(11.00 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

(Poznámka předsedajícího v 11.02 hodin během čekání na příchod evropského komisaře:) Já jenom jsem tady dotazován, tak to řeknu všem: Opakuji, že ráno byl omluven premiér Nečas z účasti na interpelacích ústních, takže po 14. hodině tady premiér nebude. To znamená, že interpelace se mohou konat maximálně s tím, že ti, kteří budou chtít, mohou přečíst své interpelace, ale odpověď mohou dostat pouze písemně. Interpelace na ministry pak začnou samozřejmě normálně.

(Po příchodu předsedkyně PSP paní Miroslavy Němcové a místopředsedy EK pana Maroše Šefčoviče do sálu v 11.05 hodin:) Prosím, kolegové, abyste se posadili. (Předsedající zvoní zvoncem.) Já bych tady přivítal místopředsedu Evropské komise pana Maroše Šefčoviče.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, vážené paní kolegyně, páni poslanci, dovolte mi, abych vám oznámila, že nás navštívila opravdu vzácná návštěva. Máme příležitost setkat se dnes s místopředsedou Evropské komise a s komisařem pro meziinstitucionální vztahy a též administrativní záležitosti, s panem Marošem Šefčovičem. Já vás, pane místopředsedo, rovnou poprosím, zda byste byl tak laskav a Poslaneckou sněmovnu seznámil s vašimi záměry a plány. Prosím.

 

Místopředseda Evropské komise a komisař pro meziinstitucionální vztahy a administrativu Maroš Šefčovič: (Hovoří slovensky.) Děkuji vám velmi pěkně. Vážená paní předsedkyně, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, v prvé řadě bych chtěl velmi pěkně poděkovat za pozvání do Sněmovny a chtěl bych poděkovat i za to, že mohu vystoupit ve slovenském jazyce, neboť - jak jistě víte - jste jediný parlament kromě toho slovenského, kde opravdu mohu vystupovat bez tlumočení, respektive přímo v mateřském jazyce. (Silný potlesk.)

Jsem velmi rád, že dnes máte, jak jsem se doslechl, velmi nabitý evropský program, a chci i proto využít příležitost pohovořit si s vámi kvůli tomu, abych vysvětlil, jak velmi důležité je pro Evropskou komisi v Bruselu mít velmi dobré spolupracující, kooperující spojence v národních parlamentech.

Proč to považujeme za mimořádně důležité? Už i z toho důvodu, že máme nový právní rámec, máme novou Lisabonskou smlouvu, kde národní parlamenty dostaly nové pravomoci, jako například kontrolovat to, co děláme v Bruselu z pohledu subsidiarity, to znamená, zda je vždy vhodně zvolena ta úroveň, na které se legislativa má uplatňovat. Má to být úroveň evropská, nebo si národní parlamenty, vy, česká sněmovna, myslíte, že spíš by se ta či ona problematika měla řešit na úrovni národní.

Máme velmi mnoho bodů, kde Evropská komise potřebuje komunikovat velmi intenzivně s národními parlamenty, ať je to problematika národních rozpočtů. Jak jistě víte, zahájili jsme v lednu takzvaný evropský semestr, kde chceme vytvořit prostor pro to, aby ministři financí členských zemí Evropské unie, aby evropští lídři měli možnost podívat se na parametry jednotlivých národních rozpočtu, zda opravdu splňují kritéria udržitelnosti, zda opravdu splňují kritéria, která jsou důležitá pro modernizaci jednotlivých národních a celkové evropské ekonomiky, nebo ne. Chceme, aby tato diskuse byla otevřená, aby tato diskuse byla odborná, abyste vy dostali informaci z jednání v Bruselu, jak jednotlivé národní rozpočty vidí ostatní ministři financí, jak je vidí Evropská komise, neboť věřím, že to bude pro vás jeden z velmi důležitých zdrojů informací, když budete posuzovat národní rozpočet České republiky.

Určitě potřebujeme intenzivní komunikaci s národními parlamenty, když půjde o diskusi o víceletém finančním rámci, o víceletém finančním rozpočtu Evropské unie. Momentálně jsme v období, kdy máme sedmileté finanční období pro Evropskou unii, a v červnu přijde Komise s novým návrhem na další víceletý rozpočet. Na tom samozřejmě bude velmi záviset, jak velký bude tento rozpočet, jak bude nastaven, které politiky se budou podporovat, jak silně se v něm odrazí kohezní politika pro jednotlivé členské země, jakým způsobem se budou moci využívat strukturální fondy do budoucna. To je stejně tak téma, které je určitě pro vás, jakož i pro Evropskou komisi velmi důležité. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP