(12.10 hodin)
(pokračuje Dolejš)

A já bych se velmi obával toho, kdybychom zohlednění těch změkčení, to znamená odpočtů od onoho tvrdého parametru určitými úlevami, které v tom mechanismu jsou, kdybychom se v podstatě dostali do jednosměrky, že ty strukturální reformy, které chceme provádět, tak můžeme provádět pouze tyto a žádné jiné. Abychom se dozvěděli, že zkrátka na základě posíleného Paktu stability nesmíme provést jinou reformu penzí, jinou reformu zdravotnictví obecně veřejných služeb, než je ta, o které nás tady se snaží přesvědčovat pravicová vláda.

Zkrátka rozvíjející se Evropa, rostoucí Evropa potřebuje jiný typ paktu, a o tom tady debata není. A já si myslím, že toto vzít na vědomí, dokonce schválit podobný rámec pro vyjednávání vlády by bylo neprozíravé, čímž avizuji, že v našich řadách kolegové z mého poslaneckého klubu se k tomu samozřejmě nechystají. Ale skutečně ten problém udržitelné solidarity, dostatečně silné autority, hospodářské autority Evropské unie a samozřejmě i určitá opora v evropských rozpočtech a ve struktuře rozpočtů národních je více než potřebná, a proto usnesení tady ještě zazní, ale znovu potvrzuji avizo, že v tomto případě, i když ty obavy chápeme, tak s řešením se ztotožnit nemůžeme, a tudíž hlasovat pro to nebudeme. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do všeobecné rozpravy. Není tomu tak. Končím všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné. Slovo má pan zpravodaj.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych se přihlásil k návrhu na usnesení, který jste dostali všichni v rámci sněmovního tisku. Návrh na usnesení, který vychází z výboru pro evropské záležitosti, směřovaný k Poslanecké sněmovně, zní následujícím způsobem.

Poslanecká sněmovna - za prvé - bere na vědomí jednotlivé návrhy obou dvou nařízení. Já si s vaším dovolením dovolím nečíst celé usnesení. To by bylo za prvé. Za druhé: Poslanecká sněmovna schvaluje rámcovou pozici vlády České republiky ze dne 25. října 2010 k těmto návrhům.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Nehlásí. Končím podrobnou rozpravu. Chci se zeptat, jestli chce mít navrhovatel či zpravodaj závěrečné slovo. Pane ministře? Ne, nechtějí.

Ještě přivolám kolegy, abychom mohli začít hlasovat o usnesení, které nám tady přednesl pan zpravodaj a které je součástí vašeho sněmovního tisku.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 72, přihlášeno 132, pro 84, proti 4. Tento návrh usnesení byl přijat a já končím projednávání tohoto bodu.

 

Pan poslanec Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Paní místopředsedkyně, já bych chtěl jménem poslaneckého klubu ODS požádat o přestávku v délce 90 minut. Kolegyně a kolegy zvu do prostor našeho klubu k jednání. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane poslanče, já vašemu požadavku vyhovuji a přerušuji jednání. Sejdeme se ve 14.30 hodin. Pouze bych chtěla upozornit, že začínáme interpelacemi na předsedu vlády, který nebude přítomen, tudíž proběhnou velice rychle a poté budou ihned následovat interpelace na členy vlády, tak abyste se na to mohli, kolegové a členové vlády, duševně a fyzicky připravit. ***

 

(Jednání přerušeno ve 12.14 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP