(9.40 hodin)
(pokračuje Rath)

My se samozřejmě nemůžeme spokojit s takovýmto vysvětlením, stejně tak jako se nemůžu spokojit s vysvětlením, které mi poskytl pan ministr John v pozici pana Ing. Václava Jahodáře. Je to jeho poradce a objevily se informace - on totiž pracoval zase pro určitou bezpečnostní agenturu ABAS, ještě i v době, kdy nastoupil na ministerstvo, pak to svoje jednatelství a angažmá v této společnosti ukončil. Přitom se objevily informace, že tuto firmu chce koupit firma ABL - mimochodem, zajímalo by mě, za co ji chce koupit, když dlouhodobě vykazuje sice obrovský obrat, ale skoro žádné zisky, takže ABL je navíc daňový kouzelník, který přes stamilionové obraty překvapivě nedosahuje žádných zisků, takže je vidět, že její bývalý majitel pan Bárta byl asi hodně mizerný manažer a podnikatel, když má společnost, která má prakticky nulové zisky, tedy platí minimální daně. Nicméně přestože ta společnost je z daňového pohledu naprosto neúspěšná, tak se debatuje o tom, objeví informace o tom, že tato společnost jedná o vstupu do té společnosti ABAS.

A v čem je ta pointa? Společnost ABAS má vyhrát tendr v České poště, tedy instituci, která spadá pod Ministerstvo vnitra řízené panem ministrem Johnem, tak tato firma ABAS má vyhrát tendr za 140 mil. ročně.

Pane ministře Johne, to je částka podobná, za jakou vy jste vydával časopis Všeobecné zdravotní pojišťovně, pro oživení vaší paměti, bylo to za 120 mil. ročně. Dělal jste to ve spolupráci s nechvalně známým panem Janouškem z ORA Printu a MEDEA KULTUR. Jestli chcete, já vám tu smlouvu můžu ukázat s vaším podpisem, protože ta samozřejmě na Ministerstvu zdravotnictví byla k dispozici, a jestli jste to už zapomněl, tak vám ji můžu příště přinést, abyste viděl, jakou smlouvu jste podepsal. A ta byla jen - jen - za 120 mil. ročně. Přitom podotýkám, že tři oslovené firmy, jiné, anonymně, vydavatelské firmy, když se jim dal stejný náklad, stejný druh papíru, stejná grafika, stejný rozsah, stejný způsob distribuce, tak jedna nabídla totéž ve stejném rozsahu vydávat a distribuovat za 40 mil. ročně, druhá asi za 43, třetí asi za 48. Znovu říkám, vy jste to tehdy podepsal a vydával za 120 mil. korun. Čili já jsem přesvědčen, že jste se roky podílel na tom, že se tunelovala Všeobecná zdravotní pojišťovna nějakými zhruba asi 60 mil. ročně.

Čili já bych nerad, abychom tady byli svědky podobného příběhu, tedy příběhu, kdy váš člověk, pan Václav Jahodář, zajistí firmě, kde byl jednatelem a kde pracoval, takovýto tendr České pošty za 140 mil. ročně na zajišťování a přepravu cenin a hotovosti. Já bych skutečně byl velmi nerad, aby se nám tady opakovala stejná historie jako s tím tunelováním Všeobecné zdravotní pojišťovny, na kterém jste se podle mého soudu mnoho let intenzivně podílel a připravil jste tím Všeobecnou zdravotní pojišťovnu řádově o stovky milionů korun.

Ono je hezké, když dnes hovoříte k boji proti korupci, ale vypadá to, pane ministře, velmi nevěrohodně. Velmi nevěrohodně, protože každý, kdo tyto informace má k dispozici, musí vědět, co jste všechno dělal, do čeho všeho jste byl zapojen a jaká byla vaše klíčová role v těchto případech, které když nejsou přímo kriminální, tak jsou minimálně neetické a stály naše daňové poplatníky a občany České republiky obrovské peníze.

Byli bychom velmi neradi, aby se ta historie opakovala a docházelo zde ne tedy k tunelování Všeobecné zdravotní pojišťovny, ale aby pod vaším vedením České pošty byla tunelována Česká pošta nějakými vašimi spřízněnými strukturami. Takže to je jedna část otázky. Vy jste na to pořádně neodpověděl, napsal jste, že pan Jahodář už tam nepůsobí a že nemá na starosti Českou poštu. Čili od vás bych chtěl jasně slyšet, jak vypadá ten tendr v České poště, v jakém je stavu, jestli skutečně je tam přihlášena i firma ABAS atd. atd.

Druhá věc, ptal jsem se, kolik máte poradců, všeobecně. Sdělil jste mně velmi takovou vágní odpověď, že v podstatě máte jen asi dva poradce, dr. Kubáčka a pana Lukáše Hampla a že ti ostatní jsou tak jako příležitostně. Pane ministře, možná jste to zapomněl, ale vy už nejste soukromý podnikatelský subjekt. Nejste ani v ORA Printu, ani v MEDEA KULTUR, kde, byť jste žili za peníze veřejné, tedy všeobecného zdravotního pojištění, tak jste na všechny otázky mohli odpovídat, co je komu do toho, my jsme úspěšní soukromí podnikatelé, samozřejmě co naplat, žijící z veřejných prostředků, tedy z daní. Nicméně teď jste v čele veřejné instituce, už nejste ani novinář soukromé televize, ani soukromý podnikatel, ale jste veřejně činná osoba a je vaší povinností této Poslanecké sněmovně sdělil všechna, když jste na to dotázán, všechna jména vašich poradců, v jakých pozicích působí, zda jsou zaměstnáni, nebo na IČO a co pro vás dělají a za jaké peníze. To už nejsou soukromé peníze přepasírované přes nastrčenou firmu. To jsou čistě veřejné peníze. Čili tady tyto informace musíte sdělit, a já vás proto žádám, abyste nám dal úplný seznam vašich poradců, nejenom těch, co mají zaměstnanecký poměr, ale i těch, co pro vás pracují třeba externě na nějaké své podnikatelské smlouvy. Bohužel, toto jste nám nedodal. A současně abyste řekl, kolik jim za tu práci platíte a za co je platíte.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní má slovo ministr vnitra Radek John.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John: Pan doktor Rath tady předvedl neuvěřitelné manipulace na základě toho, že by prý pan Jahodář měl ovlivnit nějaký tendr. Podle mých informací se žádný tendr na přepravu hotovosti a cenin v České poště nepřipravuje. Takže to je úplně stejné, jako kdybyste říkal, že pan Jahodář pro Donalda Trumpa chce ovlivnit nějakou zakázku, jenomže ona není. Tak co budeme dělat, pane doktore?

Všechny ty vaše řeči o mém soukromém podnikání - a ještě mě přistrkujete do MEDEA KULTUR, kde jsem nikdy nebyl, nevlastnil jsem nikdy jedinou akcii, neměl jsem nikdy nic ze zisku těchto firem, pracoval jsem tam za 10 tis. měsíčně na ekonomice vydávání časopisu. Co se týká vašich rozborů, podle mých informací jste zapomněl tehdy zadat, že ten časopis byl rozesílán asi v 10 mil. kusů do schránek jmenovitě Českou poštou. Vy jste udělal rozbor, že by vám ten časopis navezli na Ministerstvo zdravotnictví a tam by shnil, anebo byste ho roznášel v batůžku, pane doktore. Rád bych vás viděl, ušetřil byste tím VZP velké peníze.

A jestli jste si myslel, že se tuneluje VZP, proč jste nekonal? Proč jste tomu nezabránil? Vy jste byl ministr. Mně by to bylo úplně jedno, já jsem byl zaměstnanec firmy. Já bych naopak si ušetřil vaše opravdu manipulativní výpady. Je škoda, že jste nekonal, měl jste tomu dávno zabránit.

Čili znovu: Žádný tendr se nevypisuje. Žádný pan Jahodář nemá nic společného s Českou poštou, nemá nic společného s žádným vypisováním zakázek a jediné, co dělá pan Jahodář, je, že je předsedou poradního sboru ministra vnitra pro Policii České republiky. Není mým poradcem, je v normálním služebním poměru. A vy zřejmě potřebujete strašně moc poradců. Zřejmě si furt necháváte od někoho radit, že vám nestačí, že k uvedenému datu jsem měl dva poradce. Já jich opravdu, pane doktore, víc nepotřebuji! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP