(14.30 hodin)
(pokračuje Šeich)

Jako druhý bod podnikatelé doufají, že vláda daně zjednoduší. Je smutným faktem, že byrokratická náročnost daňové povinnosti je u nás jedna z nejvyšších. Z 49 sledovaných zemí skončila Česká republika loni na 44. místě, a to s 613 hodinami nutnými pro vypořádání se s daňovými povinnostmi. Pro srovnání, Slováci byli s 257 hodinami na 29. místě. Německo bylo se 196 na 18. místě. V prvním Lucembursku stačilo k vyplnění daňových formulářů pouze 59 hodin. Pro spravedlnost dodávám, že ČR se s touto byrokratickou zátěží vyrovnává, a to trvalým snižováním z původních 903 hodin nutných pro vypořádání daňových povinností na 600 hodin nyní.

Podnikatelé rovněž věří slibu vlády, že zreviduje zákoník práce. Právě nepružný trh práce je jednou z hlavních překážek ekonomického růstu, když už to není celková míra zvyšování daní. Očekávám, že vláda odborům neustoupí a že v zájmu našich dětí, ale i v zájmu dětí odborářů dá zelenou budoucnosti a ekonomické prosperitě.

Konečně podnikatelé, ale jistě nejen oni, čekají na penzijní a zdravotní reformu. Čekají na ni především, slovy neslavných klasiků, tzv. obyčejní lidé. Bez nich nelze doufat, že by v budoucnosti tito lidé v době, kdy budou mít nárok na pobírání důchodu a svých nároků v penzi, tak myslím si, že v této době bez strukturálních, hlubokých reforem již nebudou žádné prostředky k tomu, aby tito lidé nějaké reálné důchody pobírali. Ačkoliv jde v převážné míře o úkoly pro rozpočet na příští rok, nemohu je nezmínit v této chvíli, protože bezprostředně souvisí s projednávaným rozpočtem na rok 2011 a bez kroků dalších věci, které dnes jsou tu prosazovány, nemají žádný smysl.

Proto z pohledu pravicového politika k rozpočtu na rok 2011 v podstatě není co říct. Je třeba vyzvednout úspory, které byly učiněny, je třeba vyzvednout, že se snižuje celkový objem rozpočtu oproti minulému roku, ale z pohledu pravicového politika v této chvíli k tomuto rozpočtu není co říct, kromě pochvalného uznání, které jsem již zmínil, že výdaje se podařilo stlačit. Na nic důležitého totiž čas nebyl, kabinet musel z velké míry vařit z toho, co připravila minulá úřednická vláda. Skutečné strukturální reformy, jak doufám, jsou před námi. Vláda se může opřít o podpis například předsedů všech tří koaličních klubů, kteří ji k těmto reformám vyzývají a dávají podporu koaličních hlasů do budoucna.

Za druhé jsme tu mluvili o budoucnosti, a to z toho důvodu, že v budoucnu by zkrátka na tyto úvahy již mohlo být pozdě. Důvěra investorů se špatně získává a lehce ztrácí. Jsem si jistý, že podnikatelé chápou situaci vlády a neočekávají od tohoto rozpočtu zázraky a že se i smíří s tím, že vláda nebude mít na rozhazování, což povede i k úspoře v oblasti investic, ale rozumní lidé pochopí, když obětují nyní stokorunu, v budoucnu mohou získat tisícikorunu. Musejí ale vědět, že se mohou na vládu spolehnout. Musejí vědět, že vláda nebude pouze škrtat, ale reformovat, a že zejména neudělá nic, čím by ohrozila budoucí růst, a to nebude v budoucnu zvyšovat daně, sociální pojištění a zdravotní pojištění. To vše pro zaměstnance představuje naději na zcela konkrétní nová pracovní místa a udržení stávajících pracovních míst. Věřím, že vláda rozpočtové odpovědnosti, vláda vedená premiérem za ODS Petrem Nečasem, k takovému postupu se zaváže a takový postup také dodrží. Věřím, že k němu chce sama takovýto závazek učinit, a věřím také, že vláda je zárukou rozvoje podnikání, a tím i budoucí prosperity České republiky, vyšších příjmů státní pokladny, ale také větší zaměstnanosti lidí v ČR.

Vážený pane předsedo vlády, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, jsem přesvědčen, že příští rok tu budeme sedět nad rozpočtem v daleko optimističtější náladě než dnes, nad rozpočtem s výrazně reformnějším obsahem, který během následujícího roku bude reálně možné připravit. Úsporné kroky obsažené v tomto rozpočtu jsou toho dobrým základem a myslím si, že nezbývá, než popřát občanům České republiky, aby v příštím roce rozpočet dodržel parametry, které si klade za cíl, abychom se příští rok se dočkali skutečně reformního rozpočtu, na který národní hospodářství čeká.

Děkuji velmi za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Fakticky chce reagovat pan poslanec David Rath.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, já bych si to snad odpustil, kdyby nás tady můj předřečník nepoučoval o tom, jak jsou vysoké daně škodlivé a jak on hájí jako podnikatel zájmy malých a středních podnikatelů.

Tak, pane poslanče prostřednictvím předsedajícího, možná se něco změnilo, ale já tady mám určitý výpis z obchodního rejstříku, kde jste figuroval jako člověk mající firmu Eurovision s.r.o., kde jste z s.r.o. pak to převedl na akcie, kde není přesně vidět, kdo je majitel - takže to můžete být vy a nemusíte to být vy. Ale co je nejzajímavější, jak jste říkal, jak se mají tvořit hodnoty v podnikatelském sektoru, tak tato vaše firma je přesně tím důkazem parazitismu! To je totiž firma, která nevytvořila ani ň! Ta je jenom přisátá na veřejném rozpočtu, protože vy jste spolurozdělovali nebo pomáhali rozdělovat peníze z EU, tedy peníze vybrané i z našich daní! Čili pokud vy máte nějaké auto, dům, oblek, tak jste si to vydělal jenom přes daně, které zaplatili ostatní občané! Ty zlé, hnusné, vysoké, škodlivé daně, abyste se pak ve své limuzíně mohl opít a jet jednosměrkou, prostě proto, že i na ten alkohol, i na to auto jste si vydělal z těchto hnusných a odporných daní, které jste tady říkal! Takže prosím, aby toto bylo jednoznačně vidět, že vy, když zastáváte tady podnikatelský sektor a prezentujete sebe jako správného podnikatele, tak by bylo dobře říct, že vy jste nebyl podnikatel. Vy jste byl pouhým parazitem na těle veřejných rozpočtů! (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Další řádně přihlášený je pan poslanec Vojtěch Filip. Ještě faktická. Tak pardon k panu poslanci Filipovi. Pan poslanec Šeich. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Šeich: Já jsem si dal závazek, že na toho našeho kolegu nebudeme už reagovat nikdy, ale musím říct jenom k tomu, že pan poslanec Rath už se na to ptal asi čtyřikrát a už asi čtyřikrát jsme mu to vysvětlili, ale on asi zřejmě to není schopen udržet v paměti. Má zřejmě nějaký velmi starý výpis z rejstříku, protože já v té společnosti od roku 1997 nepůsobím. Jsem předsedou Unie malých a středních podniků, která sdružuje při Evropské lidové straně zájmy podnikatelského prostředí, a od roku 1997 nepodnikám v žádné společnosti. Takže znovu pro pana poslance Ratha poněkolikáté a znovu!

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, ještě faktická pana poslance Ratha.

 

Poslanec David Rath: Prosím, vy jste mě asi úplně neposlouchal. Já jsem neříkal, že to nutně děláte, protože ta firma má akcie na majitele, čili nikdo neví, jestli část jich máte doma ve slamníku, nebo nemáte. To je konečně vaše věc a do svědomí a do vašeho slamníku vám nikdo nevidí. Ale já jsem tady říkal, že ta firma, kde jste založil svůj hospodářský rozkvět, svůj osobní, žila pouze z daní, pane kolego poslanče prostřednictvím předsedajícího! Čili když tady prezentujete, jak daně jsou špatné, a současně jste vlastně z nich celý život žil, protože vy jste nebyl podnikatel, jak znova říkám, vy jste byl pouhým parazitem na veřejných rozpočtech a veřejných penězích, které navíc kritizujete!

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď tu máme řádnou přihlášku pana poslance Vojtěcha Filipa a pak nevím, jestli ještě bude vystupovat poslanec Zemek. Ne. Takže pan poslanec Hašek bude další. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP