(17.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Hlásí se někdo další do všeobecné rozpravy? Nikoho nevidím, nemám ani žádnou písemnou přihlášku, takže končím všeobecnou rozpravu.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. O slovo se hlásil pan poslanec Jan Babor. Prosím.

 

Poslanec Jan Babor: Děkuji. Já se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán do lavic. Zřejmě než budeme hlasovat o návrhu usnesení, by bylo dobře, kdybychom hlasovalo o tomto pozměňovacím návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Můžete nás seznámit ještě s vaším pozměňovacím návrhem.

 

Poslanec Jan Babor: Dobře. Nechtěl jsem to prodlužovat, ale seznámím.

Za prvé. V přímé části návrhu se v položce dotace ze státního rozpočtu nahrazuje číslice 0 číslem 100.

Ve výdajové části se doplní položka příspěvky k úrokům z úvěrů na rekonstrukci a modernizaci bytových domů: a) objem nových smluv v roce 2011 miliarda 500; b) výplata v roce 2011 100 milionů.

V celkových součtech se opraví položky příjmy celkem na miliardu 81 milionů, výdaje roku 2011 celkem miliarda 422 milionů a výdaje limitu finančního cílení v roce 2011 miliarda 122 milionů.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Já se zeptám, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, takže končím podrobnou rozpravu. Chci se zeptat, jestli pan ministr chce mít závěrečné slovo. Nechce? Krátké. Malinko.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Velice krátké slovo. Já těm argumentům, které tady jsem slyšel z hlediska připomínek k neexistenci programu Nový panel musím říct, že tomu samozřejmě rozumím. Já bych si také velice přál, abychom ten program v budoucnu pustili, ale v tuto chvíli za dané situace státního rozpočtu a našich financí to nemohu podpořit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Závěrečné slovo pana zpravodaje. Prosím. Navrhněte prosím, jak budeme hlasovat.

 

Poslanec Jan Babor: Já bych si dovolil, kdybychom nejdříve hlasovali o tom pozměňováku.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Ano, vaše usnesení jako pozměňovací návrh bychom hlasovali jako první. Prosím na mikrofon.

 

Poslanec Jan Babor: Sněmovna souhlasí s pozměňovacím návrhem poslance Babora.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dobře. Já asi v tuto chvíli než začneme hlasovat, ještě zagonguji, abychom se mohli dostavit z předsálí. Poté vás všechny odhlásím, protože si myslím, že tady máme víc přihlášených, než kolik tady ve skutečnosti sedí. Takže v tuto chvíli vás odhlašuji a prosím vás, abyste se přihlásili všichni znovu.

 

Můžeme zahájit hlasování k pozměňovacímu návrhu pana poslance Jana Babora.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 197, z přihlášených 116 pro 34, proti 69. Tento návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Jan Babor: Děkuji. Návrh usnesení k návrhu rozpočtu fondu: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011."

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Nechám hlasovat o tomto návrhu usnesení. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 198, z přihlášených 122 pro 95, proti 22. Tento návrh byl přijat.

 

Tím končím projednávání tisku 93 a můžeme přistoupit k tisku číslo 94. Je jím

94.
Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011
a střednědobý výhled na roky 2012 a 2013
/sněmovní tisk 137/

Prosím ministra dopravy Víta Bártu, aby návrh rozpočtu odůvodnil.

 

Ministr dopravy ČR Vít Bárta Dámy a pánové, milá paní předsedající, má milá ženo, dovolte mi v této těžké a složité chvíli nejenom dnešního dne, ale i diskuse o státním rozpočtu říci to, že se mi nelehce obhajuje rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, neboť samozřejmě povinností každého ministra je učinit maximum pro to, aby rozpočet daný ministr měl co největší, aby obhájil co nejvíce peněz na aktivity ve svém vlastním resortu. Přesto se nestydím za to, říci, že jsem byl ministrem, který nevolal po zásadním zvyšování svého rozpočtu pro rok 2011. Nevolal jsem proto, že jsem si vědom toho, v jakém stavu se nachází státní rozpočet, v jakém stavu se nacházejí státní finance, a upřímně řečeno, i v jakém stavu se nachází stav resortu Ministerstva dopravy, kde bude ještě chvíli trvat, než umravníme efektivitu nákladů, které do tohoto resortu dáváme.

Hospodářský výbor projednal dne 9. prosince 2010 návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky jej projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Se všemi pozměňovacími návrhy a s vyjádřením hospodářského výboru já jako ministr dopravy souhlasím.

Co se týče struktury rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, je zapotřebí znova říci, že s nelehkým srdcem říkám, že se jedná o nejhubenější rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury za mnoho let. Z národních zdrojů jde pouze 9,2 miliardy korun s tím, že z těch 9,2 miliardy korun jde 5,1 miliardy korun pouze na kofinancování projektů z Evropské unie. 1,4 miliardy z té částky, o které se bavíme, jde již jen na úhradu zrealizovaných staveb v roce 2010.

Abychom v následující době mohli především uspokojit poptávku tam, kde je největší, tam, kde nejvíc bolí nedostatek dopravní infrastruktury v České republice, což je otázka obchvatu českých měst a obcí, já jako ministr dopravy žádám Evropskou unii o realokaci zdrojů z železnice na silnici, a to ve výši takřka 10 miliard korun, právě proto, aby bylo alespoň na ty nejzásadnější obchvaty českých měst a obcí. Pro velké projekty výstavby dopravní infrastruktury, ke kterým patří pražský obchvat, R35, D3, se budeme snažit v následujících měsících najít jako zdroj financování projekt PPP. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP