(18.30 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově Karla Turečka, náměstka ministra zemědělství, zpravodajské zprávě poslance Pavla Kováčika a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby dotační programy zemědělství pro rok 2011 poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 179 schválila s těmito připomínkami.

1. Navýšit pro rok 2011 finanční prostředky limitu dotačního programu 1D podpora včelařství o 25 milionů korun, tj. zvýšení limitu programu ze 30 milionů korun na 55 milionů korun.

2. Navýšit pro rok 2011 finanční prostředky limitu dotačního programu 2A udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat o 70 milionů korun, tj. zvýšení limitu programu ze 110 milionů na 180 milionů korun.

3. Navýšit pro rok 2011 finanční prostředky limitu dotačního programu 13 podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu o 55 milionů korun, tj. zvýšení limitu programu ze 76,746 milionu korun a 131,746 milionu korun.

II. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny a

III. zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, což jsem právě učinil.

Jenom poznámku. Tak jak již zmínil pan ministr Ivan Fuksa, zemědělský výbor přijal ještě doprovodné usnesení, kterým se obrací na pana ministra tak, aby pokud bude ta možnost, tak v průběhu roku 2011 v případě nedostatku finančních prostředků na dotační program 3 podpora ozdravování polních a speciálních plodin přednostně navýšil prostředky tohoto programu až o 30 milionů korun a také v průběhu roku 2011 v případě nedostatku finančních prostředků na dotační program 8 nákazový fond přednostně navýšil prostředky tohoto programu až o 40 milionů korun, a konečně také v průběhu roku 2011 přednostně navýšil prostředky na dotační program 15 podpora mimoprodukčních funkcí rybníků až o 30 milionů korun.

To bylo doprovodné usnesení v rámci výboru. To jen pro pořádek, pro úplné seznámení poslanců a poslankyň Poslanecké sněmovny, o tom hlasovat nebudeme. Hlasovat budeme pouze o onom usnesení zemědělského výboru, tak jak jsem vás s ním seznámil.

Paní předsedající, skončil jsem.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Do té v tuto chvíli nemám žádnou přihlášku. Prosím, pane poslanče. Slovo má pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, mně nedá vystoupit k tomuto bodu z jednoho prostého důvodu. Pan ministr dopravy říkal, že nejvíc se škrtá na dopravě. Já tvrdím, že v procentickém vyjádření na Ministerstvu zemědělství, protože když se podíváme na tu částku, která je v letošním roce, ale i v předcházejících letech, která šla do národních dotací, tak se dostáváme, nebo spíše nedostáváme ani ne na 50 %. Já si myslím, že doopravdy je to zcela zdrcující pro naše zemědělství a může to přinést velké problémy v tomto resortu. A to není jenom otázka zemědělství, ale má to dopady na potravinářství, ale i na naše spotřebitele. Samozřejmě je chvályhodné, že došlo k navýšení asi z 575 milionů o 150 milionů, ale pořád se dostáváme na velice nízká čísla. Chci vidět resort, kde bylo seškrtáno tolik finančních prostředků. To ještě nemluvím o přímých platbách, k tomu se dostaneme v příštím bodě, kde z národních zdrojů je nula.

Divím se panu ministrovi, ale i některým svým kolegům, že jsou v klidu a že všichni očekávají lepší zítřky, protože i v Lucerně bylo řečeno a na jednání zemědělského výboru byla řečena taková optimistická slova, že příští rok bude z hlediska ekonomiky o hodně lepší a finanční zdroje a určité prostředky se najdou. Chtěl bych být stejný optimista jako pan ministr a věřit tomu. Budu mu fandit, budu se na to těšit, ale jsem teď v dosti nevýhodném postavení, protože já nesouhlasím s tím, co předkládá Ministerstvo zemědělství a pan ministr této Sněmovně.

Jsem před dilematem, jestli schválit, nebo zvednout ruku aspoň pro něco, anebo být proti, jak mi napovídá zde kolega. Myslím si, že to něco je tak málo, že by bylo ostudné to vůbec schvalovat, a je potřeba se zamyslet nad tím, kam chceme jít dále. Doufám, že budeme mít stejně prostředků - přeji dobrou chuť panu ministrovi - stejně prostředků jako Ministerstvo dopravy aspoň na rok 2011. Věřím tomu, věřím i panu ministrovi a čekám na jeho reakci, zda řekne, jestli doopravdy, zda je optimistická cena navýšení, ještě v závěrečné zprávě, anebo nám sdělí: pánové a dámy, buďte rádi, že dostáváte aspoň něco.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Další přihlášený je pan poslanec Kováčik. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní předsedající. Nepatřím k těm členům zemědělského výboru, které můj předřečník označil za ty, kteří jsou v klidu a v pohodě. I když na to nevypadám, v klidu a v pohodě skutečně nejsem. Já jsem přesvědčen o tom, že tak jak tady bylo řečeno, dofinancování plateb v řadě dalších případů v rozpočtu, mimochodem proto jsme rozpočet nepodpořili, nebo i proto, i v těchto národních dotacích je řekněme obrovská nedofinancovanost na základě potřeb nebo na podkladě potřeb našeho zemědělství a našich zemědělců. Že jestliže chceme, aby naše zemědělství bylo konkurenceschopné, tak musí být - neříkám, že o mnoho více, nám by stačilo jenom stejně podporované jako zemědělství v tzv. staré EU patnáctce. Nám by stačilo, kdyby bylo úplně stejně podporované jako zemědělství u našich nejbližších sousedů. Rakousko, Německo, ano i Polsko a v některých případech ano, i Slovensko. I Slovensko si dokázalo v řadě případů vyjednat lepší podmínky našeho členství v EU v době, kdy se tyto podmínky vyjednávaly, ale třeba už i v době, kdy se podepisovaly asociační dohody.

Byl jsem, kolegyně a kolegové, pevně rozhodnut nepodpořit tento bod, nepodpořit tento program, nepodpořit právě proto, že jsou velmi nízko postavené dotační programy, které se poskytují ze zákona. Ale hovořil jsem se zemědělci v provozu, hovořil jsem s funkcionáři agrární komory, potravinářské komory, hovořil jsem i se soukromými zemědělci a oni říkají: Víte, pane poslanče, ono je to tak. Když to schválíte, dostaneme málo, když to neschválíte v Poslanecké sněmovně, nedostaneme nic, nebo to dostaneme pozdě, v době, kdy už řada našich podniků bude po smrti. Nechal jsem si poradit. Poslechl jsem vox populi vox dei a navzdory výhradám, které jsou velmi zásadní, tento materiál podporovat budu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Hlásí se pan poslanec Skopal. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP