(15.40 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 167. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 167 přítomno 187, pro 183, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Další návrh je návrh pana poslance Opálky, alternativa 1 pod číslem B2. Nesouhlas. (Ministr nesouhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 168. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 168 přítomno 187, pro 75, proti 110. Návrh přijat nebyl.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Dalším návrhem je alternativa 2 pana poslance Opálky. Nesouhlas. (Ministr nesouhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 169. Ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 169 přítomno 187, pro 76, proti 107. Návrh přijat nebyl. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Další je návrh pana poslance Opálky pod číslem B3. Připojil se k němu pan poslanec Klučka. Nesouhlas. (Ministr nesouhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 170. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 170 přítomno 187, pro 76, proti 110. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Další pozměňovací návrh pod číslem B4 paní poslankyně Bohdalové. Nesouhlas. (Ministr nesouhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 171. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 171 přítomno 187, pro 75, proti 105. Návrh přijat nebyl. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Další návrh pod číslem B5 pana poslance Smýkala. Připojil se pan poslanec Votava. Nesouhlas. (Ministr nesouhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 172. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 172 přítomno 187, pro 75, proti 111. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Další je návrh pod číslem B6 pana poslance Votavy. Nesouhlas. (Ministr nesouhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 173. Ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 173 přítomno 187, pro 75, proti 110. Návrh přijat nebyl.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Pozměňovací návrh pod číslem B7 pana poslance Petra Braného. Musí být hlasován současně s textovým návrhem pod číslem B1. Nesouhlas.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Byla by to velká feudální pravomoc pro mě a to nechci. Nesouhlas.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 174. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 174 přítomno 187, pro 74, proti 109. Návrh přijat nebyl.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Další pozměňovací návrh pod číslem B8 pana poslance Klučky. Nesouhlas. (Ministr nesouhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 175. Kdo je prosím pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 175 přítomno 187, pro 76, proti 109. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Pozměňovací návrh pod číslem B9 pana poslance Grospiče. Nesouhlas. (Ministr nesouhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 176. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 176 přítomno 187, pro 75, proti 110. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Pozměňovací návrh pod číslem B10 pana poslance Ohlídala. Nesouhlas. (Ministr nesouhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 177. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 177 přítomno 187, pro 75, proti 110. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Další pozměňovací návrh pod písmenem B11 paní poslankyně Semelové. Nesouhlas. (Ministr nesouhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 178. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 178 přítomno 187, pro 76, proti 110. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Pozměňovací návrh B12 paní poslankyně Semelové. Nesouhlas. (Ministr nesouhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 179. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 179 přítomno 187, pro 76, proti 110. Návrh jsme nepřijali.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Pozměňovací návrh pod číslem B13 pana poslance Adama. Nesouhlas. (Ministr nesouhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 180. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 180 přítomno 187, pro 75, proti 110. Návrh přijat nebyl.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Pozměňovací návrh B14 pana poslance Křečka je nehlasovatelný, protože mění parametry státního rozpočtu schválené v prvním čtení. Je tady pan poslanec Křeček?

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, pan poslanec souhlasí, čili tento návrh nepodrobíme hlasování.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Stejný případ je pozměňovací návrh B15 z důvodu, že není vybalancováno, proti kterým položkám se mají tyto položky měnit. Je také nehlasovatelný, pane poslanče.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová B15 totéž. Prosím dál.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Pozměňovací návrh B16 paní poslankyně Chalánkové. Souhlas. (Ministr doporučuje.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 181. Ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 181 přítomno 187, pro 173, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Pozměňovací návrh pod číslem B17 paní poslankyně Emmerové. Nesouhlas. (Ministr nesouhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 182. Ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 182 přítomno 187, pro 76, proti 110. Návrh přijat nebyl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP