(18.50 hodin)
(pokračuje Fuksa)

Pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2011 byly použity následující zdroje: Konkrétně v oblasti příjmů to byly zmiňované dotace z Ministerstva zemědělství 42,5 mld. korun, dále dotace ze státního rozpočtu ve výši 5 mil. korun a zbytek dotace z Evropské unie, a to ve výši 37,5 mld. korun. Ostatní příjmy v celkové výši 538 mil. korun, z toho finanční dávky z výroby cukru včetně příjmů z výběru dávek z cukru do správních výdajů SZIF ve výši 137 mil. korun, tržby z prodeje a vrácená DPH z intervenčních nákupů ve výši 340 mil. korun, příjmy na technickou pomoc Programu rozvoje venkova ve výši 34 mil. korun a další příjmy, a to konkrétně příjmy z úroků, refundace části nákladů na intervenční nákupy ve výši 23 mil. korun. Ostatní zdroje jsou úvěry na intervenční nákupy ve výši 203 mil. korun a zůstatek na účtech SZIF z roku 2010 byl 347 mil. korun.

Návrh rozpočtu SZIF na rok 2011 byl 24. listopadu schválen vládou. 8. prosince byl projednán zemědělským výborem, který ve svém usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně předložený návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu schválit.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, doporučuji, aby tento materiál Poslanecká sněmovna schválila. Ještě na závěr dodávám, že navržený rozpočet je sestaven v souladu s příslušnými nařízeními Evropské komise. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Předložený tisk projednal zemědělský výbor. Jeho usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 196/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Ladislav Skopal, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající. Zemědělský výbor projednal tento tisk na svém zasedání 8. prosince. Jak již tady pan ministr řekl, doporučil tento tisk schválit.

Vzhledem k tomu, že nebudu chtít vystoupit v rozpravě jako takové, tak tady řeknu jenom pár podnětů a poznámek. Samozřejmě jsem vděčen ministrovi, že našel určité zdroje na kofinancování Programu rozvoje venkova, ale pořád nám tam chybí 700 mil., takže to je otázkou. Tento rozpočet není vyrovnaný a je potřeba to dorovnat s tím, že další problém, který už jsem tady nastínil před chvílí, je to, že na top-upy neboli na takzvané přímé platby nám tam chybí asi cca 4,5 mld. na plné dofinancování. Je to otázka kurzu eura vůči české koruně. Tam je vlastně další díra, která by byla potřeba zaplnit. Chápu to, že vláda tento rozpočet předkládá takto. Já bych s tímto nesouhlasil, ale je to samozřejmě můj názor.

Za třetí, co mi tam chybí, tak poprvé, nebo jednou po delší době je tento rozpočet nevyrovnaný, protože nám tam chybí cca asi 130 mil. v provozních nákladech. Ale vím po diskusi s vedením SZIF, že jsou rezervy a ty se dorovnají, a tam samozřejmě nečiním žádný rozpor, protože tyto rezervy vidím i já. Ale trošku mě mrzí, že rozpočet již není vyrovnaný v tom, co předkládáme Poslanecké sněmovně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím, že se nikdo nehlásí do všeobecné rozpravy. Končím všeobecnou rozpravu. Můžeme přistoupit k rozpravě podrobné, do které nemám také písemnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli chce mít závěrečné slovo pan ministr. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jenom krátká reakce k Programu rozvoje venkova. Je skutečně ve svých objemech historicky největší. Bude to skutečně největší čerpání. Je plně zabezpečeno, zmiňovaných chybějících 700 mil. korun je v případě, že by bylo historicky garantováno stoprocentní čerpání a stoprocentní podání žádostí, nicméně tak, jak je navržen, je velmi realistický. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Prosím pana poslance Skopala. Prosím, aby se vyjádřil k hlasování.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Žádný pozměňovací návrh, nebo hlasovatelný návrh nebyl vznesen, takže je možnost hlasovat pouze o tomto tisku jako celku tak, jak doporučil schválit zemědělský výbor tento tisk.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Já tedy zahájím hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 202 z přihlášených 145 pro 85, proti 2. Návrh usnesení byl přijat.

 

Tímto končím tento bod a končím také dnešní jednací den. Zítra začínáme v 9 hodin interpelacemi.

 

(Jednání skončilo v 18.56 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP