(Jednání pokračovalo v 11.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak, dámy a pánové, kolegové, dovolte mi, abych vás požádal, abyste se posadili, a budeme pokračovat v jednání Sněmovny.

Já tady mám písemnou přihlášku paní poslankyně Bubeníkové - zřejmě ke změně pořadu schůze, takže bych ji rád požádal, jestli je přítomna, jestli by ten svůj návrh přečetla. Mezitím přečtu omluvu, kterou jsem obdržel od pana poslance dr. Vojtěcha Adama, který se omlouvá ze své neúčasti na jednání od 16 hodiny dnes, ve středu 15. prosince. Takže to je omluva, která tady leží.

A teď prosím paní poslankyni Bubeníkovou, jestli by přednesla svůj návrh změny pořadu, zřejmě návrh změny pořadu schůze. Prosím.

 

Poslankyně Ludmila Bubeníková: Dobrý den, dámy a pánové. Já mám zcela prozaický návrh, aby do pátečního bloku třetích čtení byl zařazen nový bod, a to vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., je to sněmovní tisk 184, a zařadit ho jako první pevný bod v tomto bloku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A vy ho chcete dát jako první bod třetích čtení - ten bod 184 nemůžete dát do pořadu schůze. (Posl. Bubeníková: Ale třetí čtení, pane místopředsedo.) Ano. Dobře.

Pardon, ještě promiňte, kdybyste nám řekla - to se týká čeho? (Posl. Bubeníková: Občanský zákoník.) To je ten občanský zákoník, ano, dobře. (Posl. Bubeníková: Děkuji.)

Prosím pana poslance Stanjuru.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Kolegyně, kolegové, chtěl bych jménem klubu ODS požádat o půl hodinovou pauzu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Stačí do dvanácti? (Ano.) Dobře, takže vyhlašuji půl hodinovou pauzu klubu ODS. Sejdeme se ve 12 hodin přesně.

 

(Jednání přerušeno v 11.33 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP