(16.00 hodin)
(pokračuje Němcová)

Znamená to tedy, že jsme se vyrovnali se všemi hlasováními o všech doprovodných usneseních, která byla předložena. Vyrovnali jsme se tedy s hlasováním o bodu 91, o sněmovním tisku 102, zákonu o státním rozpočtu pro rok 2011 ve třetím čtení. Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji.

Ještě ale bude mít slovo místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Vážení kolegové, já jsem v tom hlavním hlasování hlasoval proti přijetí rozpočtu, v záznamu mám ano. Jenom bych chtěl, aby ve stenozáznamu to bylo uvedeno správně. Hlasování nezpochybňuji. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Je to oznámení pro stenozáznam a my se můžeme věnovat dalšímu bodu schváleného pořadu schůze.

Ještě dovolte, abych vás seznámila s omluvou, kterou mi byla teď doručena. Je to omluva pana ministra zemědělství Ivana Fuksy, který se omlouvá z dnešního jednání od 17 hodin, a to až do 17. 12., kdy nebude přítomen, neb je na zasedání Evropské rady v Bruselu. (Námitky z pléna. Pobavení. Ministr a premiér hovoří s paní předsedkyní.) Pardon, to jsem přečetla já špatně. Omlouvám se vám všem. Je to omluva pana premiéra, který bude na zasedání Evropské rady v Bruselu, a naopak pověřuje pana ministra Fuksu, který ho tady bude zastupovat - aby to slyšeli všichni, speciálně pan poslanec Koníček, který kývá, že to slyší. Omlouvám se vám všem za tento zmatek. To bylo toto upozornění.

 

A nyní se můžeme věnovat dalšímu bodu. Je to bod číslo

92.
Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2012 a 2013
/sněmovní tisk 103/

Prosím, aby tento tisk uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. Pane ministře, buďte prosím tak laskav.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Dovolte ještě, abych poděkoval za osvícené hlasování při návrhu zákona o státním rozpočtu. Nemůže být pochyb o tom, že pro Českou republiku je dobrá zpráva, že má schválený rozpočet.

Povinnou součástí materie návrhu zákona o státním rozpočtu jsou i střednědobé výdajové rámce jako veličina, která určuje výdaje centrální vlády, které se skládají jak z výdajů státního rozpočtu, tak státních fondů na léta 2012 a 2013. Já si jenom, jestli dovolíte, vzhledem k tomu, že je mírná většina poslanců ve Sněmovně nových, tak si dovoluji trochu zavzpomínat, že regulace střednědobými výdajovými rámci byla schválena jako neobyčejně účinný nástroj fiskální disciplíny v tzv. Špidlově kolodějské reformě, kdy jsem měl tu čest tenkrát ještě s Ivanem Pilipem a Bohuslavem Sobotkou a s Vladimírem Špidlou postulovat tyto formulace.

Výchozím záměrem střednědobých výdajových rámců je závazek vlády, že v následujících letech neutratí v nominále větší čísla, než jsou uvedena, a že pokud příjmy budou větší než předpokládané, nebudou použity na výdaje, ale že budou zúčtovávány vůči saldu, to znamená budou snižovat deficity. Pokud by tehdejší vláda měla vůli dodržet jenom tento reformní závazek, jenom tento, tak předávala deficity v roce 2007 někde kolem 20 mld. Vzhledem k tomu, že jenom pro rok 2006 překročila tyto závazné výdajové limity o 56 mld. korun a předpokládané vyšší příjmy nepoužila ke snížení deficitu, ale naopak je v plné míře zapojila do výdajů, a to znovu říkám, v objemu 56 mld. korun, tak strukturální problém strukturálního deficitu veřejných rozpočtů nebyl léčen, byl naopak eskalován.

To připomínám ne proto, že bych chtěl oživovat onu starou píseň: kdo za to může, že jsme více zadluženi v rámci politické reprezentace. Připomínám to proto, že to jsou nesmírně důležité nástroje za předpokladu, že jsou myšleny vážně, za předpokladu, že se na ně vláda, popř. politická reprezentace nevykašle a že skutečně čísla daná v nominálu bere jako závazek, že ať se bude dít cokoliv, samozřejmě s výjimkou absolutně mimořádných událostí, tak neutratí více.

S tímto vědomím současná vláda v rámci své fiskální strategie predikuje výdaje na léta 2012 a 2013. Já cítím, že ve Sněmovně není úplně ideální atmosféra pro podrobnou úvodní zprávu, proto se odkážu na poměrně podrobný komentář k příslušnému sešitu, který máte v materii zákona o státním rozpočtu. Je to ten poslední sešit, je to sešit střednědobé výdajové rámce, a dovolím si pouze říct hlavní čísla. Pro rok 2012 tvoří výdaje centrální vlády 1 142,3 mld. korun, přičemž státní rozpočet se na tom bude podílet 1 078,7 mld. korun a státní fondy potom 63,6 mld. korun. V roce 2013 bude onen strop nominálních výdajů 1 166,6 mld. korun, z čehož na rozpočet připadne 1 113,5 mld. a na státní fondy 53,1 mld. korun. (V sále je velký hluk. Předsedkyně M. Němcová: Pane ministře...)

Já myslím, že je to je jedno. Já už budu končit, paní předsedkyně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Já jsem vám chtěla zjednat trochu více pozornosti. Tak vás všechny, dámy a pánové, žádám o to, abyste věnovali pozornost panu ministrovi.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já vám děkuji mnohokrát a myslím, že nejrozumnější, co budu moci udělat, je, že to zkrátím. Zkrátím to do té míry, že fiskální cíle vlády hodlají v těchto letech snižovat deficity v trajektorii - připomínám, že právě schválený rozpočet míří na 4,6, rozpočty v roce 2012 budou cíleny na 3,5 % deficitu HDP a v roce 2013 na 2,9 %.

Děkuji za pozornost a prosím o schválení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Předložený tisk projednal rozpočtový výbor. Usnesení tohoto výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 103/1. Zpravodajem rozpočtového výboru je pan poslanec Pavel Suchánek. Prosím ho, aby nás informoval o jednání tohoto výboru a přednesl také návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Jak jste již řekla, bylo rozdáno usnesení rozpočtového výboru, který vzal na vědomí výdajové rámce pro roky 2012 a 2013 a doporučuje Sněmovně, aby tyto rámce navržené vládou na tyto roky schválila. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Jako první se do ní hlásí místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek. Má slovo jak první tedy a ptám se, kdo se hlásí poté. Prosím, avizujte mi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP