(14.10 hodin)

 

Poslanec Petr Tluchoř: Rozhodně faktická bude. A velmi rychlá. Bude to procedurální návrh.

Chtěl bych se možná v návaznosti na to, co říkal pan ministr financí, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, pokusit obrátit vaši pozornost zpátky k projednávané materii, kterou je státní rozpočet. Rozumím tomu, že návrat do emocionálních vod nebyl tentokrát veden poslanci opozice, a rozumím jim, že se do té debaty znovu zapojili. Nicméně já vás chci požádat, abychom nyní odhlasovali, protože jsem přesvědčen, že tento rozpočet je nutné a potřebné schválit pro tuto zemi dnes, chtěl jsem vás poprosit, abychom hlasovali o jednání a hlasování po 19. i 21. hodině, tak aby rozpočet byl dnes doprojednán. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Čili neprodleně chcete hlasovat o jednání po 19. hodině. Musím toto neprodleně provést, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Jestli dovolíte, ještě upřesnění, nebo zopakování, dnes po 19. i 21. hodině - do projednání rozpočtu České republiky na rok 2011.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, čili dneska budeme jednat po 19., eventuálně i 21. hodině do projednání zákona o státním rozpočtu. Takhle ta formulace přesně je. Jste odhlášeni i přihlášeni. Můžeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, schválit návrh pana poslance Tluchoře, že budeme dnes jednat po 19. i 21. hodině až do projednání zákona o státním rozpočtu? Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 164. Přihlášeno bylo 169, pro hlasovalo 102, proti 13, takže to bylo přijato.

 

Můžeme nyní pokračovat. Viděl jsem dalšího přihlášeného, pana poslance Ratha, s faktickou ovšem podotýkám. Prosím.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, já si samozřejmě nemohu nechat úplně ujít příležitost (veselost v levé části sálu) reagovat na etudu, kterou tady přednesl pan ministr financí, který, jestli jsem dobře poslouchal, nepřeslechl jsem se, označil se za pouze sprostého ministra financí, nepřeslechl jsem se, doufám, a rozčilil se tady na předřečníka kolegu Tejce, že jaksi opovrhuje projednáváním státního rozpočtu.

Pravděpodobně jste, pane ministře, nevěnoval rozpravě dostatečnou pozornost, což chápu, protože byla poměrně komplikované a není samozřejmě jednoduché pro vás sledovat nuance jednotlivých vystoupení, čili tomu rozumím. Ale pro vaše vysvětlení, tady s tím začal pan ministr John, který zcela bez souvislosti přišel informovat tuto Poslaneckou sněmovnu, že Věci veřejné jaksi tady veřejně dotahují jakýsi obchod nebo jakési vydírání směrem k premiérovi a k jiné vládní straně, že se tedy nejdřív odstranil jeden ministr, zachová se vláda, oni dokonce schválí tento špatný rozpočet, který poškodí Českou republiku, a za to dostanou policejního prezidenta. Takže to byla reakce na tuto poměrně nevšední záležitost.

Já si myslím, že to stojí za to okomentovat veřejně, že zde ministr vlády takto bezostyšně prezentuje jakýsi obchod!

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dvě minuty. Prosím o respektování. Pan poslanec Gazdík je další. Zase faktická - dvě minuty. Prosím dodržovat.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych prostřednictvím pana předsedajícího chtěl panu doktoru Rathovi popřát v tomto adventním čase pevné zdraví. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Budeme pokračovat v rozpravě ke státnímu... Ale ne - pan poslanec Rath. Je tady řeč o zdraví (s úsměvem), určitě. Prosím.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, já myslím, že to je hezké, že tady pan kolega Gazdík popřál. Já bych chtěl popřát všem členům této Sněmovny a všem občanům České republiky pevné zdraví a hlavně pevné nervy s touto vládou. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. To je pozitivní zvrat v našem jednání.

Nyní bych se vrátil k řádným přihláškám. Pan poslanec David Šeich je další přihlášený. Přihlásil se také pak Vojtěch Filip.

 

Poslanec David Šeich: Vážený pane předsedající, vážený předsedo vlády, vážená vládo, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, projednáváme v této chvíli třetí čtení státního rozpočtu na rok 2011 a je to také první rozpočet vlády rozpočtové odpovědnosti. Já to připomínám jenom proto, protože někteří zjevně nepochopili, jaký bod vlastně v této chvíli projednáváme, a pokoušejí se z tohoto základního finančního dokumentu státu už od rána učinit bramboračku. Já bych možná poprosil, abychom společně udělali pro to, abychom ze základního finančního dokumentu státu, kterým je státní rozpočet na rok 2011, bramboračku neučinili a projednali skutečně to, co nám náleží.

Myslím si, že v tomto duchu je v této chvíli ta správná doba na poněkud širší národohospodářské expozé.

Oceňuji na tomto rozpočtu zejména fakt, že se snaží o úspory. Rozpočet počítá s menšími výdaji, než s jakými byl projektován rozpočet na tento rok, a to při mírně rostoucích příjmech. To si myslím, že je třeba ocenit. Všichni víme, že zejména kvůli mandatorním výdajům mají státní finance takřka nezadržitelnou tendenci rok od roku expandovat, a to bez ohledu na vývoj příjmů, což se drasticky projevilo právě v letech krize. Jestliže se tedy vládě podařilo alespoň o něco málo stlačit výdaje, je to třeba považovat za úspěch. A také jde o důkaz, že politická vláda může být při řešení těchto problémů úspěšnější než vláda nepolitická, a to navzdory tomu, že politická vláda daleko více než vláda úřednická si nemůže dovolit ignorovat určité protesty občanů a určité projevy občanské nepokojnosti, které jsou více či méně podporovány opozicí. Nicméně pokud má reformní vláda dostatečný tah na branku, dokáže zjevně více.

Udržení výdajů při zemi je opravdu zásadní devizou předkládaného rozpočtu, určitě to ocení všichni odpovědní občané. Ocení to také firmy. Pro jejich podnikání jsou zdravé veřejné finance důležitou kotvou, důležitou jistotou v moři nejistot, které roky krize přinášejí. Právě těmto podnikatelským jistotám a očekáváním se chci dále poněkud více věnovat. Jednak proto, že se cítím být reprezentantem sektoru malého a středního podnikání, a jednak také proto, že ODS je už 20 let stranou, která důsledně hájí zájmy malých a středních podnikatelů, živnostníků a českých podnikatelů vůbec.

Stejně tak se cítím být stejně jako celá ODS zástupcem i lidí práce, to znamená zaměstnanců a pracovníků v průmyslu, ve službách, protože právě oni jsou na úspěšném podnikání bytostně závislí. Klišé vnucované sociální demokracií, že je sama jediným autentickým reprezentantem zaměstnanců a ostatní jsou nepřátelé zaměstnanců, si myslím, že se musíme takovéto tezi otevřeně vzepřít. Nikdo jiný totiž než zdravý průmyslový sektor, podnikatelé a živnostníci nedokáží lidem práci dát. Není to jistě stát, kdo by při budování jakýchsi hladových zdí dokázal lidem práci dát. Byla by to skutečně jenom totiž hladová práce, která by v konečném důsledku vyhladověla národní hospodářství. Toto chci opravdu podtrhnout.

Vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v tomto je zásadní rozdíl mezi vládou pravicové odpovědnosti a levicovým populismem. V tom je zásadní rozdíl mezi vládou rozpočtové odpovědnosti a odborářskou neodpovědností. Levice a odbory nám radí jako recept na krizi vysokou zaměstnanost a vysoké mzdy ve státním sektoru. Říkají, že to oživí stranu poptávky - ale na čí úkor se musíme zeptat. Samozřejmě právě na úkor lidí práce, podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců soukromého sektoru. Ti totiž musejí vyjít jen s tím, co skutečně sami vydělají, a ještě musejí pracovat téměř půl roku na výdaje státu. My přece dobře víme, že rozhodující je strana nabídky, že každá ekonomika je tak silná, jak silný je její podnikatelský sektor. Veřejný sektor hospodářskou sílu nevytváří. Naopak ji svou přebujelou byrokracií může odčerpávat a vytvářet dluhy, které vedou ke krizi a státním bankrotům. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP