(15.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane poslanče, omlouvám se, že vám vstupuji do vašeho projevu, nicméně, prosím, respektujte čas, který už uplynul.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Dobře, jenom dořeknu. Žádám pana ministra zahraničí, aby stáhl paní chargé d'affaires Janinu Hřebíčkovou do Prahy na konzultace, dokud v čele státu Kosovo bude stát Hashim Thaci.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. Nyní dávám slovo panu poslanci Ohlídalovi, který se ve své interpelaci obrací na ministra Drábka. Dále se může připravit pan poslanec Hulinský.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, podle instrukce vašeho ministerstva došlo k tomu, že není možné v rámci veřejně prospěšných prací v tříletém období opakovaně zaměstnávat nezaměstnané, nebo obecně občany. Tato vaše instrukce velmi nepříjemně zasáhla do tohoto významného institutu aktivní politiky zaměstnanosti, tedy do institutu veřejně prospěšných prací. Proč? Především nepříznivě ovlivnila občany. Do veřejně prospěšných prací, jak mě informovali starostové, byli většinou zaměstnáváni lidé, kteří to nejvíce potřebovali. Sociálně nejpotřebnější lidé v dané obci. Byli tam zaměstnáváni lidé, kteří se k jinému zaměstnání vlastně nemohli dostat. Například mladé maminky, které nemohly prostě jinam dojíždět, takže je obce zaměstnávaly v rámci tohoto institutu. Mohl bych jmenovat další případy lidí, pro které tento váš zásah bude velmi nepříjemný. Dokonce obce to velmi poškodilo. Poškodilo je například v tom, že ony tam zaměstnávaly lidi, kteří měli už zkušenosti pro ty patřičné konkrétní specifické druhy veřejně prospěšných prací. A teď, když je zaměstnávat znovu nebudou moci, dostanou se do problémů čistě technických.

Čili já se vás chci, pane ministře, zeptat, proč jste nechal provést tuto instrukci a zda jste ochoten tuto instrukci změnit a vrátit stav do původní situace. Drtivá většina starostů by si to přála. Předem děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Slovo má pan ministr Drábek, prosím.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Pane poslanče, děkuji za tu interpelaci, protože se na mě obrací řada starostů s podobnou otázkou. takže jsem rád, když to tady mohu říci na veřejném fóru.

Je naprosto jasné, že veřejně prospěšné práce jsou tím nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti, který má především zajistit udržení či obnovení pracovních návyků. A instrukce, která platí od začátku roku 2011, tak ta není v ničem nová. Taková instrukce byla vydávána směrem k úřadům práce jako interní instrukce každoročně.

Ta instrukce - já to budu citovat, protože je to velmi důležité - stanoví, že úřady práce mají podporovat zejména - zdůrazňuji: zejména - uchazeče o zaměstnání, kteří jsou nepřetržitě vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než pět měsíců. Další uchazeče o zaměstnání v případech, kdy úřad práce usoudí, že by si jiným způsobem zaměstnání nenašli. A dále, podporovat zejména uchazeče, kteří v předchozích dvou letech na veřejně prospěšné práce umístěni nebyli.

Myslím, že už bych ani dál nemusel pokračovat, nicméně zkusím to ještě dále rozvést.

Dvakrát jsem zdůraznil slovo zejména. Pokud nějaký úřad práce v konkrétním případě postupuje tak, že sám nezváží a že se neřídí tím, v jakém pořadí jsou jednotlivé priority, tak je možné, že se konkrétní úřad práce dopustil konkrétního pochybení. A je potřeba to řešit a já budu vděčný za každý podnět, ve kterém se takto konkrétně stane. Ale instrukce zní naprosto jasně - myslím, že je správná - preferovat ty, kteří jsou vedeni jako uchazeči o zaměstnání déle než pět měsíců. Jako první si myslím, že je správné preferovat ty uchazeče, kteří mají ztížené možnosti hledání uplatnění. O těch jste nakonec mluvil sám vy, takže tam se naprosto ztotožňujeme. A myslím si, že za třetí podporovat zejména uchazeče, kteří neměli možnost veřejně prospěšné práce v posledních dvou letech, si myslím, že je též správné. V každém případě vždy záleží na konkrétním posouzení úřadu práce.

Možná bych k tomu dodal ještě jednu poslední větu. Pokud si starostové stěžují na to, že si někoho vyškolili na veřejně prospěšné práce a teď musí vzít někoho jiného, tak na to bohužel musím říci, že úlohou státu v aktivní politice zaměstnanosti je právě dávat příležitost k obnovování či zachování pracovněprávních návyků, nikoli nahrazovat standardní pracovní místo formou státní dotace.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Reagovat bude ještě pan poslanec Ohlídal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Pane ministře, úřady práce zřejmě nepochopily to slovo zejména, které jste uváděl. Protože všechny úřady práce podle mých informací postupují v intencích, v jakých jsem hovořil já. Čili něco potom nefunguje dobře ve vašem resortu a měl byste situaci napravit. Měl byste svým podřízeným vysvětlit, co bylo myšleno touto instrukcí. Protože pokud tomu tak nebude, tak zřejmě bude docházet k tomu, co jsem líčil ve své interpelaci. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Pane poslanče, děkuji za upozornění. Samozřejmě se tím budu velmi vážně zabývat a slibuji vám, že zaměstnanci úřadů práce, kteří neznají význam slova zejména, o tom budou poučeni, případně budou z toho vyvozena jiná přiměřená opatření. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní je zde interpelace pana poslance Hulinského na ministra Vondru. Pana poslance nicméně nevidím, tudíž propadá jeho pořadí.

Další vystoupí pan poslanec Šincl, který se ve své interpelaci obrací na pana ministra Chalupu. Jen chci upozornit, že pan ministr je z odpoledního jednání omluven, takže vám bude odpovězeno písemně. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji. Bohužel mám dneska smůlu, neumím si to vysvětlit. Ani pan premiér, ani ministr životního prostředí dnes nejsou přítomni na interpelacích. Moje interpelace se týkají problémů na Ministerstvu životního prostředí a Státním fondu životního prostředí a programu Zelená úsporám a podobně. A taky mě zajímá nová koncepce nového ministra. Jelikož tu ovšem náš nový ministr životního prostředí není a nechci si nechat poslat do 30 dnů zprávu zpracovanou nějakým poradcem pana ministra, tak počkám, až přijde den a daný ministr se na interpelaci dostaví. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, to bylo stručné.

Další interpelující je zde pan místopředseda Zaorálek, který se ve své interpelaci obrací na pana ministra Jankovského, ale v tuto chvíli pana poslance Zaorálka nevidím. Tudíž mi nezbývá, než přistoupit k dalšímu v pořadí.

Pan poslanec Sklenák Roman se ve své interpelaci chce obracet na ministra Drábka a já mu uděluji slovo, pakliže zde je. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně a kolegové. Pan místopředseda Zaorálek je zde, ale asi dokončím svoji interpelaci.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Nechám vás dokončit a potom se dohodnu s panem Zaorálkem, jak dál. Prosím, hovořte.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Na schůzi Poslanecké sněmovny 2. listopadu minulého roku jsme projednávali ve stavu legislativní nouze a z rozhodnutí koaličních poslanců i bez rozpravy návrh zákona, kterým se mimo jiné mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a tento zákon byl koaličními poslanci během jednoho dne také schválen. Brzy se však ukázalo, že novela zákona o zaměstnanosti má řadu nedostatků, přičemž ten nejpodstatnější spatřuji ve vložení § 58a, kterým se ukládá agenturám práce povinnost sjednat pojištění proti svému úpadku a pro případ úpadku svých uživatelů, přičemž však, jak jsem si ověřil, na území České republiky neexistuje žádná pojišťovna, která je ochotna požadované pojištění sjednat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP