(15.40 hodin)
(pokračuje Sklenák)

Zákon tedy ukládá povinnost, kterou nemůže agentura splnit bez součinnosti pojišťovny, přičemž však tato součinnost pojišťovny není zajištěna. Jenže v § 63 schválené novely je také stanoveno, že pokud právnická nebo fyzická osoba zprostředkovává zaměstnání bez sjednaného pojištění, Ministerstvo práce a sociálních věcí má povinnost odejmout těmto subjektům povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Vzhledem k uvedenému vás, pane ministře, žádám o odpověď na následující tři otázky. Za prvé: Jakým způsobem mají agentury práce splnit svoji zákonnou povinnost stanovenou § 58a a sjednat si pojištění, které žádná pojišťovna nenabízí? Za druhé: Budete v souladu s § 63 odebírat povolení ke zprostředkování zaměstnání subjektům, které nemají uvedené pojištění sjednáno? Za třetí: Uznáváte, že projednání této novely ve stavu legislativní nouze a bez rozpravy bylo chybou?

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Slovo má nyní pan ministr Drábek.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Vážený pane poslanče, nové ustanovení § 58a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, které je účinné od 1. ledna, skutečně založilo povinnost pro ty agentury práce, které zprostředkovávají zaměstnání, novou podmínku pojištění proti úpadku. Cílem tohoto pojištění bylo napomoci zvýšení právní jistoty agenturních zaměstnanců, nikoliv tedy komplikovat činnost agentur práce, které řádně působí na trhu práce.

Musím říci, že tato úprava byla připravována poměrně dlouhou dobu. Není to nic, co by se zrodilo v posledních měsících minulého roku. Dokonce byla původně připravována ve spolupráci s asociací agentur práce, a nakonec toho důkazem je i to, že v řádném připomínkovém řízení, které proběhlo v druhé polovině loňského roku, ani asociace agentur práce proti navrhované úpravě nevznesla žádnou připomínku.

Co se týká naplnění této povinnosti, kterou je třeba naplnit do 31. března, tedy za necelé dva měsíce, tak v tomto okamžiku probíhají velmi intenzivní jednání se zástupci pojišťoven i s asociací pojišťoven, takže v nejbližší době předpokládám, že jednání budou dokončena a bude na pojistném trhu dostatečná nabídka takových pojištění, aby všechny agentury práce, které o to budou mít zájem, mohly v zákonné lhůtě, tedy do 31. března, zákonnou podmínku splnit.

Tedy na první otázku odpovídám: splnit to bude možné v následujících týdnech určitě s dostatečnou rezervou před 31. březnem tak, aby byla naplněna podmínka zákona.

Na druhou otázku z toho vyplývá, že odpovídám, že pokud agentura práce nesplní zákonnou podmínku a neuzavře toto pojištění, tak samozřejmě v rámci běžné kontrolní činnosti po 1. dubnu letošního roku bude naplněn zákon, protože zákon předepisuje, že takové agentuře je ministerstvo povinno odebrat licenci.

Co se týká formy projednávání zákona o zaměstnanosti, tak se k tomu nechci dlouhým vyprávěním vracet. Myslím si, že všichni jsme byli svědky zdržovací taktiky při projednávání jednotlivých zákonů, které souvisely s přípravou státního rozpočtu na rok 2011. Tedy hrozící hospodářské škody vyvolaly nutnost vyhlášení stavu legislativní nouze a já k tomu nemám dál co dodat.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Pan poslanec ještě bude reagovat.

 

Poslanec Roman Sklenák: Jenom poznámku k termínu. Vy jste uvedl 31. března. Domnívám se, že to je datum, které platí pro ty agentury, které již působí. Pokud někdo získal povolení až v letošním roce, tak tam je ze zákona dvouměsíční lhůta, čili ta jim skončí již posledního února. Čili pokud uvádíte, že v tuto chvíli teprve probíhají jednání s pojišťovnami o tom, aby toto pojištění poskytovaly, tak se nezlobte, ale myslím si, že to je skutečně už pozdě, že tato jednání měla probíhat asi v loňském roce. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pan ministr bude chtít ještě reagovat, nebo už nebude? (Nechce.) Dobře. Můžeme tedy přistoupit k další interpelaci. Pan poslanec Tancoš se v ní bude obracet na ministra dopravy Bártu. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Tancoš: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, můj příspěvek je na ministra dopravy Víta Bártu a je to na připravovanou superstrategii Ministerstva dopravy, která si myslím, že je v dlouhodobějším vývoji, a samozřejmě bych chtěl znát jeho názor.

Přečetl jsem si, že řada dálnic a rychlostní silnice se buď zastaví, nebo bude jenom lehce dostavěna. Mě samozřejmě zajímá, protože jsem z Ústeckého kraje a z Mostu, R7, rychlostní silnice, která je důležitou tepnou do Ústeckého kraje. Vím moc dobře, kdo tam jezdí, v jakém stavu je a jak je přetížena i s ohledem na to, že v současné době, nebo nedávno, se otevřel obchvat Prahy na D1 a po této R7 potom na dálniční síť vlastně všichni řidiči Ústeckého a Středočeského kraje vlastně směřují tímto směrem. Proto by tato rychlostní silnice měla být nějakým způsobem upřednostněna a žádám pana ministra, aby se snažil toto přehodnotit a pro Ústecký kraj udělal tu nejlepší věc, že R7 bude aspoň postupně dodělávat.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Slovo má nyní ministr dopravy Vít Bárta.

 

Ministr dopravy ČR Vít Bárta Vážený pane poslanče, jednoznačně uznávám to, že R7 je důležitá komunikace. Z druhé strany přiznávám, nebo spíše zdůrazňuji to, že pracujeme s velmi omezeným rozpočtem, a v rámci tohoto rozpočtu musím říci, že jednoznačně za krajskou prioritu je považována nikoliv R7, ale D8. Proto vám mohu slíbit to, že dostavíme D8, že tam soustředíme naši maximální pozornost. Ale k R7 na rovinu říkám, že těch prostředků máme velmi málo, a i podle krajských priorit, jak jsou seřazeny a jak jsou navrženy v rámci superstrategie, tak považuji za svoji povinnost jaksi plně respektovat, jak je seznam priorit nad čarou, ale i pod čarou v rámci debaty mimo jiné s Asociací krajů nastaven.

Jedinou dobrou zprávu, kterou vám v tomto směru mohu dát, je, že dále pracujeme intenzivně na tom, abychom zlevňovali dopravní stavby v České republice a že každou korunu, kterou jaksi ušetříme, samozřejmě prioritně chceme investovat na projekty, které jsou pod čarou, protože R7 je zásadní komunikace.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Pan poslanec bude ještě reagovat, položí doplňující otázku. Prosím, máte prostor.

 

Poslanec Josef Tancoš: Děkuji samozřejmě za D8. Přesto bych samozřejmě chtěl říci, že tento rok chápu, že nejsou peníze, ale že se v budoucnu možná najdou. Už jen příprava na další úseky, abychom skutečně nepropásli dalších pět sedm let tím, že nebudeme připraveni. Jinak samozřejmě upřednostním také D8, ale přesto R7 mějme na paměti a budujme dál. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP