(9.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím tedy pana ministra.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Nemám výsledky konkrétní analýzy, jestli někde něco bylo zjištěno. Já naopak, když jsem nastoupil, když byla znovu jmenována Akreditační komise, tak jsem se se členy potkal, potkal jsem se s paní předsedkyní Dvořákovou a zadali jsme si úkol, že do ledna 2013 provedeme hodnocení, ale ne bakalářských studií, ale doktorandských studií, že jsme šli od vrchu, od té třešinky na dortu, a že to bude možná nejlepší zhodnocení kvality, když začneme od toho nejvyššího stupně. Tam je termín leden 2013, kdy vznikne první komplexní zhodnocení všech vysokých škol v doktorandském programu. Tak to je zadáno, to vzniklo srpen-září, tento úkol, a ten je průběžně plněný. Přiznám se, že nemám konkrétní výsledky, ale jsem připravený vám dát dílčí výsledky, protože s paní profesorkou jsme se shodli, že dílčí výsledky můžeme zveřejňovat, i když velmi zajímavé bude pak to komplexní zhodnocení všech škol v těch doktorandských programech.

Možná si tady ještě dovolím říct, že já se teď hodlám trošku intenzivněji zaobírat Západočeskou univerzitou v Plzni, hodlám se potkat s nově jmenovanou paní rektorkou, do které vkládám velké naděje, a rád bych získal přesvědčení nejenom od ní, ale nepochybně od Akreditační komise, která tam myslím v květnu bude dělat opět šetření, že se staré pořádky nevracejí, že se situace nemění a nevrací se do starých kolejí. Tolik odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji a ještě jednou pan poslanec Ivan Ohlídal.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji i za tuto odpověď, pane ministře. Já bych se zdržel u té Západočeské univerzity, o jejíž problematice jste se teď před chvílí zmínil. Ukazuje se, že u těch lidí, kteří získali neoprávněně akademické tituly, se nedaří odnímat tyto tituly v rámci správního řádu. Mě by zajímal váš názor na tuto situaci, protože víte, že je předložena naše novela vysokoškolského zákona, která by měla usnadnit odnímání těch neoprávněně získaných titulů. Mě by zajímalo, jak se díváte na tu situaci z pohledu připravované novely a jestli tuto novelu považujete - jistě ji znáte - za zlepšení stavu v souvislosti s tím řízením v rámci správního řádu. Situace je velmi nepříjemná, protože to, že se nepodařilo odejmout žádný neoprávněně získaný titul na plzeňské univerzitě, opět vyvolává velmi nepříjemné povědomí lidí, a to především v rámci vysokého školství, ale nejenom vysokého školství, samozřejmě i u veřejnosti. Jsou také náznaky, že se situace možná na té právnické fakultě skutečně vrací do jakýchsi bývalých poměrů, které na této fakultě existovaly před propuknutím zmíněné kauzy.

Takže mě by zajímalo - já to zrekapituluji: Pane ministře, váš názor na to, jak se nedaří odnímat tyto neoprávněně získané tituly pomocí správního řádu. Za druhé, jaký je váš pohled na tu právě nachystanou novelu vysokoškolského zákona, která má situaci zlepšit a která je přichystána k prvnímu čtení. A potom by mě ještě zajímalo, jak vnímáte možné změny, současné možné změny na té právnické fakultě z hlediska budoucnosti, jestli skutečně nehrozí nebezpečí navrácení se do původního stavu před propuknutím kauzy. Děkuji za odpověď předem.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže prosím, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Vážený pane profesore, začnu odzadu, protože já si první otázky nyní už nepamatuji. Jestli hrozí návrat, nebo nehrozí. Já tu spekulaci také slyším. Nemám žádné konkrétní podklady, nějaká konkrétní podložená tvrzení, že tomu tak je, ale znovu říkám, potkám se s paní rektorkou, 18. února jsem na výroční České konferenci rektorů, kde se rád potkám s paní rektorkou, a budu se velmi intenzivně plzeňskou univerzitou zabývat. Vedle toho tam Akreditační komise v květnu bude vyhodnocovat stav.

Jak se stavím k novele. Já jsem to už říkal ve vládě, kde jsme tuto novelu měli. Vláda zaujala neutrální stanovisko a ten pohled je takový: jakékoli zpřísnění v této oblasti je správné. Neutrální stanovisko proto, že Ministerstvo školství chystá komplexní změnu vysokoškolského zákona, kde já tedy říkám, že mám závazek do konce roku 2011 předložit paragrafované znění, kde se touto situací komplexně zabýváme a tuto situaci komplexně řešíme.

První otázka byla, jestli správní řád umožňuje odebírání titulů. Já si myslím, že umožňuje, že to není úplně problém správního řádu, ale možná je to nějaký problém mentální se do toho pustit a otevřít tuto Pandořinu skříňku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. Pan poslanec Ohlídal se ještě hlásí o slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za odpověď, pane ministře. No, takovéto zdůvodnění, že vláda se vyjádřila k novele neutrálně, protože připravuje komplexní novelizaci vysokoškolského zákona, se mi moc nelíbí, protože pak by vláda mohla zamítat jakékoli poslanecké legislativní iniciativy jenom proto, že někdy v budoucnosti nějak něco bude novelizovat. Takže toto se mi skutečně nelíbí.

Víte, že tady se hraje hodně také o čas. Vysoké školství v České republice se dostává do situace, která je dost nepříznivá, a právě problematika těchto podivných pedagogických procesů, podivného získávání akademických titulů, bohužel není jenom specifikem Západočeské univerzity, konkrétně právnické fakulty, ale jsem přesvědčen, že tato univerzita v tomto směru, jak už jsem několikrát řekl, je jenom špičkou ledovce, že bohužel na mnoha jiných univerzitách jistě - a to se dá dokonce doložit i důkazy - nastávají podobné excesy. Takže já si myslím, že jakákoli novela, která je přijatelná a která už je připravená, může jedině pozitivně napomoci vývoji na českých vysokých školách. To jen už jako připomínka, nikoliv jako nějaký dotaz.

No a na závěr bych chtěl konstatovat, že s odpověďmi pana ministra jsem celkem spokojen. Tu svoji písemnou odpověď zde upřesnil, takže mohu konstatovat, že nebudu navrhovat žádné usnesení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, je mi to jasné. Ale pan ministr si přesto ještě na chvíli vezme slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Děkuji, pane profesore, beru to s potěšením. Jen chci upřesnit - vláda to nezamítla. Vláda k tomu dala neutrální stanovisko. To jsem jenom chtěl doplnit.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji a končím tuto interpelaci. Další interpelace je interpelace na předsedu vlády Petra Nečase. Požádám paní poslankyni Konečnou, aby přednesla své důvody, proč ji chtěla zařadit na jednání Sněmovny.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, pane premiére - pan premiér, musím upozornit, se mi dopředu omlouval, že musí odejít, já to samozřejmě chápu, takže přečtu to, proč nesouhlasím s odpovědí, a pokud s tím vyslovíte nesouhlas, s touto odpovědí pana premiéra, tak budu ráda, když mi moje otázky dovysvětlí písemně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP