(18.00 hodin)
(pokračuje Plachý)

Dále se zde uvádí, že koeficient návratnosti při investicích do dopravní infrastruktury je 0,56, tedy z investované koruny se do státního rozpočtu vrací 56 haléřů. Proto celková úspora veřejných rozpočtů nečiní oněch 31 mld. korun, ale pouze 13,7 mld. korun.

Tato redukovaná úspora, těch 13,7 mld. korun, má ovšem významné efekty další. Celkově náhrady zaměstnanců klesnou o 9,8 mld. korun, zhruba o 10 miliard, z toho přibližně 7,3 mld. korun by činily hrubé mzdy a 2,5 mld. korun pojištění, což je příjem státu.

Pokud se týče dopadu na pokles počtu zaměstnanců, pak zde máme uvedeno, že se ve stavebnictví odhaduje na více než 29 tisíc, celkově v ekonomice pak na téměř 45 tisíc.

A máme tady také uveden sektor malého a středního podnikání, kde celkový pokles počtu zaměstnanců v tomto sektoru činí 27 tisíc a v oblasti stavebnictví zhruba o 24 tisíc zaměstnanců.

Dámy a pánové, tato čísla znamenají ve svém důsledku jedno: my šetříme i za cenu ztrát. Připomíná mi to známou povídku Šimka a Grossmana, kdy pan učitel Zelí, aby získal slevu pro děti do zoologické zahrady, pronese památnou větu "Nechci slevu zadarmo." a vsune stokorunu do okénka pokladny. Ani tato sleva, ani tato úspora není zadarmo.

Tolik k těm úsporám, které já považuji za úspory, které jsou úsporami na nesprávném místě. Jsem pro šetření, ale jsem pro šetření takové, kde ušetřená koruna je ušetřená koruna, nikoliv kde ušetřená koruna znamená padesát halířů ztrátu.

Dámy a pánové, ještě jednu poznámku k velmi nebezpečné myšlence, která se v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok objevila. Je to zastavování klíčových staveb naší dopravní sítě. Byla tady řeč o R6, byla tady řeč o R55. Já připomenu jednu věc. My tady máme schválený harmonogram výstavby dopravní infrastruktury, který je schválený vládou a který v tomto dokumentu nebyl respektován. Proto hospodářský výbor z tohoto dokumentu vypustil stranu čtyři, která byla v přímém rozporu s harmonogramem výstavby dopravní infrastruktury. A musím upozornit na jednu věc. Jestli zastavíme výstavbu například R55, která je součástí šestého multimodálního transevropského koridoru, o který jsme léta usilovali, léta jsme za něj bojovali, protože o tento koridor samozřejmě mělo zájem také Slovensko, jestliže tedy R55 zastavíme, Slováci velmi rádi převezmou šestý transevropský multimodální koridor na území svého státu. To má ovšem samozřejmé důsledky. My na výstavbu těchto komunikací, pokud koridor nebude u nás, nedostaneme z evropských peněz ani euro.

Kromě toho ta myšlenka nahradit linku, přímou linku nějakými obchvaty je samozřejmě chybná. Od času Pythagora platí, že nejkratší spojnicí bodů A a B je přímka. My objevujeme něco jiného, něco nového, něco lepšího. Prodloužíme kilometry, necháme to ve dvou pruzích a myslíme si, že tím něco řešíme. Tuto myšlenku tady razili kdysi zelení a já jsem byl velmi rád, že za čtyři roky nezvítězila. Nyní se vrací zpět v recyklované podobě, a pokud ji uskutečníme, tak já vám garantuji, že všechny peníze investované do takto budovaných obchvatů, které jsou náhražkou nejkratší spojnice, tedy přímky, jsou vyhozené prostředky. Navíc jsou to prostředky, které nám zamezí do budoucna řešit situaci opravdu z gruntu. Kromě toho, jestli opustíme trasy, které jsou často už územně schváleny, mají územní rozhodnutí, tak se u těchto obchvatů vracíme do doby minus deset patnáct let. Jestli nechceme budovat vůbec nic, pak se věnujme stavbě obchvatů.

Dámy a pánové, děkuji za vaši pozornost a věřím, že se nám při schvalování té superantikoncepce podaří tyto myšlenky eliminovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji panu poslanci Plachému. Přihlášen je pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Kolegyně, kolegové, chtěl bych reagovat na vystoupení některých z mých předřečníků. To je zrovna materiál, kdy můžeme vystupovat za regiony a říkat: u nás je ta cesta důležitější, v našem regionu, než vedle.

Já bych chtěl prostřednictvím paní místopředsedkyně vzkázat panu poslanci Hojdovi, aby tady nepronášel silná slova o potřebnosti či nepotřebnosti silnice Ostrava-Opava. Já nebudu tady pronášet silná slova o potřebnosti či nepotřebnosti silnice R6. Já si myslím, že společně bychom si měli počkat na tu koncepci, kde bychom měli posoudit objektivně základní parametry, které nám ty stavby nějak objektivně seřadí za sebou. Měl by se posoudit počet obyvatel, kteří žijí v daném území, počet vozidel osobních, počet vozidel nákladních, tranzit zejména nákladní dopravy, výše nezaměstnanosti v daném regionu, stav životního prostředí, mobilita pracovní síly, počet hospodářských subjektů, které to potřebují ke svému podnikání, apod. Myslím si, že je to jediná cesta k tomu, abychom se vyhnuli tady tomu, že budeme pro voliče ve svém regionu říkat: já, když se projednával rozpočet SFDI, tak já jsem bojoval za tu naši cestu. Myslím, že to je přirozené, že ve svých regionech podporujeme ty nejdůležitější dopravní stavby. A já osobně si slibuji od té koncepce to, že tam budeme mít objektivní parametry. A pokud se ukáže na těch objektivních parametrech, že R6 je potřebnější než 1/11, nemám s tím problém, abych to takhle podpořil. Ale nechtěl bych to říkat dopředu, dokud ta čísla nemám k dispozici, protože jen tak mimochodem - v Opavě žije víc obyvatel než v Karlových Varech.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S faktickou se hlásí pan poslanec Hojda. Prosím.

 

Poslanec Pavel Hojda: Paní předsedající, chtěl bych vás požádat, abyste vyřídila panu Stanjurovi, že jsem nezpochybňoval důležitost a potřebnost silnice 1/11. Pouze jsem zde citoval vyjádření pana ministra a zdůrazňoval jsem, že samozřejmě nechci a že podporuji stavbu této silnice. Čili v žádném případě jsem nezpochybňoval, ale asi zřejmě došlo k nedorozumění.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Já nebudu nic vzkazovat, od toho tady nejsem. Pan poslanec vás asi slyšel.

V tuto chvíli už nemám nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy, takže končím všeobecnou rozpravu.

Teď měla otevřít rozpravu podrobnou. Prosím, pan poslanec Sivera se hlásí do podrobné rozpravy.

 

Poslanec František Sivera: Děkuji za slovo. Tak jak jsem avizoval - všichni jste obdrželi tisk 137/1 a tam je doporučené usnesení hospodářského výboru. Bohužel se tam vloudila technická chyba. Obsahuje body I, II a V, to znamená, že předmětem našeho hlasování budou body I, který je o schvalování rozpočtu včetně pozměňovacích návrhů, a II, který přednáší doprovodná usnesení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP