(16.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Já myslím, že by bylo zajímavé podívat se na to i v té historické souvislosti na konci roku 2006, kdy tady v České republice nastupovaly pravicové vlády, tak na konci roku 2006 byl veřejný dluh České republiky asi 950 mld. Kč a za osm let se vyšplhal zhruba na 1,9 bilionu Kč. Ale chtěl jsem právě potvrzení od pana ministra financí, jestli by mi toto mohl potvrdit. Pokud to není možné teď, tak pokud by bylo možné poslat písemnou informaci na adresu Bohuslav Sobotka, Poslanecká sněmovna, výhled Ministerstva financí na výši veřejného dluhu na konci volebního období této vlády, pokud tedy se bude realizovat ta plánovaná fiskální strategie, protože i z tohoto hlediska je určitě zajímavé podívat se fakt, a určitě se k tomu vrátíme při nějaké příští diskusi tady na půdě Poslanecké sněmovny, jak je možné, že po osmi letech pravicových vlád se zvýšil veřejný dluh v České republice o 1 bilion korun. To rozhodně není žádná malá částka.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan ministr financí Miroslav Kalousek má slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já prostě tady mám jenom nějaké podklady. Omlouvám se, opravdu není žádný problém to spočítat, ale nechci říci číslo, které teď u sebe nemám, a tak rychle počítat neumím.

Nicméně obecně proti té vaší argumentaci - je asi taková, jako když někdo vysvětluje nehodu, kterou způsobil, tím, že na někoho vystřelil, a říká: když jsem na něj střílel, byl ještě zdráv, takže já za to opravdu nemůžu.

Prostě léčíme strukturální problém. Léčíme strukturální deficit, který byl nějakými kroky způsoben, nějakým způsobem začal, a čím déle se ta choroba šíří, tak tím hůře a nákladněji se pak léčí. Já opravdu nepokládám za účelné, abychom si při této příležitosti vysvětlovali, kdo kdy schvaloval jaký zákon a kdo se jak podílel na vzniku té choroby. Myslím, že právě vy, pane poslanče, byste měl být tím posledním, kdo by kohokoli kritizoval za to, že v důsledku obrovských strukturálních problémů bude ještě několik let narůstat státní dluh.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. O slovo se hlásí pan poslanec Bohuslav Sobotka. (Posl. Sobotka přistupuje k řečništi, ale mikrofon nefunguje.)

Zkuste to, prosím, pane kolego, teď. (Mikrofon stále nefunguje.) Prosím techniky, nevím... Zkuste teď, prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Už se zdá, že to je lepší. Děkuji za zapnutí ozvučení.

Já si myslím, že to není zas tak triviální záležitost, protože tady se vytváří ve veřejné diskusi a ve veřejném prostředí jakýsi mýtus, že pravicové vlády jsou ty vlády, které vytvářejí hodnoty, a levicové vlády jsou ty vlády, které zadlužují zemi. Já bych si jen dovolil poznamenat velmi suše, že levicové vlády tady skončily na začátku září 2006 a od té doby tady máme pravicové vlády, které realizují svoji rozpočtovou politiku.

Mě by jenom zajímal ten účet za těch osm let pravicového vládnutí, který tady bude na sklonku tohoto volebního období, pokud ho vláda dokončí s touto fiskální strategií. Já myslím, že ten účet se skutečně bude pohybovat podle všeho kolem 1 bilionu korun. To znamená 1 bilion nového veřejného dluhu, což oproti té realitě na konci roku 2006 znamená více než zdvojnásobení celkového veřejného dluhu České republiky, to znamená nominálně se nám veřejný dluh České republiky více než zdvojnásobí, a to po osmi letech pravicových vlád.

Já myslím, že to prostě není automatické. Přirozeně na to má vliv finanční krize, hospodářská krize, pokles české ekonomiky, ale stejně tak na to mají vliv opatření vlády na výdajové a příjmové straně. A já si myslím, že hlavně ta opatření na příjmové straně jsou velmi diskutabilní, jejich efekt je velmi diskutabilní a stálo by za to, a určitě se tomu budeme věnovat v příštích měsících a letech, analyzovat nejenom to zdvojnásobení veřejného dluhu během osmi let, ale analyzovat také to, jaký vliv měla opatření pravicových vlád, která směřovala ke snížení daní, na zvýšení schodku státního rozpočtu a na prohloubení zadlužování České republiky, protože když se podíváme do Evropy, a dnes už tady o ní byla řeč, podíváme se jak na Irsko, tak na Řecko, tak tyto země několik let před krizí snižovaly svoji složenou daňovou kvótu, snižovaly celkovou míru zdanění a ve skutečnosti to ještě prohloubilo jejich problémy v situaci, kdy na ně dopadla hospodářská krize a problémy spojené s krizí finanční.

Já si myslím, že vůbec to není zanedbatelné číslo, 1 bilion nového dluhu po osmi letech pravicové vlády. Myslím, že je dobře, abychom si o tom na rovinu promluvili a bavili se také o tom, že ačkoliv vláda v tuto chvíli realizuje určitou fiskální strategii, tak i přesto veřejný dluh poměrně dramaticky roste, a roste v číslech, která tady v minulosti nebyla.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová O slovo se nyní hlásí pan poslanec Pavel Suchánek, který upřesní návrh usnesení.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo. Byl jsem upozorněn legislativou, že musím doslova načíst doporučení rozpočtového výboru, jak by mělo vypadat usnesení, a proto ho načítám, a to zní: "Poslanecká sněmovna stanoví střednědobý výdajový rámec na rok 2012 ve výši 1 bilion 142,3 mld. Kč, a na rok 2013 ve výši 1 bilion 166,6 mld. Kč."

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Zeptám se ještě na další přihlášku do rozpravy. Žádnou nevidím, všeobecnou rozpravu tedy končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Zeptám se, kdo se do této podrobné rozpravy hlásí. Pan kolega Suchánek v podrobné rozpravě jenom odkázání na usnesení.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji. Já se v podrobné rozpravě pouze přihlašuji k tomu usnesení, které jsem načetl v obecné rozpravě.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji vám. Hlásí se někdo další do podrobné rozpravy? Nehlásí. Končím podrobnou rozpravu.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, jak nám bylo předloženo.

Je zde žádost o odhlášení. Odhlašuji vás a prosím, abyste se znovu všichni zaregistrovali.

Nebudu číst znovu návrh usnesení, právě jste s ním byli seznámeni panem zpravodajem.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 196 a táži se, kdo souhlasí s návrhem usnesení tak, jak nám bylo předloženo. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 196, přítomno 149, pro 95, proti 51. Návrh usnesení tedy byl schválen.

 

Tím jsme se vypořádali s bodem číslo 92, sněmovním tiskem 103. Děkuji panu zpravodaji, děkuji také panu ministrovi.

O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř. Prosím.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, omlouvám se. Předstupuji před vás se žádostí o 22 minut přestávky na jednání poslaneckého klubu ODS, který bych tímto rád svolal do Státních aktů ihned.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Sejdeme se v 17 hodin. Přestávka je do 17 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno v 16.38 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP