(17.50 hodin)
(pokračuje Hojda)

Chtěl bych říci, a bylo to tady řečeno i mým předřečníkem, že obrovský problém je to zejména pro Karlovarský kraj. Já jsem poslanec Karlovarského kraje. Bylo tady hovořeno například o R6. Byla zastavena stavba a financování stavby Bošov-Lubenec, která byla zahájena v letošním roce, je součástí R6, měla být samozřejmě součástí této rychlostní komunikace a měla navazovat na budoucí budovaný obchvat Lubence a pak se mělo samozřejmě pokračovat dál. Jenom bych chtěl říci informaci, že dnešního dne byl právě tento úsek Bošov-Lubenec, který se zdál jakoby nekonfliktní, zcela vyřazen z provozu, protože je neprůjezdný. Čili hlavní a jediná silnice do Karlových Varů z Prahy je neprůjezdná. A myslím si, že to jenom ukazuje, že tento úsek mezi prvními v části mezi Karlovými Vary a Prahou, resp. Novým Strašecím nebyl plánován úplně náhodně.

Samozřejmě jsem chtěl přednést i na dnešním jednání, bylo to předneseno na podvýboru a v podstatě se o tom jednalo i na výboru, aby tato akce zpět zařazena do plánu na příští rok. Je mi jasné, že prostředky nejsou. Přesto jenom bych chtěl konstatovat, že Lubenec-Bošov je v současné době stavba tzv. zmrazená. Jsou tam a budou tam vynakládány náklady na zmrazení a tzv. konzervaci této stavby. Přestože ministr dopravy - když tak ať mě opraví potom ve svém vystoupení - prohlásil na hospodářském výboru, že je mu jasné, že R6 je velice potřebná stavba, dokonce ví o tom, že EU, Evropská komise ve svém programu TEN-T počítá s touto komunikací jako s komunikací velice potřebnou i z hlediska evropského, tak se nepočítá ani na léta 2011, ani na léta 2012 s žádným zahajováním staveb, pouze s přípravou tří obchvatů, tj. Lubenec, Hořovičky a Hořesedly.

Když pan ministr řekl, že je tato stavba důležitá a například že je důležitější než stavba I/11, což je také velice důležitá a potřebná komunikace mezi Opavou a Ostravou, tak jenom bych chtěl ukázat, s čím se počítá na příští rok a na léta 2012 a 2013. Například u této velmi potřebné stavby se počítá na rok 2011 se 70 mil. korun a na léta 2012 a 2013 dohromady s 8,2 mld. na stavbu této silnice. Já nechci říci, že bych ji zpochybňoval, je nesmírně potřebná, ale stejně potřebná a i podle vyjádření ministra dopravy potřebnější je R6.

Co se týče toho, co zde řekl pan ministr k otázce zvýšení mýtného. Ano, vypadá to velice zajímavě a zajímavá je i myšlenka přenesení části nákladu na železnici. To bych celkem kvitoval. Ovšem jaksi zapomínáme na to, že železnice pořád organizačně a celkově není na tento přesun nákladu připravena. V současné době se budovalo tzv. zrychlení některých železnic. Správně tady řekl můj předřečník, že se úplně zapomíná na to, že bychom měli také ve spolupráci s EU budovat rychlostní železnice, protože to je nesmírně důležité pro tento středoevropský prostor, a myslím si, že by to bylo daleko důležitější než jenom tzv. zrychlování do 160 kilometrů. Ale nezapomínejme na to, že propustnost našich dálnic a rychlostních silnic není tak vysoká, abychom se nakonec nedočkali stejného efektu jako u spotřební daně na pohonné hmoty a maziva, kde zvýšením spotřební daně naopak došlo ke snížení příjmů státního rozpočtu právě v této spotřební dani, která je velice významnou součástí státního rozpočtu a která dokonce je i součástí příjmů do Státního fondu dopravní infrastruktury, i když jenom menší částí. Jedná se o 9,1 % z této spotřební daně. Trošku větší část, asi 10,9 %, jde krajům a zbytek se rozplývá ve státním rozpočtu na jiné potřeby. Takže tady se obávám toho, aby naopak nedošlo k efektu, že když se zvýší mýtné pro nákladní automobily, tak že si najdou jiné objízdné trasy a dojde naopak ke snížení příjmů. Kéž by záměr Ministerstva dopravy vyšel.

Já bych jenom chtěl říci, že to, co přijal hospodářský výbor v otázce pozměňovacích návrhů a doprovodných návrhů, bylo v podstatě přijato jednomyslně. Myslím si, že tyto pozměňovací návrhy jsou hodné podpory. Ovšem jak už jsem řekl, celkově rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury považuji za katastrofální a klub KSČM jej nepodpoří.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Antonín Seďa. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, já budu velmi stručný. Uvedený návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok - použiji slova klasika: pane ministře, nepotěšil jste mne, ani já vás nepotěším a neočekávejte ode mě podporu. Ale to by nešlo o to, že jste nepotěšil mě, ale vy jste nepotěšil právě občany České republiky.

Uvedu konkrétní příklad. Je to R55 ve Zlínském kraji a opravdu každodenní zácpy, které tam jsou. Prostě jediným řešením je opravdu pokračovat ve výstavbě rychlostní komunikace R55, která spojí jih se severem nebo sever s jihem. Proto bych vás požádal, pane ministře, jestli byste mohl v průběhu příštího roku se dostavit do souměstí Staré Město, Uherské Hradiště, Kunovice, abyste se na vlastní oči přesvědčil, že dopravní situace je opravdu katastrofální.

Druhou poznámku. Já souhlasím s kolegy Bendlem a Laudátem a jejich argumenty beru. Nebudu je opakovat. Pouze dodám, že opravdu dopravní infrastruktura, veřejné investice jsou možným lékem právě v období ekonomických krizí apod. A myslím si, že snížení výdajů právě v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury je jednou z největších chyb, kterých se dopustila tato vaše současná vláda.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Já v tuto chvíli už nemám žádnou přihlášku do všeobecné rozpravy, takže se ptám, jestli se ještě někdo hlásí do všeobecné rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já bych chtěl v prvé řadě poděkovat panu ministrovi za materiál Ministerstva dopravy, o který ho požádal hospodářský výbor a který se jmenuje Vyhodnocení dopadů úspor ve výstavbě dopravní infrastruktury ČR v roce 2011 na růst HDP, na příjmy, výdaje státního rozpočtu a na zaměstnanost v sektoru stavebnictví a na malé a střední podnikatele. Pan zpravodaj se o tomto letmo zmínil, ale myslím si, že čísla, která nám Ministerstvo dopravy v tomto materiálu dodalo, by měla znát Sněmovna a měli by je znát také občané České republiky.

V první řadě se tam uvádí, že pokles investic do dopravní infrastruktury v příštím roce budu zhruba ve výši 31 mld. korun. Tento pokles bude mít výsledný dopad na hrubý domácí produkt v úrovni asi 28 mld. korun, tj. 0,8 % HDP. Tedy tím, že šetříme na výstavbě infrastruktury, snižujeme růst HDP zhruba o necelé jedno procento.***
Přihlásit/registrovat se do ISP