(9.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Dále se hlásí pan předseda Sobotka a pan Zaorálek. Viděla jsem pana Sobotku dříve.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, místopředsedkyně, kolegové, kolegyně, musím říci upřímně, že nás jako sociální demokraty ani tak nezajímají názory jednotlivých koaličních stran, jako nás spíše zajímá názor předsedy vlády. Kolegové z koaličních stran svoji příležitost promeškali, protože kdyby dnes ráno toto téma neotevřela sociální demokracie, tak tady v tuto chvíli hlasujeme o státním rozpočtu a Věcem veřejným a TOP 09 vůbec nic nevadí. Já jsem si nevšiml do chvíle, než jsme toto téma tady otevřeli na plénu Sněmovny, že by se cokoliv dělo, že by kdokoliv svolával nějakou K9 nebo že by někdo říkal, že má ministr Drobil z vlády odejít.

Prostě hrajte si svoje koaliční hrátky, ale tady je klíčová jiná věc. Klíčová jsou slova, která zde pronesl předseda vlády. Předseda vlády Petr Nečas tady řekl, že ministr Drobil má jeho důvěru. A potom tady předseda vlády řekl: no přece taková je politika. Já myslím, že to druhé je snad ještě horší než to první, jestliže premiér poté, kdy si přečetl to, co dnes napsaly noviny, konstatuje a suše pronese v Poslanecké sněmovně: taková je politika, pojďme dál, neřešme to. Přijde ministr financí a řekne: schvalme ten státní rozpočet, on se vlastně toho fondu zase tolik netýká, jeďme dál, jako kdyby se nic nestalo.

Pane premiére, taková politika prostě není. Taková politika není a nemůže být. Já si myslím, že předseda vlády by měl být vzorem. Předseda vlády, jestliže něco řekne, tak by to mělo platit. Jestliže předseda vlády řekl na počátku mandátu této vlády - a už je to půl roku - že tato vláda bude vládou boje proti korupci, tak není možné, aby na Ministerstvu životního prostředí panovaly takové poměry, jaké nám dnes ukazují média. Média jenom nastavují zrcadlo. Ale nastavila zrcadlo vládě Petra Nečase. Nastavila zrcadlo fungování významného člena této vlády, místopředsedy Občanské demokratické strany, který je ministrem životního prostředí.

Není prostě možné, aby premiér celou věc bagatelizoval konstatováním taková je politika. No, možná je taková politika v podání ODS, ale rozhodně toto není politika v podání sociální demokracie. My se s tímto konstatováním nesmíříme. Není možné, abychom dnes začali projednávat státní rozpočet a předseda vlády se do té doby jednoznačně nepostavil k této kauze. Podle mého názoru má veřejnost právo na zásadového a rozhodného předsedu vlády. Veřejnost má právo, aby jasně slyšela od premiéra, jak celou věc vyřeší, jakým způsobem bude zajištěno, aby se podobné kauzy neopakovaly do budoucna. Šest měsíců už je tady vláda Petra Nečase. Nemá žádné vnitřní kontrolní mechanismy, které by takovou věc řešily.

A já si myslím, že není možné, aby ministr vnitra tady předváděl takové výstupy, jaké předvedl. Doporučovat někomu, aby oznámil korupci, v situaci, kdy člověk, který to učinil, je odvolán společně s těmi, na jejichž jednání upozorňoval, tak to je výsměch. To je samozřejmě výsměch celé veřejnosti. Jestliže premiér nepůjde příkladem, boj s korupcí se v naší zemi nemůže podařit. Vláda, premiér, my všichni musíme jít v této věci příkladem, jinak nebudeme úspěšní a boj s korupcí se nepodaří dotáhnout do konce a vláda bude nevěrohodná. Této vládě už nikdo nic nebude věřit, jestliže nebude schopna se s tímto skandálem jednoznačně vypořádat.

My jsme tady už v minulosti zažili kauzu vicepremiéra Čunka. To přece bylo velmi podobné. A já mám pocit, že premiér Nečas stále více začíná opakovat schémata chování svého předchůdce Mirka Topolánka. Nepochybně by se Mirek Topolánek v této věci zachoval úplně stejně. Vyjádřil by plnou důvěru svému ministrovi tak, jak to dělal během celého svého fungování v čele vlády a v čele ODS. Já jsem pochopil, že nedošlo k žádné změně, že byl jenom marketingový trik to, co slibovaly vládní strany, že se tady žádná změna nechystá a zřejmě se nechystá ani ve fungování vlády.

Vážené kolegyně, dámy a pánové, pro nás, pro sociální demokraty, je to vážná chvíle, vážný okamžik. Já bych rád požádal o hodinu a půl přestávky na jednání našeho poslaneckého klubu, abychom se celou záležitostí mohli zabývat a mohli jsme ji důkladně projednat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Mně tedy v tuto chvíli nezbývá, než vyhlásit přestávku do 11 hodin 25 minut.

 

(Jednání přerušeno v 9.55 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP