(9.30 hodin)
(pokračuje Konečná)

Tedy vážený pane premiére, děkuji za vaši obsáhlou odpověď na moji poměrně jednoduchou otázku, jaké kroky učiní vaše vláda pro zrušení celoročního zpoplatnění dálnice D1 v úseku procházejícím Ostravou. Vaše podrobné vysvětlení, proč považujete za správné, aby Poslanecká sněmovna přijala novelu zákona o ochraně ovzduší předloženou vládními poslanci, však není odpovědí na moji otázku. Možná chtěli vaši spolupracovníci, kteří vaši odpověď připravovali, zabít dvě mouchy jednou ranou, a proto připravili text, který někdo z koaličních poslanců může následně využít při projednávání novely zákona o ochraně ovzduší. Tomu tedy říkám efektivní fungování poradců a asistentů pana premiéra!

Snad to nebudete vnímat jako velkou troufalost, když vám připomenu, že jste se v říjnu loňského roku při návštěvě Ostravy, bylo to těsně před volbami, jednoznačně vyjádřil, že zpoplatnění dálnice v úsecích, jako je ten procházející Ostravou, jehož používání jednoznačně zlepšuje stav životního prostředí, nepovažujete za dobrý nápad. Současně jste novinářům a celé veřejnosti sdělil, že v tomto smyslu budete jednat i s představiteli Ministerstva dopravy. Mnoho lidi vám tato vaše slova uvěřilo. Mnoho lidí doufalo, že jako nový a nadějný premiér budete skutečně rázně prosazovat účinná opatření, která alespoň zčásti pomohou zlepšit stav ovzduší v ostravsko-karvinské aglomeraci.

Bohužel, jak praví staré přísloví, řeč se mluví, voda teče, a také platí staré známé slibem nezarmoutíš. Po čtvrt roce od vaší návštěvy je jasné, že nemáte sílu jednat s Ministerstvem dopravy a vyjednat změny stavu, které jste sám označil za nedobrý nápad. Nebo si už nemyslíte, že odvedení části dopravy z centra města na dálnici bude mít pozitivní dopad na stav ovzduší v ostravsko-karvinské aglomeraci? Nebo je vám to při všech jiných problémech vaší vlády srdečně jedno? Jak si má veřejnost vysvětlit vaši nečinnost a neplnění vašich slibů?

Přitom se to všechno zdá tak jednoduché. Premiér jako nejmocnější muž ve vládě přece nemůže mít problém prosadit takovou maličkost, jako je zrušení zpoplatnění 13 kilometrů dálnice v místě, kde to bude mít výrazně pozitivní vliv na zlepšení stavu ovzduší. Tedy pokud skutečně chce. A to i v situaci, kdy vláda tvrdí, že šetří každou korunu. Sám jste se přece vyjádřil, že ušlý příjem z výběru dálničních poplatků je v případě ostravské dálnice zanedbatelný v porovnání s negativním dopadem na životní prostředí. Nebo už tento příjem není zanedbatelný? Kde je tedy pravda?

Ve své odpovědi píšete o komplexnosti problému a také o nutnosti urgentních řešení. A copak není celoroční zrušení zpoplatnění dálnice D1 v úseku přes město Ostrava součástí komplexního řešení? Jsem si jista, že se jedná o řešení, jehož účinky by byly daleko rychlejší než všechna opatření navrhovaná v poslanecké novele zákona o ochraně ovzduší. Jsem si jista, že si Ostrava zaslouží rychlé a účinné kroky, a při vší úctě, návrhy předložené v novele zákona o ochraně ovzduší nejsou ani dostatečně účinné, ani rychlé.

Vážený pane premiére, nežádám od vás nic jiného nežli pravdivou odpověď na mou otázku: Jaké kroky jste učinil a učiníte k tomu, aby vaše vláda zrušila celoroční zpoplatnění dálnice D1 v úseku Ostravy? Děkuji. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Interpelaci jsme slyšeli. Teď nevím, jestli pan premiér už je na odchodu. Už je na odchodu, takže ta interpelace bude vyřízena písemně, tak jak tady bylo zmíněno. Dobře. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Kolegyně a kolegové, já tedy s pochopením, že pan premiér se mi dopředu omlouval, že jde na velmi důležité jednání, vás požádám o vyslovení nesouhlasu s odpovědí na mou písemnou interpelaci, tak aby mi mohlo být znovu odpovězeno na dotazy, které jsem zde vznesla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže vy žádáte, aby se hlasovalo o usnesení, ve kterém vyslovujete nesouhlas. Ano. Budeme hlasovat o tomto usnesení. Zagongoji. Na svou interpelaci dostanete ještě nějaké písemné vysvětlení, nicméně my budeme nyní hlasovat o vašem návrhu usnesení, ve kterém vyslovujete nesouhlas s odpovědí premiéra Petra Nečase na vaši interpelaci, která se týká otázky zpoplatnění dálnice D1 v Ostravě. Váš text usnesení je jasný.

Zahajuji hlasování - pardon, prohlašuji ho za zmatečné, něco se stalo. (Požadavek z místa na odhlášení s tím, že není přítomno 120 poslanců, jak je uvedeno na displeji.) Dobře. Omlouvám se, je to v každém případě zmatečné. Já vás všechny odhlašuji. Ještě jednou zagongoji, aby se všichni, kdo chtějí hlasovat, dostavili. Znovu vás prosím, abyste se přihlásili. Opravdu, 120 nás tady není. Můžeme hlasovat. (Poznámky z pléna.) Nefunguje to? (Hlasy: Už to jde.) Je to v pořádku, můžeme.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, schválit text usnesení, který navrhla paní poslankyně Konečná ve věci dálnice D1, může stisknout tlačítko a zvednout ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 69, přihlášeno je 97, pro hlasovalo 55, proti 36. Usnesení bylo přijato a my jsme vyřídili další interpelaci.

  

Další je interpelace - počkejte, abych to nespletl - na místopředsedu vlády a ministra vnitra Radka Johna. Ano. Interpelující je poslanec David Rath, který je také nespokojený s odpovědí, kterou obdržel od ministra Johna. Takže ho nejdřív požádám, jestli by důvody své nespokojenosti sdělil také Sněmovně.

 

Poslanec David Rath: Pane předsedající, dámy a pánové, rád své důvody nespokojenosti sdělím. Ptal jsem se pana ministra Johna na jeho poradce, především - nebo na všechny poradce, aby mně sdělil jejich jména a pozice. A speciálně na jednoho z nich, na pana Ing. Václava Jahodáře. Protože jsme svědky toho, že v médiích i ve veřejnosti se hodně debatuje a spekuluje o vlivu ABL na chod Ministerstva vnitra. Víme, co se probíralo v poslední době, že firma ABL sledovala určité i politiky, jejich rodinné příslušníky. Přitom majitel firmy ABL a majitel firmy Věci veřejné pan Bárta vlastně sliboval a říkal, že nic takového se nedělo, takže pak víme, že všem veřejně lhal, protože k takovému sledování skutečně cílevědomě a dlouhodobě docházelo.

Navíc se dokonce ukázalo, že firma ABL je zapojena do korupce v policii, protože jak jinak označit to, že nakupovala od policistů, samozřejmě nelegálně, protiprávně, určité materiály a určité informace. To je myslím důkaz té nejhrubší - nejhrubší! - korupce, ke které vůbec může docházet, protože se týká policie. A korupce policie ve prospěch soukromé společnosti.

Všechny tyto věci samozřejmě zůstaly tady naprosto bez odpovědi, visí ve vzduchu. Pan Bárta i pan John se tváří, že se jich to netýká, že je to nezajímá. A že jestli pan Bárta nejdříve řekl, že ABL nikdy nikoho nesledovala z politiků, a když pak byl konfrontován s důkazy, tak se omluvil, dobře, jestli to je styl Věcí veřejných, jak dělat politiku, že nejdřív dělám něco, co je minimálně nemorální, možná i protizákonné, tak pak to zatloukám, a když jsem přichycen u toho, že jsem zatloukal a lhal, tak prostě řeknu: promiňte, spletl jsem se, sice to tak bylo, ale já jsem to nemyslel vůbec zle. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP