(17.40 hodin)
(pokračuje Laudát)

Já akorát chci říci jedno - že si myslím, že není až příliš co v naší zemi z hlediska dopravní infrastruktury vymýšlet. Pohyby lidí, rozložení, demografie jsou dány a vlády postupně přicházely s různými koncepčními materiály průběžně od roku, jestli se nemýlím, 1992 a žádná z koncepcí a představ a časových harmonogramů výstavby, zejména dálniční a rychlostní sítě, nebyla naplněna.

Tvrdě bych varoval a pro mě je nepřijatelné, aby došlo k takovým přehodnocováním, která například povedou k tomu, že některá z krajských metropolí, z krajských měst, nebude připojena na dálniční a rychlostní síť. Zde samozřejmě se můžeme dohadovat o prioritách, ale doprava má jeden obrovský zásadní přínos a to je otázka soudržnosti území vůbec. A byť asi ještě dlouhou dobu - a pokud vůbec někdy - nebudou možná vycházet zátěže pro to, abychom stavěli R6 Praha - Karlovy Vary - Cheb - státní hranice, přesto je pro mě do budoucna nepřijatelné, aby tato rychlostní silnice dříve či později nebyla dokončena. Máme nějaké ekonomické možnosti, nicméně jestli si vezmete například tento kraj, tak má nejhorší strukturální nezaměstnanost, je poměrně vzdálen. A skutečně, jestliže chceme, aby území bylo kompaktní a mělo i nějaké startovní signály pro rovnoměrnější ekonomický rozvoj, který do budoucna nezaloží nějaké skutečně zásadní, ať už společenské či politické problémy, tak musíme.

Totéž. Byl bych velice opatrný - samozřejmě je to atraktivní politika - politika obchvatu měst. Nicméně zase je to pro mě nepřijatelné, protože infrastruktura se staví s výhledem na 200 roků a spíše i více. Zatím se u odborníků bere 150 až 200 let, takže se musí stavět raději o něco pomaleji a důkladněji a pořádně než něco zbouchat a po nějakém čase to odepsat jako neefektivní, neperspektivní investici. Máme řadu pomníků, odstrašujících pomníků, kdy některé stavby jsou vlastně zastaralé ještě v době, než jsou vůbec dokončeny. Mohl bych tady jmenovat, nejenom na území hlavního města Prahy, ale v rámci celé republiky. A bohužel, stát si nemůže dovolit takovéto pomníky budovat.

U PPP projektů je to obrovská naděje, protože - už to tady zaznělo hodně mockrát - naše ekonomika, naše republika, nemá dostatečnou výkonnost. Jsou dvě možnosti. Buď zásadně přehodnotíme priority, kam dávat veřejné finance, nebo se pokusíme obrátit na soukromý sektor. Zatím ale autoři jakýchkoliv povídání, školení, kurzů, analýz mě nepřesvědčili, že je některá z těch cest schůdná. A skutečně bych varoval před tím, abychom se nedostali do situace, že se bude jednat jenom o skrytě, trapně předražený úvěr. Jsme v současné době svědky po celé Evropě, po celém světě krachu celé řady PPP projektů. Pokud někdo vymyslí takový ekonomický model, že bude únosný pro občany, kteří po komunikacích budou jezdit, sem s ním. Ale skutečně musí být důkladně a tisíckrát prověřen, než bude uveden v život.

Byl bych rád, když už je nedostatek financí na rozvoj dopravní infrastruktury, aby o to větší pozornost byla věnována v dopravě organizačnímu přeskupování, aby skončily takové věci, jako je nehorázné plýtvání financemi při budování nových, zejména silničních, ale i železničních staveb, aby projekty nebo ta díla skutečně byla sice moderní, bezpečná, ale racionálně myšlena, ne s nafukujícími se investicemi.

Prosím proto, aby dnes tento rozpočet byl podpořen. My skutečně očekáváme, že se v prvním pololetí příštího roku odvine zcela zásadní diskuse v hospodářském výboru a asi i v dalších, na vládě, tak, abychom pro nejbližší tři čtyři roky nalajnovali ty nejnutnější a financemi kryté rozvojové projekty v naší zemi, které přece jenom něco přinesou.

Současně - samozřejmě ono to není ekologicky populární, není to populární i z hlediska představ Evropské unie, nicméně i já budu podporovat vzhledem k té aktuální situaci a naléhavosti potřeb, aby se, pokud se to podaří vyjednat s Evropskou unií, část financí, které jsou plánovány pro rozvoj železnice, přesunula v tuto chvíli do silniční sítě. Ale zase i v tom usnesení chceme nejdříve jistotu, že nám Evropská unie slíbené finanční prostředky nesebere.

Myslím, že i pan ministr bude mít naši obecnou podporu napříč politickým spektrem při pokusech přesvědčit Evropskou unii, která už chce poměrně zásadně pro příští roky škrtat, pokud se týká rozvoje dopravní infrastruktury, a přesměrovat část nebo velkou část financí do podpory vědy, vzdělávání a podobně. Ono to je líbivé, ale myslím si, že Evropská unie chce skutečně homogenizovat území členských států. Myslím si, že na rozdíl od zakládajících členů, kteří už většinu infrastruktury vybudovánu mají, bývalé postkomunistické země tuto infrastrukturu nemají. A myslím si, že někdo by měl hlasitě říkat v Bruselu, že jestli chtějí skutečně mít velké problémy z hlediska soudržnosti Evropské unie, tak k tomu mohou mít nakročeno i tímto způsobem. Bez toho, že bych zpochybňoval potřeby investic do vzdělávání, do vzdělání a výzkumu.

A úplně poslední věc je - a to se týká také vyjednávání v Evropské unii. Domnívám se, že naší zemi hrozí velké zaostávání z hlediska dopravní infrastruktury. Pokud se nám ještě více než deset patnáct roků budou vyhýbat velké projekty budování vysokorychlostních tratí, dopadneme tak, jak dopadla často města se svým rozvojem v minulosti, kde radní dotyčných měst nebo konšelé nebyli osvíceni a vyhnula se jim kdysi železniční síť.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Další přihlášený je pan poslanec Pavel Hojda. Může se připravit pan poslanec Seďa.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Paní předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 a s výhledem na roky 2012 a 2013 bude prvním rozpočtem Státního fondu dopravního infrastruktury, který klub KSČM nepodpoří. Řeknu, z jakých důvodů.

První důvod je ten, že je samozřejmě jisté, že rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury je navázán na státní rozpočet a rozpočet na rok 2011, státní rozpočet na rok 2011, je druhým nejhorším rozpočtem hned po roku 2009. Víme, jak dopadl - když se plánoval schodek 38 mld. a výsledný schodek byl více než 200 mld.

Já bych řekl ty důvody. Důvody hlavní řekl jednak zpravodaj i moji předřečníci. Je to velice razantní a drastické snížení rozpočtu oproti skutečnosti předchozích let. To za prvé. Za druhé, důvodem je to, že se v podstatě zastavilo zahajování dalších staveb, které jsou nezbytně nutné pro chod dopravní infrastruktury i pro chod hospodářství nejenom v tom příštím roce, ale samozřejmě i v letech dalších. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP