnost pan premiér Nečas. Za spolupracovníky, které si přivedl na Ministerstvo životního prostředí, má politickou odpovědnost pan Drobil. Jestliže byl pan Drobil konfrontován s nestandardními kroky těchto svých podřízených, které si sám přivedl na Ministerstvo životního prostředí, pak měl konat. Neměl konat až v okamžiku, kdy se celá věc objeví v médiích. Jestliže pan ministr Drobil nekonal v okamžiku, kdy se o celé věci dověděl od ředitele fondu životního prostředí, pak je zřejmé, že postup svých podřízených kryl. V tom je to pochybení. Samozřejmě, že každý může selhat při výběru svých spolupracovníků. Pan premiér mohl selhat při výběru pana ministra Drobila. Pan ministr Drobil mohl selhat při výběru svých spolupracovníků, které si přivedl na Ministerstvo životního prostředí. Ale v okamžiku, kdy člen vlády zjistí, že jeho spolupracovníci jednají nestandardně, kdy jednají podivným způsobem, kdy se vyjadřují takto velmi podivným způsobem, tak má konat, zejména pokud je ministrem vlády, která o sobě tvrdí, že je vládou boje proti korupci.

Vždyť, pane premiére, byl jste to vy sám, kdo označil vaši vládu za vládu boje proti korupci. A když má na ten boj proti korupci dojít, tak vláda nečiní žádná personální rozhodnutí, není schopna vyvodit jediné personální rozhodnutí z problémů, které jsou veřejně diskutovány a veřejně odhalovány.

Jestliže tato vláda provádí celou řadu škrtů, které jsou nespravedlivé, které jsou sociálně necitlivé, tak přece nemá žádné morální právo na to, aby kryla podivné praktiky, které zavánějí korupcí a které zavánějí klientelismem. Přece tato vláda, pokud tvrdí, že chce šetřit, bohužel to dělá velmi nešťastným a nespravedlivým způsobem, tak by měla začít šetřit u sebe a měla by začít šetřit tím, že se vymýtí a omezí jakékoliv praktiky, které vedou ke zneužívání veřejných finančních zdrojů.

Tento skandál, který v tuto chvíli byl medializován a odhalen, ukazuje, že vláda Petra Nečase nemá žádné vnitřní protikorupční mechanismy, které by fungovaly. Já jenom jestli mohu ocitovat. Mladá fronta tvrdí, že to je výrok ministra Drobila. To já samozřejmě nemohu potvrdit. Já jsem u toho nebyl, ale je zde citát, který pokládám za velmi závažný.

Mladá fronta uvádí pana Drobila. Pan Drobil hovoří s ředitelem fondu životního prostředí: "Ve vašem případě to byla politická nominace, kterou udělal sice Martin Knetig, ale já jsem ji absolutně pokryl svojí osobou. Stejně tak je na úřadě ještě jeden člověk, který má absolutní politické krytí, a to je Dušan Fibinger. Ten má ale politické krytí jiných významných lidí z ODS. Toho prostě nominovala jiná mocná politická struktura uvnitř ODS, se kterou já mám dobré vztahy a chci je mít, protože to jsou vztahy, které ze mě udělaly místopředsedu ODS."

Já myslím, že takovýto výrok jasně ukazuje, jakými principy se řídí personální politika této vlády. Já bych chtěl připomenout, že sociální demokracie od počátku ukazovala na celou řadu podivných personálních kroků, které tato vláda provedla po svém nástupu. Tento citát člena vlády, ministra životního prostředí, ukazuje, podle jakých kritérií se obsazují významné pozice ve státní správě, pozice, na kterých se rozhoduje o použití finančních prostředků daňových poplatníků.

Další citát ministra Drobila, který je dnes v tisku a mohou si ho přečíst všichni občané. Drobil: "Na začátek říkám, že absolutně nezpochybňuji vaši kompetenci," říká řediteli fondu životního prostředí, "pracovní. Ale to je polopolitická funkce, ať se vám to líbí, nebo ne. Jste v dění těch politických vlivů. To je jeden z mála fondů v dané situaci, který má peníze." To znamená, fond životního prostředí je jeden z mála fondů, který má i v této rozpočtové restrikci finanční zdroje. Proto je s řediteli zajímavý, a proto zřejmě se na něj soustředila pozornost pana Knetiga a dalších, od kterých se nyní ministr životního prostředí distancuje, ale přitom je tam sám svým rozhodnutím přivedl.

A pak říká pan Drobil o panu Knetigovi: "Martin Knetig je člověk, kterému já absolutně věřím, zejména pokud se týče finančního poradenství. Pokud on mi oznámí, že vy jste spolu přestali komunikovat, já řeknu natvrdo prostě - jakýkoliv důvod, proč bych já měl politicky držet tuto Michálkovu nominaci, se začíná limitně blížit nule".

Další závažná sdělení adresoval veřejnosti bývalý ředitel fondu Michálek ve včerejším pořadu Události, komentáře, kde hovořil dokonce o tom, že měly být uvolněny jakési finanční zdroje v souvislosti s výběrovým řízením na čističku odpadních vod a tyto finanční zdroje měly podle výroku Michálka snad směřovat k financování vládní politické strany ODS. Už takový výrok je skandální sám o sobě, jestliže bývalý vysoký státní úředník, který byl včera odvolán ze své funkce, byl v čele jednoho z mála fondů, který má peníze, jak říká pan ministr Drobil, vzápětí v televizi obviní ministra a jeho okolí, že organizovali převod finančních prostředků z veřejných zdrojů do pokladny jedné z vládních stran. Vždyť to je velmi závažné tvrzení, to je velmi závažné podezření!

Podle přesvědčení sociální demokracie by měl premiér Nečas ministra Drobila odvolat. Odvolat z funkce do doby, než celá věc bude prošetřena policií, než bude jasné, jak se vše odehrálo, než budou zdokumentována případná pochybení pracovníků a lidí, které si ministr Drobil o své vůli na Ministerstvo životního prostředí přivedl.

Já si myslím, že není možné, aby tato vláda postupovala stejně, jako postupuje v případě náměstka ministra financí Bartáka, kolem kterého je také celá řada spekulací, kolem kterého je také policejní vyšetřování, a přitom bývalý ministr obrany Barták stále zůstává ve funkci náměstka ministra financí. Čili tady už máme jednu kauzu, která je velmi zvláštní, běží tam policejní vyšetřování, a náměstek Barták je stále ve funkci. Nyní tady máme další závažnou kauzu a pan premiér Nečas se zastává ministra Drobila a odmítá ho z funkce ministra odvolat. Jak chce předseda vlády, jak chce tato vláda vysvětlovat občanům, že se od Nového roku mají v celé řadě oblastí uskrovnit, když není schopna sama zasáhnout proti takto alarmujícím a takto negativním jevům, které zřejmě bují ve strukturách této vlády? Já si dokážu představit, že pan ministr Drobil si špatně vybral své spolupracovníky, ale nedokážu si představit, že člen vlády reaguje takovým způsobem, když se dozví o tom, že jeho spolupracovníci takto závažně pochybili a jednají takovýmto netransparentním a podivným způsobem. To prostě znamená klientelismus, to je krytí podivných praktik a takovým způsobem se člen vlády, která o sobě tvrdí, že je vládou boje proti korupci, prostě chovat nemůže.

Já se domnívám, že by premiér vlády měl udělat rozhodný krok, neměl by se před touto kauzou schovávat, měl by ministra Drobila odvolat, navrhnout jeho odvolání, jmenovat nového člena vlády a přistoupit tady k jednání a schvalování zákona o státním rozpočtu, který Česká republika nepochybně potřebuje.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Než dám slovo dalšímu, kterým je pan ministr Kalousek, tak vás chci seznámit s tím, že náhradní kartu číslo 5 má pan poslanec Šlégr.

Hlásí se též pan předseda vlády a dále vás chci seznámit s tím, že do této rozpravy je přihlášen i pan předseda klubu Kováčik a v zastoupení předsedkyně klubu též paní Karolína Peake. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, je jednoznačně nezbytné zdůraznit to, že klíčová věta, která měla zaznít od pana ministra životního prostředí a která zazněla, mimochodem je, že pokud někdo má informace o tom, že byl porušen zákon, má tyto informace neprodleně předložit orgánům činným v trestním řízení. Kdyby tato věta nezazněla, tak by situace byla jiná. Ale tato klíčová věta zazněla a to já považuji za nesmírně důležité.

To, zda se jednalo o závažná údajná pochybení, jdoucí i nad rámec těchto pracovníků resortu Ministerstva životního prostředí, nebo zda se jedná o nějaké pokračování vyhrocených osobních sporů, o osobní mstu či o osobní vzájemné útoky, to nechť prosím rozpletou orgány činné v trestním řízení.

Já jenom musím říci, že mě docela udivuje pokrytectví, které tady předvádí pan předseda sociální demokracie. Já se nedivím tomu, že samozřejmě tato věc je jakýmsi způsobem zvednuta opozicí, to je logické. Na druhé straně, dámy a pánové, neměli bychom si nic nalhávat. Přece osobní jednání, interní jednání kterékoliv politické strany, kdyby bylo nahráváno a zveřejněno, by mohlo být okamžitě kritizováno politickými protivníky. Takže hraní si na to, zda někdo je někde jmenován z hlediska toho, že zastupuje některou politickou skupinu v rámci politické strany - prosím vás, netvařme se jako pokrytci! Ano, i taková politika přece je (ohlas v sále) a dělat z toho skandál zrovna z řad sociální demokracie já považuji za neuvěřitelné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP