(17.30 hodin)
(pokračuje Sivera)

Ještě bych se zastavil nad jedním problémem, na který bych rád upozornil. Státní fond dopravní infrastruktury zde byl založen pro potřeby financování dopravních staveb a výstavby dopravních staveb. V poslední době se nám plíživě jeví jeden problém a tento problém narůstá, a to že stále větší částka jde na zajištění provozuschopnosti a samozřejmě i na dlouhodobě zasmluvněné výdaje, jako je mýto a telematika. Jinak řečeno, z 33 mld., které jsou z národních zdrojů, v příštím roce 20 mld. bude využito právě na toto, a tím pádem dochází ke stále většímu snižování částky, kterou můžeme použít na investice.

Závěrem bych se přihlásil do podrobné rozpravy, kde vás odkáži na tisk 137/1, to je usnesení hospodářského výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. V tuto chvíli mám tři písemné přihlášky. Prvním přihlášeným je pan poslanec Petr Bendl, dále František Laudát a pan poslanec Hojda. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Paní předsedající, pane ministře, dámy a pánové, hospodářský výbor i podvýbor pro dopravu se touto materií zabýval velmi podrobně, diskutoval ji na semináři otevřeném řadě odborníků, tak aby bylo jasné, kudy chce Česká republika v této tíživé finanční situaci jít. To, co tady říkal pan ministr, je to nejnižší rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury v historii a tahle skutečnost se, předpokládám, nikomu z Poslanecké sněmovny a poslanců nemůže líbit a nemůžeme s ní být do budoucna spokojeni. Proto jsme diskutovali o tom, jak hledat další zdroje. Finance určené pro Českou republiku na rok 2007 až 2013 už jsou v podstatě určené a předurčené, kterým směrem půjdou. Pan ministr tady říkal, že má zájem na tom, přesměrovat peníze alokované na železnici aspoň v částce 9 mld. korun a alokovat je na takzvaně silnici, což je určitě správně, nicméně na železnici budou chybět.

Česká republika je v centru Evropy, je v podstatě na křižovatce, což je pro nás velká výzva a myslím si i velká příležitost. Jestliže my tuto křižovatku začneme nebudovat a nerozvíjet v tomto smyslu a půjdou tudy ostatní země, jako je Slovensko a Polsko, které investují velmi do dopravní infrastruktury, pak nás i obchod, chcete-li byznys, bude obcházet a budeme na tom všichni tratit. Tratit budeme i na tom, že je potřeba si uvědomit, že z každé investičně vynaložené koruny se zhruba 52 haléřů vrací státu v různých podobách přímých, nepřímých daní, a tudíž škrtáme-li na výdajích, je nutné, abychom věděli, že škrtáme i v příjmech v oblasti, která nás musí trápit. Ruku v ruce s tím jde ztráta pracovních příležitostí a vše další, co s tím souvisí, rozvoj jednotlivých částí regionů a částí České republiky.

Pro nás bude velmi důležité, jak se bude vyvíjet rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury v příštím roce. Proto jsme požádali, a věřím, že Poslanecká sněmovna doporučení hospodářského výboru schválí, o to, abychom se mohli zabývat k 30. 6. stavem čerpání rozpočtu SFDI a zároveň už k polovině příštího roku se začít bavit o tom, jak bude vypadat rozpočet roku 2012 s odkazem na situaci ve využívání evropských fondů v období 2014 až 2020, protože základní rámec se dojednává teď. Ministerstvo dopravy a pan ministr avizuje, že by se rád bavil o něčem, čemu pracovně říkáme superkoncepce, to znamená stanovení hlavních priorit České republiky v oblasti investic. Věřím, že jak silniční, tak železniční, tak i vodní, neboť i vodní doprava je součástí financování Státního fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvo dopravy ji má ve své gesci. Nechceme, aby se na ni zapomínalo.

Na hospodářském výboru i na podvýboru pro dopravu k tomu padala řada důležitých vět. My jsme připraveni, nebo budu mluvit za sebe, jsem připraven podporovat maximálně všechna úsporná opatření vedoucí ke snižování výdajů na provoz a zvyšování výdajů na možné investice. To myslím, že by měl být hlavní cíl Ministerstva dopravy. Nikoliv snižování výdajů jak v investicích, tak v oblasti provozu, ale zvyšování výdajů na investice by měl být náš cíl, protože se to pozitivně objevuje ve všech oblastech života lidí.

Jsme připraveni podporovat i legislativní změny vedoucí ke snižování cen staveb. Jsme si vědomi toho, že budeme muset sáhnout možná do stavebního zákona, do projednávání vlivu staveb na životní prostředí, prostě do věcí, které způsobují, že řadu staveb projednáváme desítky let a pořád nevidíme takzvaně světlo v tunelu. Je nutné se tímto zabývat a jsme určitě všichni připraveni v něčem takovém být nápomocni.

Stejně tak jsme nápomocni Ministerstvu dopravy v tom, aby předložilo varianty, nejlépe myslím si varianty toho, kudy půjdeme v oblasti spolupráce s privátním sektorem, je-li to vůbec možné, je-li to pro nás ekonomicky výhodné, PPP projekty a jejich využívání v České republice. Zatím s tím nemáme příliš dobrou zkušenost. D47 je velkým mementem pro Českou republiku a pokuta, kterou jsme zaplatili, téměř 3/4 miliardy, za její nezvládnutí si myslím, že by měla být takovým černým puntíkem, který by měl viset ve vzduchu.

Nicméně zdroje jsou omezené, a chceme-li využít privátní zdroje, musíme hledat nějaký způsob, jak to udělat. Předpokládáme, že nejpozději v průběhu roku, nejlépe v začátku příštího roku s tím Ministerstvo dopravy přijde tak, abychom se o tom mohli vážně a seriózně bavit stejně jako u té superkoncepce, kterou bych si moc přál, aby ji mohl projednávat dříve, než ji dostane vláda, hospodářský výbor, abychom se nedostali zbytečně do konfliktu, kdo je víc, jestli vláda, či hospodářský výbor a poslanci, protože bychom měli myslím v tomto ohledu velmi spolupracovat, a pevně věřím, že Ministerstvo dopravy nejprve dá tento materiál aspoň k debatě do hospodářského výboru a pak se nedostane znovu cestou vlády možná do Poslanecké sněmovny, pokud s tímto takto pan ministr počítá.

O PPP projektech jsem mluvil, superkoncepci také. Snad jen poslední. Je nutné, abychom si byli vědomi toho, a už to tady říkal pan zpravodaj, že obchvaty jsou málo, byť jsou často důležité, ale existují závazky České republiky směrem k Evropské unii. Existuje tady něco jako evropská koncepce, ke které my jsme se vždycky hlásili, a to jsou klíčové dopravní stavby, na které nemůžeme a nesmíme zapomenout, abychom se nedostali do konfliktu s Evropou, a protože budeme, věřím, dojednávat maximální množství, maximální veliký rámec nad možnosti financovat dopravní stavby v období 2014 až 2020, bylo by nám všem určitě v negativním smyslu slova sečteno, kdybychom koncepci, kterou nám Evropa předkládá a jejíž jsme součástí, nějak ignorovali.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným do rozpravy je František Laudát, poté pan poslanec Hojda.

 

Poslanec František Laudát: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, jenom krátce, neb to tady zaznělo. My jsme řadu diskusí odvinuli již v hospodářském výboru. Kolega Sivera vás tady s tím výsledkem seznámí. Rozpočet, který pan ministr předkládá, je bohužel vzhledem k naší ekonomické situaci hodně smutné čtení, možná pro stavební firmy je ještě smutnější čtení, nicméně jsme v situaci, v jaké jsme, a proto hospodářský výbor po mnoha až často vášnivých diskusích doporučuje rozpočet SFDI schválit. Samozřejmě hodně času při diskusích je věnováno očekávané superkoncepci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP