Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
16. prosince 2010 v 9.02 hodin
Přítomno: 141 poslanců

 

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 9. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. V tuto chvíli eviduji, že paní poslankyně Halíková má náhradní kartu číslo 2.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Adam Vojtěch z pracovních důvodů, Baštýř Václav z pracovních důvodů, Bauer Jan bez udání důvodu, Bezecný Zdeněk z pracovních důvodů, Emmerová Milada bez udání důvodu, Farský Jan ze zdravotních důvodů, Gandalovič Petr z pracovních důvodů, Gregora Martin bez udání důvodu, Hašek Michal z pracovních důvodů, Hojda Pavel je omluven od 13 hodin z důvodu zahraniční cesty, Husák Jan ze zdravotních důvodů, Jalowiczor Petr ze zdravotních důvodů, Janek Michal z pracovních důvodů, Kaslová Jana z osobních důvodů, Kohoutová Lenka z osobních důvodů, Koskuba Jiří na odpolední jednání z pracovních důvodů, Kostřica Rom z osobních důvodů, Látka Jan z pracovních důvodů, Lobkowicz Jaroslav z osobních důvodů, Nedvědová Marie od 14.30 z pracovních důvodů, Plachý Jaroslav od 13 hodin z důvodu zahraniční cesty, David Rath bez udání důvodu, Sobotka Bohuslav z pracovních důvodů, Vilímec Vladislav z pracovních důvodů, Vodrážka David bez udání důvodu, Votava Václav z pracovních důvodů.

Z členů vlády se omlouvají: Nečas Petr z důvodu zahraniční cesty, Besser Jiří z pracovních důvodů, Drábek Jaromír na dopolední jednání z pracovních důvodů, Pospíšil Jiří z pracovních důvodů a Schwarzenberg Karel z důvodu zahraniční cesty.

Dnešní jednání zahájíme bodem 135, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Poté projednáme již pevně zařazené body v pořadí 65, 66, 72, 73, 74 - jedná se o blok smluv ministra vnitra Radka Johna, 131, sněmovní tisk 150, a 120, sněmovní tisk 21. Připomínám, že ve 12.30 zahájíme volební blok, tedy body 105, 106, 107, 108, 109, 110, 138 a 141.

Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování.

Tolik na úvod a už můžeme přistoupit k dnešnímu prvním bodu našeho jednání a tím jsou odpovědi na písemné interpelace, s nimiž poslanci vyslovili nesouhlas, a proto byly zařazeny na pořad deváté schůze Poslanecké sněmovny.

135.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Jako první je zde interpelace poslance Davida Ratha na předsedu vlády Petra Nečase ve věci snižování platů ve veřejném sektoru, sněmovní tisk 106. Tento bod byl přerušen, ale vzhledem k tomu, že pan poslanec David Rath není přítomen, je omluven z dnešní schůze, o této interpelaci se nebude jednat a ztrácí v tuto chvíli pořadí.

Druhá interpelace je interpelace na ministra obrany Alexandra Vondru, interpelace poslance Josefa Šenfelda ve věci pietního místa v Ploštině, sněmovní tisk číslo 111. Pokud jde zde přítomen pan poslanec Josef Šenfeld (ano), může přistoupit k pultíku řečnickému a přednést svoji interpelaci.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, nesouhlasím s odpovědí na mou interpelaci ve věci pietního místa v Ploštině na Alexandra Vondru, ministra obrany České republiky, z jehož odpovědi z 10. srpna tohoto roku vyjímám:

"Památník protifašistického odboje v Ploštině je poměrně rozsáhlý areál, ve kterém se nacházejí bývalé zemědělské usedlosti budované po druhé světové válce. Jedná se o kapli, amfiteátr, zpevněné plochy, plastiky a o vlastní památník. Národní kulturní památka je však tvořena pouze památníkem s přilehlými plochami.

Některé z objektů památníku jsou zároveň vzhledem k jejich podstatě a okolnostem vzniku válečným hrobem ve smyslu zákona číslo 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jehož gestorem je Ministerstvo obrany. Jedná se o dva válečné hroby, pietní místa. V prvním případě jsou to dvě pamětní desky se jmény zavražděných osadníků, které jsou umístěny na kapli. Druhý válečný hrob je tvořen samotným památníkem, jehož součástí jsou tři pamětní desky. Jedna deska připomíná oběti vojáků různých národností a československých občanů padlých při osvobozování okresu Zlín a účast občanů okresu v zahraničních armádách. Druhá deska připomíná památku občanů okresu Zlín vězněných a popravených v koncentračních táborech. Třetí deska pak připomíná vypálení pasekářské osady Ploština a vyvraždění jejích obyvatel."

Uvedený popis se týká současného stavu pietního místa v Ploštině. Zákon číslo 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, však nabyl účinnosti 1. července 2004 a k tomuto dni byl stav tohoto pietního místa jiný. Národní kulturní památka Památník protifašistického odboje v Ploštině byla vybudována v roce 1975 a tvořilo ji pět pylonů, dílo inženýra architekta Šebestiána Zeliny, uprostřed s emblémem "Vaše oběti - naše svoboda", dílo akademického sochaře Ferdinanda Štábly, který využil pojetí tohoto emblému od profesora akademického sochaře Vincence Makovského z roku 1945. Po rekonstrukci národní památky v roce 2008 však původní emblém mezi pylony chybí. Došlo tedy ke změně památníku, podle Ministerstva obrany druhého válečného hrobu. Byl porušen zákon číslo 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, protože při rekonstrukci národní kulturní památky nedošlo jen k údržbě a úpravě válečného hrobu podle § 2 odstavce 5, ale o odstranění jeho nedílné součásti. Podle mých informací nebylo Ministerstvo obrany informováno a žádáno o souhlas ke změně válečného hrobu, takže při rekonstrukci byl porušen § 3 odstavec 2, tedy že jinou změnu válečného hrobu než jeho údržbu lze provést jen na základě písemné žádosti a po písemném souhlasu Ministerstva obrany.

Podle dopisu Českého svazu bojovníků za svobodu hejtmanovi Zlínského kraje Stanislavu Mišákovi ze dne 13. května 2009, jehož text mám k dispozici, Ministerstvo kultury ani Ministerstvo obrany, která v případě změn válečných hrobů a pietních míst žádají Český svaz bojovníků za svobodu o písemný souhlas, tak v tomto případě neučinila. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP