(13.30 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Proto mi dovolte, abych řekl, že vláda, a tedy, předpokládám, všichni poslanci vládní koalice budou souhlasit s pozměňujícími návrhy, které doporučuje Sněmovně gesční, tedy rozpočtový výbor, kde dochází k přesunům uvnitř jednotlivých kapitol, a sice u kapitoly Ministerstva zemědělství, u kapitoly Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a marginální položkou i u Ministerstva dopravy, a tam všude rozpočtový výbor tyto změny doporučil po dohodě a se souhlasem příslušných ministrů, kteří jsou správci jednotlivých kapitol.

V oddílu B pozměňujících návrhů, tedy návrhů, které poslanci předkládali ve Sněmovně, může ministr financí jménem vlády doporučit pouze ty pozměňující návrhy, se kterými vláda souhlasila, možná že je dokonce i iniciovala, ale to není podstatné, a tedy se souhlasem vlády a z pověření poslanců vládní koalice přednesl pan premiér poslanec Nečas pozměňující návrh týkající se navýšení rozpočtu vysokých škol o 1 mld. korun na úkor dluhové služby a na úkol téže kapitoly ve stejném mechanismu se souhlasem vlády a s podporou - doufám - celé vládní koalice paní poslankyně Chalánková přednesla návrh na zvýšení kapitoly Ministerstva dopravy o 100 mil. korun za účelem slev plateb jízdného pro zdravotně postižené, seniory a studenty. Toto jsou jediné dva pozměňující návrhy, které v rámci oddílu B doporučím. Všechny ostatní jsou v kolizi s vládní fiskální politikou, a prosím tedy o pochopení, že je Poslanecké sněmovně doporučovat nebudu.

Pan poslanec Novotný vznesl v rozpravě ve druhém čtení připomínku k - netroufnu si říci, že k rozpočtové legislativě, ale k legislativě, o které je přesvědčen, že by se v budoucnu měla týkat hazardu. V tuto chvíli to víceméně rozpočtová legislativa není, protože hazard neplatí daně, platí odvody neznámým způsobem, a já společně s panem poslancem jsem přesvědčen, že by zdanění hazardu, nebo loterijních společností, ne všechno je hazard, mělo být rozpočtovou legislativou, že by se tyto společnosti měly stát daňovými subjekty podléhajícími daňovým odvodům a kontrole daňových úřadů, s tím, že daně jsou standardně odváděny do státního rozpočtu. Neumím to řešit v rámci návrhu zákona o státním rozpočtu. Neumím, a bylo by to velmi nesystémové řešit to v rámci loterijního zákona. Připravujeme to jako Ministerstvo financí v rámci nového zákona o dani z příjmu, kde tato problematika bude řešena. Bude předložen začátkem roku 2011 a jsem přesvědčen, že při vstřícném přístupu Poslanecké sněmovny a Parlamentu tato část tohoto zákona může platit od 1. 1. 2012.

Tolik k vašim pozměňujícím návrhům, tolik k vašim připomínkám. Pevně věřím ve zdárný průběh hlasování a schválení tolik potřebného zákona pro Českou republiku.

Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Protože se mě někteří ptají, jestli je podrobná, nebo obecná rozprava, nebo někteří chtějí podávat návrhy na korekci pozměňovacích návrhů, tam mi dovolte, abych připomněl, že při projednávání státního rozpočtu je režim trochu jiný než u ostatních zákonů. V jednacím řádu je napsáno, že ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb, písemných, tiskových, úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popřípadě podat návrh na opakování druhého čtení. Tolik tedy jednací řád o rozpravě, která se koná ve třetím čtení státního rozpočtu.

Nyní se přednostně přihlásil o slovo poslanec Bohuslav Sobotka. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, za malou chvíli začneme hlasování o státním rozpočtu. Já jsem tady vystoupil dnes dopoledne, předtím než jsme začali projednávat změny v programu schůze. Vystoupil jsem zde ke kauze, která se týká Ministerstva životního prostředí. Požádal jsem pana premiéra, aby nás seznámil se svým řešením, s návrhem postupu, který zvolil ve vztahu k této kauze, tak aby vyvrátil velmi silné pochybnosti, které se objevily v médiích. Já bych rád požádal pana premiéra, zdali by skutečně mohl sdělit Poslanecké sněmovně, jakým způsobem nyní v této věci vláda bude postupovat.

Dopoledne jsme slyšeli od pana předsedy vlády, že ministr životního prostředí má jeho plnou důvěru. Pan premiér ministra hájil. V tuto chvíli se objevily ve sdělovacích prostředcích informace o tom, že ministr životního prostředí snad nabídl rezignaci. Já bych byl velmi rád, kdybychom tady na půdě Poslanecké sněmovny ještě předtím, než začneme hlasovat o státním rozpočtu, věděli, jaká je tedy situace, jestli došlo k nějaké změně, jestli již ministr životního prostředí nemá důvěru pana předsedy vlády. Především by bylo dobře, abychom věděli, co se stane teď na Ministerstvu životního prostředí, na fondu životního prostředí.

Musím také říci, že mezitím byly zveřejněny některé nové informace, které budí další pochybnosti o celé kauze.

Já bych využil této příležitosti, abych se obrátil na pana premiéra Nečase, zdali by nás mohl informovat o tom, do jaké míry byl přímo Úřad vlády zapojen do celé záležitosti. Informace, které zveřejňuje průběžně server idnes, přepisy rozhovorů mezi jednotlivými osobami, ukazují na to, že Úřad vlády byl v této věci opakovaně kontaktován, a já si myslím, že Poslanecká sněmovna si zaslouží informace o tom, co věděl přesně premiér Nečas o sporných procesech na Ministerstvu životního prostředí, jakým způsobem na to reagoval, zda do této věci nějakým způsobem zasáhl. Zatím jediné vysvětlení, resp. stanovisko, které jsme dnes na půdě Poslanecké sněmovny slyšeli, bylo, že ministr životního prostředí má plnou důvěru předsedy vlády. My bychom skutečně jako poslanci sociální demokracie neradi zahajovali hlasování o státním rozpočtu, aniž bychom věděli, jakým způsobem se vláda hodlá vypořádat s celým skandálem.

Chtěl bych také informovat o tom, že my jsme jako poslanci sociální demokracie zahájili podepisování žádosti o hlasování o nedůvěře vládě. V tuto chvíli probíhá celý proces a pro nás jsou tyto informace velmi důležité, stejně jako vysvětlení pana předsedy vlády o tom, do jaké míry hrál v celé kauze roli postup a postoj Úřadu vlády jako takového.

Dovolte mi proto, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, požádat pana premiéra o to, aby informoval teď aktuálně Poslaneckou sněmovnu o svém postoji k celé věci.

Děkuji. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. V každém případě se nacházíme v rozpravě ke třetímu čtení státního rozpočtu. Já tady mám písemné přihlášky do rozpravy. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já se domnívám, že je bod vládní návrh zákona o státním rozpočtu a neměli bychom se vracet k ránu a skutečně bychom se měli držet schváleného pořadu a toho bodu, který je k věci, a požádal bych vás, pokud to bude dál pokračovat, abyste umravnil přednášející a skutečně se věnovali projednávanému bodu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jsem to neslyšel (s úsměvem). Já bych tady nerad působil jako umravňovatel. Myslím, že postupujeme podle jednacího řádu. Pokud by řídící schůze se stal umravňovatelem, tak by to bylo špatné. Mám dojem, že pokud se diskutující pohybují v rámci pravidel, která ve Sněmovně platí, tak těžko mohu já překračovat jakkoli funkci řídícího. Pokud nezaznělo nic hrubého nebo něco neslušného, tak si myslím, že nemám důvod zasahovat.

Já tady mám, jak jsem řekl, písemné přihlášky. Jako první se přihlásil o slovo poslanec Jiří Paroubek, další se připraví David Šeich. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP