(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Dále poprosím poslankyni Danu Váhalovou ve věci evropské politiky.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dnes ještě jednou, dámy a pánové. Po konferenci o aktivní evropské politice českého státu byly v tisku prezentovány názory, že evropské záležitosti ze strany české administrativy a hlavně politického vedení jsou vnímány mnohem marginálněji než jinde. Neumíme jasně formulovat, co Česká republika chce. Naše sdělení a náš cíl nejsou evropským partnerům vždy srozumitelné. V podstatě, že se v porovnání s obdobím přístupových jednání odbornost provádění evropské politiky zhoršila.

V této souvislosti by mě zajímal váš názor, pane premiére.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Další je pan poslanec Ladislav Šincl, připraví se Václav Klučka.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Vážený pane předsedající, mám interpelaci týkající se financování evropského předsednictví a podezření z korupce.

Z toho důvodu, jak řekl můj předřečník, jelikož tady pan premiér bohužel není, dovolím si svoji interpelaci stáhnout a předložit ji opět ústně v dalším pokusu, jestli tady pan premiér bude, příští týden. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Nyní poprosím pana poslance Václava Klučku, jestli vystoupí. Je tomu tak, prosím.

 

Poslanec Václav Klučka: Vážený pane předsedající, vystoupím, neboť se jedná o velmi vážnou věc.

Nedávno jsme odvolali policejního prezidenta Oldřicha Martinů. Jedním z důvodů odvolání policejního prezidenta bylo také to, že nedokázal stanovit minimální počet policistů na vnitřní bezpečnostní riziko související s Českou republikou. Chtěl bych jenom říci, že je těžké a velmi složité stanovit takováto čísla v době, kdy nemáme mantinelem ohraničena bezpečnostní rizika. To by dovedl pouze a jenom zákon, který by byl nad zákonem o Policii České republiky, a to je zákon o vnitřní bezpečnosti tohoto státu.

V současné době jsme svědky toho, jak lékaři svým konáním přímo směřují do situace, kdy přestane být poskytována základní lékařská péče v této republice v mnoha místech. Je to přímé ohrožení lidských životů, majetku a všeho co s tím souvisí.

Prosím pěkně, tohle to jsou všechny mantinely vnitřní bezpečnosti státu. Tento zákon je pro nás velmi potřebný. A já bych velmi poprosil pana premiéra, aby přehodnotil tuto situaci, přestože to není v programovém prohlášení vlády, aby se věnoval rizikům vnitřní bezpečnosti státu v souvislosti s přijetím tohoto nového zákona. Nebyl by to zákon nikterak složitý, byl by to zákon jednoduchý.

Pane premiére, prosím pěkně, přijímáte tuto výzvu?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím nyní pana poslance Antonína Seďu. Máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající.

Vážený pane předsedo vlády. Věřím, že se shodneme na tom, že není příliš obvyklé ani běžné, aby se trestní oznámení podané Ministerstvem financí na plýtvání s veřejnými prostředky z doby českého předsednictví Evropské unie osobně týkalo dalšího člena vlády. Jsem však přesvědčen, že česká veřejnost musí znát skutečné viníky této předražené zakázky, protože vaše vláda v rámci úspor šetří právě na občanech naší země.

Vážený pane premiére, ví váš Úřad vlády, kolik zakázka uzavřená s firmou ProMoPro skutečně stála? Ví váš Úřad vlády, kam peníze ze zakázky odtekly a jaké jsou důvody prodražení této zakázky? Spatřujete vy osobně, pane premiére, vinu současného ministra obrany, nebo máte podobný názor jako ministr Alexandr Vondra, který je přesvědčen, že stopy této kauzy vedou k ministrovi financí a jeho náměstkovi Martinu Bartákovi a že tento útok je proto, že se ministr Vondra snaží zbavit Ministerstvo obrany korupce?

Nepřítomný pane premiére, údajně trestní oznámení směřuje na penězovody v dané zakázce, protože není zřejmé, proč téměř polovina peněz skončila u firmy NWDC a proč tato zakázka byla předražená a zmanipulovaná. Policie dokonce šetří odliv peněz z firmy do zahraničí, konkrétně do Rakouska.

Opravdu si, pane předsedo vlády, neuvědomujete, že minimálně politická zodpovědnost padá na hlavu pana ministra obrany? Jak budete řešit tuto kauzu, pokud orgány činné v trestním řízení prokáží, že se jednalo o trestuhodné plýtvání se svěřenými veřejnými prostředky?

Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A vzhledem k tomu, že pan poslanec Látka stáhl svoji interpelaci, další je pan poslanec Miloslav Váňa, ale ten už také nebude podávat svoji interpelaci. Pak bych tedy znovu požádal Antonína Seďu, což je 18. interpelace. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Vážený pane předsedo vlády. Podle Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy minulá Topolánkova vláda, jejímž jste byl ministrem mezi lety 2006 až 2010, zadala celých 80 % zakázek neveřejně a bez soutěže. Celkem se na těchto netransparentních zakázkách mělo utratit 276 mld. Kč.

Vážený pane premiére, vaše vláda se deklaruje jako vláda rozpočtové zodpovědnosti. Ale jak máme věřit vládě, jejíž členové se v minulosti podíleli na netransparentním zadávání veřejných zakázek, při kterých docházelo k úniku obrovských finančních prostředků ze státního rozpočtu? Jak mají věřit občané České republiky vládě, ve které sedí ministři, kteří se spolupodíleli na podivném a předraženém financování českého předsednictví Evropské unie?

Vážený pane předsedo vlády. Opravdu jste přesvědčen, že vaše vláda je z hlediska personálního složení vládou důvěryhodnou právě s ohledem na výsledky studie Univerzity Karlovy? Proč vaše vláda řeší rozpočtové problémy na úkor občanů naší země namísto toho, aby si členové vaší vlády zametli před vlastním prahem?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak, a teď by dostal zřejmě slovo Ladislav Šincl a 20. interpelace. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Vážený pane předsedající, jelikož je to opět na téma podezření z korupce a pan premiér tu opět není - možná že nám schválně odjel do Bruselu, jak se mohu domnívat - stahuji svoji interpelaci a počkám, až tady pan premiér osobně bude, abychom se ho mohli do očí zeptat, jak je to vlastně s realizováním věcí souvisejících se záležitostmi předsednictví Evropské unie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A to se týká i 21. interpelace. A pan poslanec Antonín Seďa ruší svoji další interpelaci, takže vlastně už končíme všechny tyto interpelace a vypořádali jsme se s celým programem interpelací na předsedu vlády. Máme tedy první bod hotový.

 

Je 15 hodin a nastává to, co jsem říkal, že budeme potřebovat, aby v sále byli ministři. Vítám zde pana ministra zdravotnictví Leoše Hegera a ještě jednou hlasitě řeknu, že zahájíme interpelace na ministry vlády České republiky. Prosím všechny, kteří podali interpelaci, ať už tedy poslanci, kteří jsou uvedeni v seznamu, který má 60 interpelací, aby se dostavili do Sněmovny, pokud chtějí interpelovat, protože v případě nepřítomnosti poslance interpelace propadá.

 

Můžeme se tedy do toho pustit s tím, že ještě jednou řeknu, že zde mám omluvy ministrů, to připomenu. Kromě premiéra se omlouval na odpoledne také ministr Tomáš Chalupa, omlouval se také ministr Miroslav Kalousek. Tolik mám k ministrům. - Je tady také omluva Karla Schwarzenberga. To jsou omluvy členů vlády. To jsou opravdu všechny omluvy, které tady jsou k dispozici, víc jich není. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP