Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
3. února 2011 v 9.02 hodin
Přítomno: 132 poslanců

 

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení kolegové, přeji vám dobré ráno a zahajuji třetí jednací den 13. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím vás, abyste se nejdříve přihlásili svými identifikačními kartami.

Začneme omluvami. Z dnešního jednání se omlouvají poslanci Zdeněk Bezecný, Pavel Bém, Vlasta Bohdalová, Robin Böhnisch, Michal Hašek, Jan Chvojka, Petr Jalowiczor, Kateřina Konečná, Vít Němeček, Marie Rusová, Josef Smýkal, Pavel Staněk, Jiří Šlégr a Radim Vysloužil. Omlouvá se také pan poslanec Pavel Drobil pro nemoc.

Z členů vlády se od 9.30 do 11 hodin a od 14 hodin omlouvá premiér Petr Nečas, z dopoledního jednání se omlouvají ministři Leoš Heger, Tomáš Chalupa, Miroslav Kalousek a omlouvá se také ministr Alexandr Vondra.

Nyní se zeptám, jsou-li nějaké návrhy k pořadu schůze. Hlásí se pan poslanec Petr Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Pane místopředsedo, pane předsedo vlády, členové vlády, dámy a pánové, přeji vám dobré ráno. Nemám žádný návrh, pouze chci avizovat žádost poslaneckého klubu ODS o přestávku na jednání poslaneckého klubu po projednání pevně zařazených bodů z evropské agendy. Odhaduji to časově zhruba v 11.45 až 12 hodin. Jde o to, abychom se tady nesnažili příliš zařazovat nějaké další body. Po projednání tří pevně zařazených evropských bodů by si poslanecký klub ODS dovolil požádat vás o přestávku na jednání klubu. Děkuji a přeji hezký den.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Já jenom připomenu, že dnes tedy budeme pokračovat bodem 101, což jsou písemné interpelace, pak v 11 hodin bychom měli uvítat zde, v Poslanecké sněmovně, místopředsedu Evropské komise pro meziinstitucionální vztahy a mezi Komisí a národními parlamenty pana Maroše Šefčoviče. Proto bude nutné ještě teď hlasovat o souhlasu s jeho přítomností v jednacím sále, což bychom mohli učinit ihned. Zagonguji a poprosím poslance, kdybychom to odhlasovali hned. Prosím, aby se dostavili další poslanci do jednacího sálu, abychom zde byli v dostatečném počtu...

Nyní vás poprosím, abyste se přihlásili. V sále je zřejmě již dostatečný počet poslanců a můžeme tedy hlasovat.

  

Řeknu vám návrh usnesení, o kterém bychom hlasovali: "Poslanecká sněmovna souhlasí s účastí místopředsedy Evropské komise pro meziinstitucionální vztahy a vztahy mezi Komisí a národními parlamenty pana Maroše Šefčoviče v Poslanecké sněmovně."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby pan komisař v 11 hodin v Poslanecké sněmovně vystoupil? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 67. Přihlášeno je 103 poslanců, pro hlasovalo 94, proti žádný. Návrh byl schválen.

 

Podle pořadu bychom se pak měli věnovat pevně zařazeným bodům v bloku akty a dokumenty Evropské unie, body č. 50 až 52. Víc toho pravděpodobně nestihneme, jak jsme slyšeli. Toto je program dnešního dopoledního jednání, odpoledne pak budou pokračovat interpelace.

  

Žádný jiný návrh ke změně pořadu schůze nebyl, takže se můžeme pustit do bodu, který máme nyní před sebou, a to je bod

101.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Jsou to odpovědi na písemné interpelace poslanců, s nimiž poslanci vyslovili nesouhlas, a proto sem byly zařazeny.

První interpelace, která je v pořadí, je interpelace na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Josefa Dobeše. Byla to interpelace poslance Ivana Ohlídala ve věci podezření z nekalých praktik na soukromé vysoké škole Univerzita Jana Amose Komenského. Interpelací tady bylo vzneseno celkem sedm. Upozorňuji jenom, že pokud dojde k tomu, že interpelující poslanec není přítomen, nekoná se o odpovědi rozprava a Sněmovna nezaujme stanovisko ani dále o interpelaci nejedná.

A teď ještě jednou: Začínáme interpelací pana poslance Ivana Ohlídala a pravděpodobně by měl dostat slovo jako první, aby zdůvodnil svůj nesouhlas s odpovědí ministra Dobeše.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové. Měli bychom probírat rozpravu, která se týká mé interpelace, jejíž název před chvílí pan místopředseda specifikoval. Já stručně zopakuji obsah mé interpelace a také částečně hlavní myšlenky z odpovědi pana ministra školství Dobeše. (V sále je rušno.)

Ve své interpelaci jsem pana ministra žádal o vysvětlení, případně projednání záležitostí, které jsou spojeny s jakýmisi podivnými praktikami v pedagogickém procesu na soukromé Univerzitě Jana Amose Komenského, která funguje zde v Praze. Podle informací z mnoha stran, včetně informací ze strany pracovníků této univerzity, to vypadá tak, že na této univerzitě docházelo nebo dochází k podobným nekalým praktikám jako na právnické fakultě Západočeské univerzity.

Pane místopředsedo, mohu vás požádat o zjednání klidu ve sněmovně? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP