(10.50 hodin)
(pokračuje Orgoníková)

Co se stane s Akademií věd České republiky po diverzifikaci veřejných vysokých škol na výzkumné a učící? Do toho vstupuje otázka soukromých vysokých škol. Ty jsou dnes paradoxně ve zvýhodněném ekonomickém postavení, byť se často mluví o tom, že nejsou zcela kvalitní. Je správné, když veřejná vysoká škola má již nyní potíže udržet kvalitní pedagogy, aby jim neodcházeli na soukromé školy? Nový systém garancí oborů nastolený Akreditační komisí Ministerstva školství tomu nezabránil. Naopak se v době ekonomických škrtů obrátil proti veřejným vysokým školám. To uznává i sama Akreditační komise.

Je proto vysoce žádoucí a je nutno na Ministerstvo školství intenzivně apelovat, aby se začalo zcela vážně zabývat tím, jak má být zajištěna ona důstojná budoucnost menších i větších tzv. učících vysokých škol, z nichž mnohé vůbec nejsou regionální. Je třeba hledat multikriteriální způsob hodnocení těchto škol, který je zatím v plenkách. Pane ministře, já vám k tomu přeji hodně úspěchů.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to je poměrně velké téma otevřené. Já nevím, jak se s tím teď vypořádat. Samozřejmě, že jsem připraven dát slovo panu ministrovi, ale nevím, jestli to stihneme do 11 hodin. To znamená, že bychom to potom přerušili, nebo jak to provedeme? Zřejmě. Vy se pokusíte...

Dobře, já jenom apeluji na poslance, v 11 hodin tu máme připraveno přijetí evropského komisaře Šefčoviče, tak je prosím, aby se dostavili do sněmovny, a pana ministra prosím, aby v tom čase, který zbývá, aspoň začal odpověď na interpelaci paní poslankyně Orgoníkové. Takže prosím, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, dámy a pánové, já se teď pokusím v té hromadě věcí, co tady paní poslankyně naskládala, zorientovat a budu se pokoušet za těch devět minut odpovídat.

Kvantita nikdy nesmí být kritériem, to je ta první odpověď. S tím já souhlasím, nemůže to tak být. A právě ten školský obecně, ale vysokoškolský systém je postavený na kvantitě. Ještě rok 2009 byl čistým rokem, i rok 2010, za placení za žáka šly peníze do vysoké školy, což si myslím, že je přesně špatný trend, který by měl být. Stejně jako kritérium RIF, to s vámi souhlasím, je neobjektivní, je legrační a není dobré. Rok 2011 v hodnocení vysokých škol udělal první malilinký krůček, kdy se rozhodlo, že vedle platby na žáka tam bude minimální zhruba desetiprocentní placení za kvalitu, a byla nastavena první tři kritéria, kdy s vámi souhlasím, že více preferovala ty velké univerzity. Bylo to kritérium vědy a výzkumu na té škole, bylo to kritérium profesorského sboru a bylo to kritérium mobility, zejména zahraniční mobility studentů.

Toto jsem zdědil, viděl jsem to jako správný první krok. V říjnu se nám podařilo udělat registr profesorů a docentů, což má zabránit tzv. létajícím profesorům.

To, o čem tu hovoříte, je druhý náš krok, kdy my se snažíme posílit financování vysokých škol za kvalitu a zvýšit procento peněz, které půjdou za kvalitu oproti tomu na hlavu studenta. Já to říkám tak velmi jednoduše - 80 % ku 20 %. Ale toto jsou nyní principy, které vyjednáváme s reprezentací vysokých škol. Je to stále v jednání, i když už bylo těch 16 kritérií zveřejněno. Vy jste jmenovala, jak jsou ti studenti uplatnitelní. Jsou tam další kritéria, já vám tady uvedu jedno, které se mi strašně líbí. Je to kritérium jak nahoru k vysokým školám, tak zpětně ke středním školám. Už v návaznosti na státní maturity, které tady budeme mít zítra, chceme sledovat, kterou vysokou školu si vybírají ti nejlepší studenti ze státních maturit; ten percentil 95 až 100, ti excelentní žáci. A podle jejich cestičky k té škole, kam oni dojdou - a nemusejí si vybírat pražskou školu nebo Pardubice, to tím není ovlivněno - tak té vysoké škole dáme peníze za toho excelentního studenta, že ten nejkvalitnější student tam jde. Stejně tak to chceme udělat se studenty, kteří se umisťovali v mezinárodních olympiádách, v národních olympiádách a dosáhli vynikajících úspěchů. Tyto studenty budeme stopovat, kterou vysokou školu si vybrali, a té vysoké škole dáme peníze navíc za kvalitu, protože v očích těch studentů je kvalitní. A stejně tak, to prozradím, to uděláme směrem dolů. Chceme za kvalitu navíc ocenit i střední školy, které vychovaly ty nejlepší maturanty a ty naše nejlepší mentální olympioniky. Tak to je jedno nebo dvě kritéria z šestnácti kritérií.

Je to krok, který by měl vést k diverzifikaci. Já tam nemíním to dávat, že na diverzifikaci doplatí regionální školy. Naopak, to je velká příležitost, protože budou školy prakticky zaměřené, kde výsledkem je titul bakalář. Já si dneska myslím, že je potřeba diverzifikaci udělat proto, že ne každý nastupující student na vysokou školu musí nutně dojít až k titulu doktor. Financování, které bylo až do roku 2010, k tomu nutilo a vedlo. Vysoká škola by byla sama proti sobě, proti své ekonomické rozvaze, kdyby se diverzifikovala, když za toho člověka dostane peníze na sedm let, tři jedna a dva jedna. Takhle máme rozložené to studium. Takže diverzifikace vede k efektivitě, ale vede k tomu profesnímu zaměření. A pak s vámi souhlasím, že bude vcelku jedno, jestli student bude bakalář z - v uvozovkách - regionální školy, nebo z univerzity v Praze nebo v Brně. To je smysl integrace, mít školy, které jsou prakticky zaměřené a získají více peněz na toto zaměření, pak jsou tu univerzity přednášející, kde tím cílem by měl být magistr, a pak máme ty research univerzity, a nemyslím si, že těch může být více než pět šest v České republice.

Já vcelku vítám, že na ty první nastavené kroky ke kvalitě reagují vysoké školy. Je s podivem, že to dělají ty velké, jako jste zmiňovala případ Prahy a Ostravy. Já bych čekal, že ta racionalizace a ta tendence bude více v regionech. Ale věřím, že příkladu Prahy a Ostravy se chopí ostatní. Není to nějakým cíleným tlakem ministerstva, je to podle mě správně nastavenými podmínkami, kdy se snažíme akcentovat prvek kvality. Tolik v první fázi.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, paní poslankyně Orgoníková bude reagovat.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Děkuji panu ministrovi. Sám řekl, že jde o první fázi. Když dovolíte, já bych nesouhlasila s odpovědí a byla bych ráda, kdybychom se k ní mohli vrátit ještě v příštím týdnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže paní poslankyně by chtěla pokračovat v té rozpravě. Zřejmě na to nemáme čas, takže rovnou navrhuje, aby rozprava pokračovala příští týden. Já bych to přerušil. Už tam mám další přihlášené do rozpravy, takže je evidentní, že na to opravdu nemáme dostatečný prostor. Všichni s tím souhlasí. Takže já bych přerušil projednávání této interpelace paní poslankyně Orgoníkové na ministra Dobeše.

Myslím, že můžeme ukončit projednávání tohoto bodu, písemných interpelací, s tím, že je avizováno, že v 11 hodin přijde paní předsedkyně Němcová s evropským komisařem do sněmovny. Požádal bych vás, kdybychom ty dvě minuty vyčkali. Mezitím bych zagongoval na poslance a poprosil bych, aby se dostavili v maximálním počtu do sněmovny. Prosím všechny, aby přišli vyslechnout vystoupení místopředsedy Evropské komise pana Šefčoviče. Po jeho vystoupení se vrátíme k pořadu schůze těmi evropskými body, tak jak to bylo řečeno ráno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP