(10.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vidím, že mé apely vyznívají do prázdna, pan poslanec Rath se hlásí o slovo.

 

Poslanec David Rath: Já bych jenom chtěl, aby tohle nezapadlo, aby všichni viděli, jaký slovník používá pan ministr Bárta v této Poslanecké sněmovně. Stává se tím a nahrazuje tím Mirka Topolánka, který byl nekorunovaným králem hulvátů české politické scény. Tak teď jeho křeslo, korunu si nasazuje pan ministr Bárta.

Znova zdůrazňuji: Prosím vás, jaký je problém, když některá z českých firem, a těch tam byly desítky, se účastní státní delegace a platí si své náklady? Tam mohla jet jakákoliv firma, která působí v České republice a která měla zájem o saúdskoarabské trhy a o saúdskoarabské obchody.

Já si myslím, že je povinností každého ministra, každého politika nabízet jakékoliv firmě, která o to má zájem, účast na takových delegacích. Jestli to označuje pan ministr těmi slovy, jako řekl, tak si myslím, že jsme oba z úplně jiného časoprostoru. A jestli jemu nepřijde závažný konflikt, že ministr vlády má svoji ženu na nejvyšší pozici v Poslanecké sněmovně, tak toto je v běžném kulturním západním světě téměř nemožné. Téměř nemožné.

A já bych tuto debatu tady ani sám nezačínal, pokud by on tady nevytáhl a nezačal urážet a nezačal, řekněme, otevírat určité rodinné problémy.

A pokud, pane ministře, chcete v tomto duchu pokračovat, tak vám doporučuji: nalistujte si příslušnou kapitolu o sobě v knize Petry Paroubkové, možná se tam také o sobě něco pěkného dočtete.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak, a prosím pana poslance Václava Klučku, který se nakonec dočkal. Trpělivost přináší růže. Prosím.

 

Poslanec Václav Klučka: Moc děkuji, pane předsedající. Bude velký problém z té krásné diskuse přejít do věcného pohledu, do tématu, které pan ministr vnitra otevřel, a to je nečinnost politiků k zákonu o bezpečnostních službách.

V roce 1993, pane ministře, byl jsem v tomto prvním volebním období v této Sněmovně, začaly práce na zákonu, které skončily v roce 1995, ano, na zákonu o soukromých bezpečnostních službách. A v té době se nepovedlo již před koncem volebního období tento zákon přijmout. Poté skutečně nemám žádný náznak toho, že by některý z politiků zvedal tuto problematiku, ač je to velice zásadní. Teprve v minulém funkčním období se mně povedlo společně s jedním kolegou v této Sněmovně do podvýboru pro obecní policie dostat téma soukromých bezpečnostních služeb. Od té doby jsme začali práci nad zásadami zákona, práci, které se mimo jiné zúčastňoval pan Moroz a pan Zahálka. Dopracovali jsme tento materiál do podoby, na které se dalo dále pokračovat v tomto volebním období.

Pane ministře, není mou vinou, že v tomto volebním období prozatím nedošlo k projednání tohoto tématu na úrovni podvýboru, který je k tomu stvořen. Toto není má vina. Ale hrozím se situace, že v legislativním plánu vlády je tento úkol z programového prohlášení postaven na polovinu letošního roku. Kdy tedy můžeme očekávat diskusi nad tímto zákonem, který je nesmírně zásadním zákonem pro ochranu práv a svobod občanů?

Ještě jsem zapomněl tu věc, že při reformním zákoně o policii, ve změnovém zákonu, jsem podával já návrh na úpravu živnostenského zákona, ve kterém jsme velmi zpřísnili podmínky pro výkon zaměstnání v bezpečnostních službách. O tom se můžete přesvědčit.

Není tedy pravdou, že by byla nečinnost politiků nad tímto zákonem. Já si jenom přeji, aby se skutečně v této Sněmovně podařilo dosáhnout takové politické dohody, která tento zákon postaví do reality. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Pan ministr John bude reagovat.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John: Já jsem velmi rád, že konečně mohu mít s někým nějakou shodu. Tady se nemanipuluje s fakty, tady se říkají i fakta. A já si myslím totéž a je třeba vyzvat podvýbor, ať intenzivně pracuje na této legislativní předloze, protože skutečně je třeba přijmout tento zákon co nejrychleji. Říkají to vlastně všichni napříč politickým spektrem. A teď je to hodně na podvýboru, ať tuto předlohu udělá. Já tedy s vámi souhlasím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, rozprava se možná může už ukončit. Požádal bych pana poslance Ratha, jestli by chtěl nechat hlasovat o usnesení Sněmovny. Předpokládám, že navrhne usnesení.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Vzhledem k tomu, že pan ministr tady vysvětlil, že žádný tendr se nechystá a údajně žádné další poradce nemá, tak jsem s odpovědí nakonec spokojen, protože v rámci interpelace, byť tady zazněla celá řada jiných otázek, na které příliš odpověď nezazněla, odpověď zazněla.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Čili žádné usnesení nenavrhujete?

 

Poslanec David Rath: Ne.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, můžeme tedy ukončit projednávání této interpelace. Hlásí se pan poslanec Boháč, ale nevím, k čemu chcete hovořit.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Chci hovořit v reakci na pana ministra, pokud jde o soukromé bezpečnostní služby.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Víte, ale já jsem již ukončil rozpravu a bylo řečeno, že se hlasovat nebude, čili tato věc je vlastně už skončena, už vám nemohu v té věci dát slovo.

Ukončím tedy projednávání této interpelace a můžeme přistoupit k další. Je to interpelace na ministra zdravotnictví Miloše Hegera, kterého interpeloval poslanec Vojtěch Filip. Teď nevím, jak je to s účastí pana ministra. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, žádám Poslaneckou sněmovnu, aby vyslovila nesouhlas s odpovědí pana ministra Hegera na moji interpelaci ve věci nerealizace kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu č. KV/5.8.10/008F o sjednání nápravy a předložení ve stanovisku Ministerstva zdravotnictví vládě. Krátce řeknu ty záležitosti, které se toho týkají.

Pan ministr Heger sice uznává, že mi neodpověděl podle zákona včas, ale to mi docela nestačí. Já jsem pana ministra požádal 5. srpna loňského roku o jeho stanovisko k tomu, proč nerealizuje tento kontrolní závěr. Pan ministr mi v prvé části odpovídá, že mi nechtěl odpovědět formálně, přesto mi odpověď poskytl 11. listopadu 2010. Omlouvá se tím, že mi snad telefonoval, resp. ne mně, ale tajemnici kontrolního výboru, jeden z pracovníků ministerstva a že mi tedy chtěl poskytnout konkrétní a věcné stanovisko. Žel, toto konkrétní a věcné stanovisko mi neposkytl ani v odpovědi.

Já nepožaduji nic nenormálního. Jenom potřebujeme vědět, kromě toho, aby opravil chyby ve své odpovědi - je to trošku úsměvné a chápu, že jde o chybu, že to je pravděpodobně přepis, ale protože jde o akci klinického centra v Brně za 2,85 mld., nikoliv, jak uvádí pan ministr, 2,85 bilionu korun, to v té odpovědi považuji skutečně za chybu, asi chybu v psaní, nikoliv chybu věcnou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP