(14.40 hodin)
(pokračuje Šincl)

Z tohoto důvodu se vás dotazuji, proč jste vy svým hlasováním neumožnil přijetí tohoto bodu na program jednání Poslanecké sněmovny. Za druhé: Znamená to snad, že osobně garantujete, že eventuální krizová situace nebude znamenat žádné ztráty na životech? Opravdu máte nezpochybnitelné podklady, že fakultní nemocnice zřízené a přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví (upozornění na čas.) budou plně schopny převzít veškerou potřebnou aktuální život zachraňující péči? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Děkuji také. Prosím pana poslance Miroslava Váňu - je tady přítomen? - který chce také interpelovat premiéra. Další je Václav Klučka.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Vážený nepřítomný pane premiére, žádám vás o vysvětlení, písemnou formou pro vaši nepřítomnost, celé kauzy vašeho místopředsedy Alexandra Vondry. Pouze sdělím fakta.

Za více než půl miliardy - 551 milion - je zadána zakázka tímto vysokým funkcionářem vlády naprosto bez výběrového řízení. Firma, která zakázku má udělat, leč ji nedělá, přeprodává ji za necelých 400 milionů jiné firmě, na účet majitelů té první firmy, která zakázku dělat měla, přistává ze záhadných důvodů 44 milionů Kč. První místopředseda - pardon, místopředseda vlády Alexandr Vondra, místo aby se k celé kauze postavil čelem, tak ze sebe dělá supermana a prohlašuje do novin, že to, co ho nezabije, tak ho posílí. Vždyť už tím se stává politickou mrtvolou.

Pane premiére, pakliže nechcete, aby vaše vláda byla zcela zásadním způsobem demoralizována a ohrožena, tak se postavte k tomu problému čelem, řekněte nám, zdali byl spáchán trestný čin, kdo jej spáchal a jaká zodpovědnost z tohoto eventuálního trestného činu plyne.

Víte, já vím, že to máte těžké. Vy abyste se bál odjet na služební cestu, protože to je o strach, aby jeden člen vlády nenechal zavřít druhého člena vlády. Jeden člen vlády pomlouvá druhého člena vlády. Jeden úřad vládní dává trestní oznámení na druhý úřad vlády. Jaký že potom, vaše vláda, pane premiére, má mít před lidmi ve skutečnosti respekt! Vždyť vy svlékáte lidi z kůže! Vy odíráte každou rodinu! Vy šetříte stokorunu na každém členu naší rodiny, a tady bohapustě místopředseda vlády vyhazuje stovky milionů z okna a říká, že je superman, že co ho nezabije, to ho posílí. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Pane premiére, já věřím, že nám sdělíte pravdu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Další interpelující je poslanec Václav Klučka - soukromé bezpečnostní služby. Pak to bude paní poslankyně Levá. Prosím, pan poslanec Klučka má slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Pane předsedající, dámy a pánové, v programovém prohlášení vlády se píše o tom, že vláda připraví zákon o soukromých bezpečnostních službách. Já se, pane premiére, ptám, kdy ten zákon bude předložen, kdy bude zpracován. Já se ptám, jestli už opravdu nenastala doba, čas na to, abychom problém soukromých bezpečnostních služeb, které svou aktivitou zasahují výrazně do svobod, práv občanů v tomto státě, abychom tento problém společně, skutečně společně řešili. Protože on se týká celé společnosti. On se netýká jenom koalice a opozice, skutečně celé společnosti.

Firma ABL je prostě příkladem jakési možnosti, které se může dosáhnout v situaci, kdy jedna či druhá strana nesouhlasí se způsoby, které tato bezpečnostní agentura prováděla. Vy jste skončil na tom, aby se vám příslušný představitel této firmy omluvil, a tím tu záležitost sledování osob posouváte v podstatě do minulosti, nechcete se už o tom bavit. Já se ale chci bavit o zákonu o soukromých bezpečnostních službách.

Pane premiére, kdy tento zákon skutečně bude projednáván, jestli diskuse předtím, než bude paragrafové znění, proběhne také v příslušných výborech Poslanecké sněmovny, jestli budeme požadovat politickou shodu na takovémto zákoně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím paní poslankyni Ivanu Levou - vězeňské školství. Pak to bude poslanec Vandas.

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji za slovo. Vážený nepřítomný pane premiére, o platech pedagogických pracovníků bylo v posledních měsících řečeno mnoho. Mzdy mladých pedagogů stoupnou, délesloužícím se maličko zvýší, ale zůstane zde skupina učitelů, jejichž mzdy poklesnou. Jde o pedagogy působící ve vězeňském učňovském školství.

Osobně zastávám názor, že vězeň by měl, pokud mu to zdravotní stav dovolí, při výkonu trestu především pracovat. Jelikož však není pro vězně dost práce, vítám možnost, která je dána vybraným vězňům, získat ve vězení základy vzdělání v různých učebních oborech.

Před pedagogy, kteří s uvězněnými pracují se hluboce skláním. Musí být nejen odborně zdatní a pedagogicky vyspělí, nýbrž i schopni rychlé reakce při řešení konfliktních situací. Práce s vězni je bezesporu náročnější než práce s běžnými učni a domnívám se, že kdyby si byť jen jeden z deseti odsouzených po návratu domů našel práci ve vybraném oboru, jde o činnost velice prospěšnou. Proto vyslovuji podiv nad tím, že kantorům ve vězeňských učilištích nebyly platy navýšeny, naopak mzda klesne v mnohých případech o dva až tři tisíce korun. Připustím-li, že jde asi o 80 učitelů, necelých 80 učitelů v celé republice, tedy o zanedbatelnou položku ve státním rozpočtu, pak si musím položit otázku: Chceme, aby vězeňští kantoři hledali práci jinde a aby učňovská střediska ukončila svoji činnost? Pokud ano, není nutné diskutovat, jen vyslovit politování. Pokud ne, pak je třeba zjednat nápravu. Proto vás dnes, vážený pane premiére, interpeluji a spoléhám na vaši pomoc.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Další pan poslanec Jaroslav Vandas, Hasičský záchranný sbor. Pak pan Ivan Ohlídal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Vandas: Vážený pane nepřítomný premiére, ve své interpelaci v loňském roce jsem upozorňoval na nepříznivou situaci v odměňování členů Hasičského záchranného sboru v souvislosti se snížením objemu mzdových prostředků o 10 %. Podle zpráv, které se objevily v médiích, a minulý týden to potvrdil i v televizi pan ministr John, tato situace bude ještě horší vzhledem k dalšímu snižování rizikových příplatků, osobních ohodnocení a dalších benefitů, jako jsou například stravenky. Součtem toho všeho může být snížení platů až o 15 %. Takový záměrný zásah do životní úrovně tak důležité skupiny státních zaměstnanců, a týká se to i policistů, nelze nazvat jinak než ostudným.

Vláda spoléhá na to, že možnost bránit se je u této skupiny zaměstnanců značně omezená, a právě proto by nemělo být tupými škrty nabouráno nejzákladnější poslání státu - starost o bezpečnost občanů. A to je také důvod, proč se ve své interpelaci, pane premiére, obracím přímo na vás s žádostí o přehodnocení a zásah, který by tuto situaci napravil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím, další je pan poslanec Ivan Ohlídal. Pak to bude Dana Váhalová. Prosím, poslanec Ohlídal.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, moje interpelace na pana premiéra se týká boje vlády proti korupci v České republice. Tato interpelace obsahuje i několik naprosto aktuálních záležitostí a vzhledem k nepřítomnosti pana premiéra je situace taková, že on může odpovědět až do 30 dnů písemně. Za tu dobu zřejmě tyto záležitosti nebudou již aktuální, a proto jsem se rozhodl svoji ústní interpelaci dnes stáhnout a proslovit ji příští týden ve stejnou dobu, pokud pan premiér bude přítomen. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP