(15.30 hodin)

 

Poslanec David Rath: Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, dovolím si na závěr krátce zrekapitulovat, co znamená tento návrh rozpočtu pro rozpočty krajů, jaký to má dopad do životů občanů.

V našem kraji tento návrh rozpočtu znamená zhruba o jednu miliardu méně. Tato jedna miliarda samozřejmě se musí okamžitě promítnout do jednotlivých služeb, které kraje zajišťují. Tudíž tento rozpočet způsobí za prvé zdražení dopravy, především autobusové dopravy, minimálně v našem kraji, ale myslím, že prakticky všude v celé republice. Za druhé, protože dostáváme podstatně méně peněz na jednotlivé domovy seniorů a domovy mentálně postižených, tak to samozřejmě znamená dopad do chodu těchto institucí, takže to znamená zdražení služeb, pokud to lze, pro seniory, a současně omezování rozsahu služeb, které tyto ústavy zajišťují. Doufám, že to ve finále nepovede až k zavírání některých ústavů, případně takovým věcem, že se tam třeba přestane topit a něco podobného. Stejná věc čeká školy, to znamená, stejný dopad to má na provozní náklady škol. I tam přijde v příštím roce podstatně méně peněz než letos. Jsem zvědav, co si s tím školy počnou. Pravděpodobně se tam nebude topit, pravděpodobně se tam nebude nic opravovat, pravděpodobně se tam nebude svítit. Možná budeme zavírat i vodu. To je rozpočet, který nám leží dnes na stole. O zdravotnictví tady hovořili mnozí. Opět to znamená méně peněz do nemocnic. Především do nemocnic. Čili menší zdravotní péče. Ale samozřejmě také výrazně méně peněz například do údržby stavu silnic, v obcích, městech, v krajích. Každá tato položka zaznamenává pokles. Prostě na ni se přenášejí škrty tohoto rozpočtu. Samozřejmě škrty tohoto rozpočtu se přenášejí i do výkonu státní správy, takže dojde k propouštění a případně i snižování platů nejenom krajských úředníků, ale i hasičů, policistů, zdravotníků, pracovníků ve školství. O tom je tento rozpočet.

Dámy a pánové, přestože se autoři tohoto rozpočtu, především pan ministr financí Kalousek, který už nás jednou tady balamutil s rozpočtem a tvrdil, že je tak báječný, že bude mít deficit pouhých 34 miliard, a víme, jak to dopadlo, tak spolu s premiérem Nečasem nás tady podvádí podruhé. Podvádí tím, že vedle toho, že tento rozpočet tvrdě dopadne na celou řadu zásadních oblastí života České republiky, tak současně je evidentní, že v nastalé situaci ten deficit bude stále gigantický. Prostě čím víc budete škrtat, tím větší a víc přilepený bude současný deficit!

Vy se prostě proškrtáte k těm největším dluhům, které kdy Česká republika měla. A navíc to odnesou všichni občané. Tento rozpočet je špatný stejně jako byl špatný ten, který jste nám tady převáděl před pár lety! A je stejně nepravdivý jako tamten rozpočet!

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy ke třetímu čtení státního rozpočtu. Pokud tomu tak není, rozpravu končím.

Přivolám kolegy, kteří nejsou v jednacím sále, protože prvním hlasováním, které je před námi, je hlasování o návrhu pana poslance Jiřího Paroubka. Ten navrhl, aby vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky byl vrácen do druhého čtení, tedy aby se konalo opakování druhého čtení tohoto státního rozpočtu.

Ale ještě před tímto hlasováním je prostor pro závěrečná slova. Nejprve prosím pana ministra financí Miroslava Kalouska o závěrečné slovo. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Chci poděkovat Poslanecké sněmovně za diskusi, chci poděkovat za všechny připomínky, vystoupení. Ujišťuji, že si vážím i některých velmi třeskutých generálek na předvolební projevy na kongresu sociální demokracie. Myslím si, že to vše patří k projednávání státního rozpočtu.

Dovolte ještě dvě poznámky, na které jsem zapomněl ve své úvodní řeči. A sice chtěl jsem vyjádřit svoji úctu poslancům jak opozičním, tak koaličním za to, že v letošním roce rezignovali na jakékoli načítání pozměňujících návrhů lokálních investic z centrálního rozpočtu, tedy rezignovali na takzvaného medvěda. Díky tomu je náš seznam pozměňujících návrhů zdaleka nejtenčí za celou historii projednávání státního rozpočtu, a že si tu historii pamatuji již poměrně dlouhou.

Ještě bych chtěl mít komentář k jednomu pozměňujícímu návrhu, a to je pozměňovací návrh B26 pana poslance Zemka, který nejde proti fiskální strategii vlády a v zásadě bylo by možné ho z naší pozice podpořit, byť je to návrh opozičního poslance. To skutečně není ten důvod. Ale prosím pana poslance o pochopení, že byť ten návrh je racionální, to jediné, čím si nejsme jisti, je ona výše 50 milionů korun, o který má být posílen program krajiny. Může to být o 10 milionů více, může to být o 10 milionů méně. Chci proto pana poslance ujistit, že tento návrh spolu s koaličními poslanci výboru pro životní prostředí bereme velmi vážně a že ve spolupráci s ministrem životního prostředí jsem v průběhu rozpočtového roku připraven k takovým rozpočtovým opatřením, aby tento program nebyl podfinancován.

Děkuji za pochopení a prosím o schválení návrhu státního rozpočtu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře, za toto závěrečné slovo. Zpravodaj avizuje, že se vzdává svého závěrečného slova, proto budeme hlasovat o návrhu Jiřího Paroubka na opakování druhého čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 165 a táži se, kdo je pro tento návrh na opakování druhého čtení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 165. Přítomno 185, pro 74, proti 106. Tento návrh přijat nebyl.

 

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňujících návrzích. Poprosím tedy pana zpravodaje, aby nám ještě jednou připomenul, že - domnívám se, že byla odhlasována procedura už v úvodu. Prosím tedy o slovo zpravodaje pana poslance Pavla Suchánka.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Proceduru máme odhlasovanou a budeme podle ní postupovat. Podle procedury jako první hlasování je hlasování o tabulce A, kterou jste všichni obdrželi, a to je pozměňovací návrh rozpočtového výboru a budeme o něm hlasovat jako en bloc, o celku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím o vaše stanoviska. (Ministr Kalousek i zpravodaj Suchánek souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 166 a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 166. Přítomno 187, pro 181, proti jeden. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Následně budeme hlasovat o tabulce číslo 2, což jsou pozměňovací návrhy podané ve druhém čtení státního rozpočtu ve Sněmovně. Budeme hlasovat o každém pozměňovacím návrhu zvlášť s patřičným komentářem.

 

Jako první je pozměňovací návrh B1 pana poslance Petra Nečase. Souhlas. (Ministr: Souhlas.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP