(16.10 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Nemůže si ověřit, jestli pocházejí z daňových úniků. Nemůže si ověřit, jestli pocházejí z činnosti, která souvisí s trestnou činností a s pácháním trestných činů. To si myslím, že je velký problém, velká slabina, a jednoznačně daňová správa historicky opakovaně identifikovala neexistenci zákona o podávání majetkových přiznání jako velmi vážný problém.

Tahle vláda se tváří, že jí záleží na veřejných rozpočtech, přitom tady existuje možnost, jak ucpat jednu díru, která ve veřejných rozpočtech existuje, a tou dírou jsou právě daňové úniky. V této zemi unikají stovky milionů korun a unikají miliardy v oblasti daňových úniků právě proto, že zde neexistuje nástroj, jak tyto finanční prostředky dohledat ve formě majetku, který si na území naší republiky pořizují lidé, kteří porušují zákony a podílejí se na daňových únicích. Tady prostě chybí nástroj, který by umožnil identifikovat majetky, které byly takovýmto způsobem pořízeny.

To, na co sociální demokracie apeluje, je, aby tato vláda pouze nebrala peníze zaměstnancům, aby nebrala peníze rodinám s dětmi, aby nebrala peníze nemocným, ale aby také bojovala s daňovými úniky. Jeden z vážných a seriózních způsobů, jak tato vláda může bojovat s daňovými úniky, je právě schválení zákona o prokazování původu majetku - jednoznačně.

A chtěl bych vás ujistit, kolegové a kolegyně, že tyto instituty fungují ve všech civilizovaných zemích. Jestliže někdo z vás bude argumentovat proti tomu, tak bych požádal, zdali byste mi zde mohli uvést jedinou zemi, jedinou civilizovanou zemi, která má vyšší životní úroveň, než má Česká republika, kde neexistuje možnost finančního úřadu, aby se dotázal na původ majetku. Prosím, abyste mi uvedli jedinou civilizovanou zemi, která má vyšší úroveň než my, kde jsou podobné divoké poměry, které už řadu let panují právě tady u nás v České republice. To je důvodem toho, proč předkládáme tento návrh zákona o přiznání k registrovanému majetku.

Pokud jde o administrativní náklady, jsem přesvědčen, že administrativní náklady v této souvislosti nehrají žádnou roli. V situaci, kdy dochází k centralizaci, v situaci, kdy dochází k elektronizaci daňové správy, tak není žádný problém, aby toto řízení, tyto procesy probíhaly v elektronické podobě, aby probíhaly s maximálním využitím stávajících dat, údajů a stávajících pracovníků finančních úřadů. Já jsem přesvědčen, že přijetí tohoto návrhu zákona by nevedlo ke zvýšení nákladů pro státní rozpočet, naopak jsem přesvědčen, že přijetí tohoto opatření by zvýšilo příjmy státního rozpočtu a více než dostatečně by kompenzovalo jakékoliv výdaje, které by byly spojené například s tím, že by se vedla správní řízení právě v důsledku toho, aby se uplatnila ona navrhovaná sankce ve výši 76 %.

Čili bych chtěl jednoznačně odmítnout, že by tento návrh zákona mohl mít snad teoreticky negativní dopad na výdaje státního rozpočtu. Jsem plně přesvědčen o tom, že opatření přijatá na základě tohoto zákona by zvýšila příjmy státu, zvýšila by nejenom ve formě sankcí, které by byly uplatňovány, ale zvýšila by je také ve formě preventivní, protože tento návrh působí výrazně preventivním způsobem a po jeho přijetí už by nebylo možné na území naší republiky legalizovat výnosy z trestné činnosti pořizováním instrumentů, na které myslí tento návrh zákona, a nebylo by na území této republiky možné legalizovat výnosy z daňové činnosti, které by byly realizovány prostřednictvím instrumentů, na které tento návrh zákona pamatuje.

Tolik tedy ještě velmi stručně k návrhu, který sociální demokracie předložila. Já jsem přesvědčen, že na toto téma ještě v této Poslanecké sněmovně budeme opakovaně mluvit, koneckonců zde budeme mluvit i na jiná témata. Myslím si, že dříve nebo později bude tento institut prosazen a dříve nebo později bude vyčíslena odpovědnost těch, kteří se bránili tomu, aby se naše země dostala mezi státy, kde platí zákony, kde platí právo, spravedlnost a civilizované poměry.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Pro dobrotu na žebrotu, ale já ještě jednou uděluji slovo panu poslanci Gazdíkovi. Doufám, že nezneužije mé dobrosrdečnosti a bude hovořit krátce, a poté tento bod přeruším a ukončím jednací den.

 

Poslanec Petr Gazdík: Děkuji, paní předsedající. Bude to pouze faktická poznámka.

Pan kolega Sobotka se nám tady, dámy a pánové, představil jako pohádkový dědeček, protože stačí zvednutí rukou a v této zemi nebude korupce a všecko bude krásné a úžasné. Škoda, že tak neučinila sociální demokracie dříve za svých vlád, jak podotkl kolega Dolejš.

Já bych jenom prostřednictvím paní předsedající poprosil pana Sobotku, když už chce nechat trestně stíhat značnou část České strany sociálně demokratické, ať s tím neobtěžuje všechny občany této země. Děkuji. (Potlesk poslanců koalice.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Já v tuto chvíli skutečně přerušuji bod před ukončením obecné rozpravy. Končím tento jednací den a zítra se zde sejdeme v 9  hodin ráno. Hezké odpoledne.

 

(Jednání skončilo v 16.15 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP