(17.20 hodin)
(pokračuje Bárta)

Zvýšili jsme mýto a včera vláda v pozdních nočních hodinách odsouhlasila zvednutí mýta pro příští rok o 25 %, čímžto v roce 2011 až 2014 zvýšíme příjmy z mýtného o více než 12 mld. korun.

Státní fond dopravní infrastruktury tedy sečteno a podtrženo v příštím roce nebude postaven do situace, aby zahajoval zásadní infrastrukturní stavby v České republice. Naopak je v situaci řekněme minimalistického rozpočtu, kdy pevně doufám, že v letech budoucích hospodářství České republiky bude vzkvétat a bude peněz na dopravní infrastrukturu více.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Předložený tisk projednal hospodářský výbor. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 137/1. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru poslanec František Sivera a informoval nás o jednání výboru a přednesl také návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Sivera: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně. Navázal bych na slova pana ministra. Projednáváme tisk 137, kterým je rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, který byl velice podrobně projednán na zasedání hospodářského výboru i na podvýboru pro dopravu.

Je třeba hned na počátku říci, že není snad nikdo, kdo by z tohoto rozpočtu měl nějakou velkou radost. Po letech, kdy rozpočet pracoval s výdajovým rámcem v cca 90 miliardách korun, dochází k tomu, že na rok 2011 se výdajový rámec snižuje o jednu třetinu. Jinak řečeno, z 96 mld. v roce 2010 se posunujeme na částku 62 mld. korun v roce 2011.

Nechci zde rozebírat ekonomické dopady snížení investic na státní rozpočet, na hrubý domácí produkt, stavební firmy, případně zaměstnanost. To jsme činili celkem podrobně na hospodářském výboru. Pouze bych rád upozornil, co toto prudké snížení znamená.

Za prvé dochází k výraznému přibrzdění přípravy staveb. Pan ministr tady zmiňoval prioritní stavby, já je nebudu opakovat - na ty by finanční prostředky být měly. Pak zbývá necelé půl miliardy korun na ostatní a samozřejmě bude muset dojít k tomu, že některé se přibrzdí, některé se v dané chvíli připravovat nebudou vůbec. K tomu směřuje i doporučení hospodářského výboru, které je předmětem usnesení, kdy žádáme, aby prostředky, které půjdou nad rámec schváleného rozpočtu, byly pokud možno prioritně zařazovány na přípravu projektů.

Druhý důsledek je, že v roce 2011 se nezahájí v podstatě žádná nová stavba. Je to důsledek toho, že smlouvy, které v dané chvíli máme nasmlouvány, jsou dva a více let staré. Dochází k tomu, a pan ministr to tady zmínil, že se podařilo v letošním roce u již vysoutěžených a uzavřených smluv ušetřit finanční prostředky, ale samozřejmě je zde celá řada staveb, které v rozpočtu letošního roku a v příštím roce nebudou. Jedna z věcí je konzervace staveb. Kdo si vzpomenete na rozpočty Státního fondu dopravní infrastruktury, když jsme projednávali v loňském a předloňském roce, tak jsme tady o tom diskutovali, že je to jedna z krajních variant, ke které by nikdy nemělo dojít. Přesto v této chvíli dojde k tomu, že některé stavby budou zakonzervovány, a zcela jistě, když se nad tím zamyslíte, který investor odchází ze stavby rozestavěné, konzervuje ji, tak musí počítat s tím, že finanční prostředky takto vynaložené nejsou vůbec účelné a rozjetí takové stavby bude velice problematické.

Zcela jistě si všichni uvědomujeme, že příprava staveb není běh na krátkou trať, ale běh na dlouhou trať. Příprava staveb v České republice trvá více než deset let, realizace vždy více než jeden rok. Proto je velice důležité, aby se peníze plánovaly dlouhodobě. Každým rokem zde schvalujeme střednědobé výhledy, každým rokem je potom nedodržujeme. Bohužel, je to velký problém a u financování a plánování dopravních staveb je ten problém obrovský. To má samozřejmě za následek neefektivní plánování. Proto musím říci, že je vůbec zázrak, že se podařilo připravit rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011.

Doufám, že střednědobý výhled na rok 2012 a 2013 bude aspoň v těch minimálních parametrech, které jsou navrženy, dodržen, ne-li, pokud se nám nepodaří získat další finanční prostředky, tak aby byl navýšen.

Přesto bych rád upozornil na to, že střednědobý výhled obsahuje celou řadu dnes nejasných bodů. Pan ministr zde upozornil na přesun finančních prostředků z železnice na silnice. To samozřejmě podléhá schválení Evropské komise, a proto je v této chvíli ne zrovna jasné, zda se to podaří. Další nejasnou je například nový zdroj na kofinancování peněz z Evropské unie.

Musím říci, že střednědobý výhled si klade, nebo dává velký důraz na obchvaty měst, což je zcela jistě správné. Přesto si myslím, že naším cílem nejsou jenom obchvaty, naším cílem je zajistit rozvoj dopravní sítě České republiky, a to v souvislosti s dokumenty, které byly přijaty ať už na evropské půdě v rámci rozvoje sítě TEN-T anebo platného harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury, které máme schváleny. Tam směřují i některé pozměňovací návrhy a doporučující usnesení hospodářského výboru, které naleznete v tisku 137/1.

Dále bych rád upozornil na to, že od roku 2008 jsme si tak trošku zvykli na to, že národní zdroje jsou nahrazovány evropskými penězi. Myslím si, že tento rádoby nešvar se nám ukazuje v této chvíli v plné nahotě, protože z počítaných 50 mld. korun národních zdrojů v této chvíli pro příští rok bude jenom 33. Což samozřejmě v letech, kdy evropské peníze mohly plně nahradit tento výpadek a ještě převýšit, bylo velice příjemné. V této chvíli, když porovnám rok 2010, se počítalo s evropskými penězi ve výši 36 mld. korun, pro příští rok už se počítá jenom s osmnácti. A já se ptám, co bude dál? Co budeme dělat v roce 2013, kdy skončí plánovací období Evropské unie, ve kterém teď jsme? Vlivem snižování schodku státního rozpočtu zcela jistě nemůžeme počítat s nějakým výrazným navyšováním národních zdrojů. A co potom dál? Je potřeba si sednout a zamyslet se nad příjmy a výdaji Státního fondu dopravní infrastruktury. Je třeba hledat další zdroje, je třeba se zamyslet nad dluhopisy, úvěry, projekty PPP, ale samozřejmě i nad poplatky za dopravní cestu a samozřejmě i nad daněmi, které jsou součástí rozpočtu.

Je třeba vidět to, že je před námi ještě velký kus cesty, abychom dopravní infrastrukturu dobudovali. A pokud půjdeme tímhle tempem, jako je to v této chvíli, tak v několika následujících desítkách let - podotýkám desítkách let - tu infrastrukturu nejsme schopni dobudovat.

Samozřejmě je potřeba hledat i na výdajové straně a pan ministr už některé kroky v tomto učinil. Přesto si myslím, že je potřeba hledat v rámci realizace staveb ne vytváření velkých projektů, ale spíš menších projektů. Protože jedině tak můžeme řešit větší konkurenci ve výběrovém řízení a srazit cenu. Myslím si, že je to věc, která by byla velice potřebná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP