(15.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Pan ministr chce ještě reagovat.

 

Ministr dopravy ČR Vít Bárta Já za prvé chci velmi poděkovat za racionální a vstřícnou atmosféru při debatě, které si velmi, velmi vážím, zvláště v situaci, kdy vím, že každý poslanec ve svém kraji je pod silným tlakem, bombardován tím, proč, když byl zvolen za tuto konkrétní lokaci, neučiní maximum pro to, aby tato lokace byla důstojně investována. Je jednoznačné, že dodatečné zdroje hledáme, a tímto směrem bude maximálně napnuto mé úsilí. To maximálně slibuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní má slovo paní poslankyně Halíková, která chce přednést ústní interpelaci na pana ministra místního rozvoje Kamila Jankovského. Prosím, aby se připravila paní poslankyně Nedvědová.

 

Poslankyně Milada Halíková: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, má interpelace se týká tzv. cenových map, které mají být podkladem při řešení případných soudních sporů o výši nájemného. Podle vašeho vyjádření mají být tyto cenové mapy hotovy do konce měsíce února. Toto prodlení podle mých poznatků způsobilo, že řada občanů tam, kde skončila regulace nájmů k 1. lednu letošního roku, podepsala pro ně nevýhodné smlouvy, protože si nebyli jisti, jak by u soudu bez cenových map uspěli. Kromě toho tuto situaci, která nahrává mnohým majitelům domů a bytů navrhujícím i stupňovitým tlakem vyšší nájemné, vyhrotily také výzvy Soudcovské unie, aby občané nepodávali žaloby, dokud nebude schválena novela občanského zákoníku. Ministerstvo kromě poradenské linky nijak výrazně v této věci nevystupovalo, aby zabránilo obavám nájemníků a zejména praktikám, kdy někteří majitelé domů podmiňovali například výměnu oken podepsáním smlouvy o zvýšení nájemného.

A tak mi dovolte položit následující otázky: Kolik ročně zaplatí ministerstvo za přípravu cenových map prostřednictvím Institutu regionálních studií, který podle vašeho vyjádření předložil nejnižší cenovou nabídku? A jak často bude tato instituce cenové mapy upřesňovat?

Míra podrobnosti cenové mapy byla určena na úrovni obce nebo městské části. Máte představu, jak bude pro případné soudní spory využitelná zejména v městských částech s výrazně odlišnou zástavbou, například starých domů a panelových domů? A můžete potvrdit své prohlášení v tisku, že do výpočtu obvyklého nájemného v místě a čase budou zahrnuty také byty ve vlastnictví obcí a měst? Ty totiž například společnost RPG Byty v dopise nájemníkům z výpočtu vyřadila a docílila tím nátlakově vyššího nájemného až o desítky korun.

Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Slovo má ministr místního rozvoje Kamil Jankovský.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Dobré odpoledne. Já se pokusím v krátkosti reagovat na všechny otázky.

Za prvé se domnívám, že my to děláme v tuto chvíli v tom nejkratším možném čase, a byť jsme si vědomi, že rozsah údajů je samozřejmě omezený a pokrývá řádově 10 % území, tak je třeba vzít v úvahu fakt, že můžeme pro cenovou mapu vycházet z údajů od 1. ledna 2011. Samozřejmě do cenových map, a cenové mapy budou tvořeny tak, že to nebude jedno číslo pro danou lokalitu, ale bude to samozřejmě určité rozmezí, tak aby v tomto rozmezí byla zachycena jak kvalita, tak lokalita bytu.

A co se týče dotazu na to, jestli tam bude započteno, započítáváno a bráno v úvahu i nájemné bytů, které mají ve vlastnictví obce, odpovídám ano, budou v tom započítány. A říkám, je potřeba brát v úvahu, že skutečně je to práce, která započala po Novém roce. Sbíráme relevantní data o uzavřených smlouvách.

Za tuto zakázku ministerstvo zaplatí - a teď si nejsem jist, jestli 850, nebo 750 tisíc - a následně bychom chtěli potom udělat nové řízení, kde by mapy byly doplňovány průběžně tak, aby pokryly celou republiku.

Dál bych chtěl říct, že cenová mapa není závazným ukazatelem pro soud. Je to vodítko, které slouží jak majitelům, tak nájemníkům, aby se vyvarovali v případě nepřiměřených očekávání, a to jak ze strany majitelů domů, tak ze strany nájemníků, aby se event. vyhnuli případným soudním sporům. Ale samozřejmě v případě, že se obrátí na soud, soud rozhoduje podle svého uvážení a cenová mapa je pro soud pouze vodítkem.

A ještě, co se týče aktivity ministerstva. My jsme právě z hlediska ochrany nájemníků uzavřeli spolupráci se Sdružením na ochranu nájemníků. Sdružení na ochranu nájemníků i prostřednictvím svých poboček poskytuje poradu těm, kteří se na něj obrátí, a kdyby tady byl pan předseda sdružení, tak by potvrdil, že současně probíhaly debaty na Ministerstvu pro místní rozvoj jak se zástupci majitelů, tak se zástupci nájemníků, řekněme těch dvou největších majitelů bytů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a slovo má ještě paní poslankyně. Prosím.

 

Poslankyně Milada Halíková: Možná jenom krátkou poznámku v tom smyslu, že se nedomnívám, že je dostatečné pracovat na cenových mapách až v letošním roce, když jsme několikrát i na půdě Poslanecké sněmovny upozorňovali na skončení platnosti zákona 107. A tím, že cenové mapy dodneška nejsou a někteří vlastníci, zejména v regionu Moravskoslezského kraje je to společnost RPG, se na ně odvolávají a upozorňovali také na to, že do cen obvyklých nebudou zahrnuty ceny vlastníků, kterými jsou obce a města, tak uvedli řadu občanů v omyl a donutili je podepsat smlouvy pro ně značně nevýhodné.

Domnívám se, pane ministře, není to tedy vaše osobní chyba, ale chyba ministerstva a vašich předchůdců, že se mělo reagovat na ukončení platnosti zákona mnohem dřív. A chtěla bych vás také v této souvislosti požádat, jestli můžete říct za svoji osobu, že budete souhlasit s tím, aby do připravované novely občanského zákoníku, kterou už ve Sněmovně projednáváme, aby v ní byla udělána taková změna, aby případné spory o zvýšení nájemného byly rozhodovány ne od doby podání, ale od doby rozhodnutí soudu. Vzhledem k délce projednávání celé řady případů je to zejména pro nájemníky velice důležité. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a dávám ještě prostor panu ministrovi na reakci.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Já bych chtěl říci, že skutečně jsme cenovými mapami reagovali na stav, který už tady samozřejmě trvá dlouho. A já souhlasím s paní poslankyní, že je to věc, která měla být řešena dávno. Cenové mapy jsou skutečně jenom nástrojem, pomůckou k tomu, jak pomoci nájemníkům v situaci, ve které se nově ocitají po skončení deregulace.

A co se týče otázky na to, od kdy by měl platit nájem, tak v našem návrhu bylo od data podání.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní dávám slovo paní poslankyni Nedvědové, která bude interpelovat ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Prosím, aby se připravil pan poslanec Látka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP