(16.00 hodin)

 

Poslankyně Marie Nedvědová: Vážený pane ministře, na této schůzi Poslanecké sněmovny jste se opakovaně vyjádřil v tom směru, že lhůty zejména v občanskoprávním řízení jsou neúměrně dlouhé, a to i přesto, a v tomto směru jste se pak vyjádřil v minulosti vy i pan prezident, že stavy soudců jsou naplněny. Naopak problémem soudnictví v současné době jsou nenaplněné stavy a odměňování administrativního aparátu, který by zejména měl odlehčit práci soudců od administrativních úkonů tak, aby tito se mohli věnovat skutečně soudcovské práci. V tomto směru se v minulosti vedly diskuse, ale zřejmě bez nějakého většího efektu. Není žádným tajemstvím, že soudci se nezřídka stále musí věnovat nejrůznější práci, kterou by mohl vykonávat právě administrativní aparát, a musí si sami vyhotovovat i písemná rozhodnutí, vyhotovení rozsudků, a jsou i případy, kdy si soudci sami svá rozhodnutí musí vypravovat. Podle mě i celkem dobrá myšlenka tzv. minitýmů na řadě soudů zejména v bývalém Severočeském kraji ztroskotala právě na nedostatku administrativních pracovníků. Přes tyto skutečnosti má však v nejbližší době dojít ke snížení administrativního aparátu, a to nejméně o 80 administrativních pracovnic právě v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem, tedy v krajích Ústeckém a Libereckém, a to i přesto, že právě v těchto krajích jsou největší problémy s délkou řízení a zřejmě i s vyšším nápadem oproti jiným krajům v republice.

V této souvislosti mám proto následující dotazy: Zda se skutečně uvažuje o snižování administrativního aparátu v tak hojném počtu právě v obvodu Krajského soudu Ústí nad Labem včetně liberecké pobočky. Jak toto propuštění ovlivní délku soudního řízení, když je zřejmé, že doručení rozsudku po jeho vyhlášení trvá nezřídka i měsíce? Nebudou soudci muset vykonávat ještě více prací administrativního charakteru na úkor samotné rozhodovací činnosti? A uvažuje ministerstvo o rozšíření tzv. minitýmů na všechny soudy?

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a předávám slovo panu ministrovi Pospíšilovi.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážená paní poslankyně, dámy a pánové, děkuji za tu interpelaci. Jsem rád, že poslanci vnímají tíhu a problémy české justice a že takto se o tomto tématu bavíme i zde na interpelacích.

Já bych zde mohl hovořit hodiny o tom, jak docházelo a dochází v posledních letech k navyšování počtu administrativního aparátu. To znamená, že se situace v posledních několika letech výrazně zlepšila. Pokud by paní poslankyně chtěla konkrétní čísla, rád jí tato čísla samozřejmě poskytnu.

Dovolím si jednu drobnou tezi a pak přejdu k severním Čechám, a ta teze zní, že do budoucna zkrátka nemůžeme počítat s tím, že veškerou agendu spojenou s administrativou budou vykonávat administrativní pracovníci a že do justice jako do jedné z mála oblastí veřejné sféry neproniknou moderní technologie. Reaguji tak trošku na poznámku paní poslankyně, že někteří soudci si bohužel sami musejí zapisovat a vytvářet rozsudky. My počítáme s tím, že do budoucna má být trendem, aby každý soudce uměl aplikovat nové, moderní elektronické zařízení, které překlopí mluvený hlas soudce do elektronické podoby. Na tom pracujeme, paní poslankyně, tyto přístroje nakupujeme a to je podle mě budoucnost asi více efektivní, než aby každý soudce měl svoji zapisovatelku.

Nicméně nyní k vašemu dotazu - severní Čechy. Konstatovala jste, že by mělo být propuštěno cca 80 zaměstnanců ze soudů severočeské justice. Chci konstatovat, že toto číslo by bylo pravdivě, pokud by nedošlo k využití úspor v rámci rozpočtu severočeské justice, pokud by nedošlo ke snížení platu u určitých zaměstnanců a pokud by bylo opravdu propuštěno cca 10 % zaměstnanců justice. K tomu však na severu Čech nedojde. Po mé dohodě s panem předsedou krajského soudu se počítá s tím, že severočeskou justici opustí maximálně - zdůrazňuji maximálně - 40 zaměstnanců, tedy číslo menší o polovinu než to, které jste uváděla. Jenom pro vaši informaci, krajský soud má opustit cca 14 lidí, Liberec okresní soud 5 lidí, Ústí nad Labem okresní soud cca 4 lidi. Nepůjde v žádném případě o zaměstnance, kteří se podílejí na realizaci spravedlnosti, to znamená na administrativním aparátu. V některých případech to bude, ale pouze tam, kde předseda soudu není spokojen s činností toho kterého administrativního pracovníka. Primárně budou propuštěni zaměstnanci správy úřadu, to znamená správní úředníci, nikoliv ti, co se podílejí na samotném rozhodování, dále pak např. též uklízečky a lidé, kteří, jak jsem již naznačil, jsou v kategorii administrativní pracovník, ale nepodílejí se na rychlosti činnosti soudu. Tedy mám za to, že by - a takto jsem i ubezpečil pana předsedu krajského soudu - tyto personální změny neměly mít vliv na délku soudního řízení, resp. neměly by přispět k narůstání délky v jednotlivých justičních agendách.

Vážená paní poslankyně, já jako asi nikdo jiný v této zemi nemám radost z toho, že máme bohužel obrovský veřejný dluh a že tato vláda musela sáhnout k tomu, že snižuje výdaje ve veřejném rozpočtu a že snižuje výdaje na platy státních zaměstnanců o 10 %. To je bohužel realita, která není "výdobytkem" resortu spravedlnosti, ale je odrazem reality české společnosti a české ekonomiky. My se snažíme, aby těchto 10 %, která postihují také justici, mělo minimální vliv na pracovníky, kteří se podílejí na nalézání spravedlnosti v této zemi, a aby tedy tyto úspory měly minimální vliv na délku soudního řízení.

Bude-li vás jako poslankyni ze severních Čech dále zajímat, kdo konkrétně, resp. které profese budou mezi těmi 40 místy, rád vám na tuto interpelaci odpovím ještě písemně, abyste měla zcela přesné, konkrétní a pregnantní informace. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Chce ještě paní poslankyně reagovat? (Ne.) Nebudete, dobře. Můžeme tedy přistoupit k další interpelaci. Nyní předám slovo panu poslanci Látkovi, který se ve své interpelaci obrací na ministra školství Josefa Dobeše. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, nejvšestrannější rychlobruslařka světa Martina Sáblíková mohla na Zimních olympijských hrách 2010 ve Vancouvru startovat za Kazachstán nebo jinou zemi. Lukrativní nabídky údajně o desítky milionů přesahující výdělky v Česku však s trenérem Petrem Novákem odmítli. My jsme se rozhodli zůstat doma s vírou, že se tu podmínky zlepší, včetně slibované haly - to řekl trenér Novák. Ještě že tak! To by snad žádný sportovní (nesrozumitelné) Čech určitě nerozchodil. Z hlediska olympiády je to passé, pojedeme za Česko a rádi pro naše fanoušky, kterých přibývá - zdůrazňuje trenér Novák. Kalouskovi jsem fandil, teď brečím - to prohlásil kouč Martiny Sáblíkové o rok déle po zveřejnění dohody ministrů školství a financí na novém přerozdělování financí do sportu. Navýšení pro rychlobruslení o 227 tis. na celkem 537 tis. korun se zdá oproti ostatním sportům až směšné.

Vážený pane ministře, přeji všem sportům co největší finanční dotaci od státu, nicméně bych si právě z pohledu pro Českou republiku tak úspěšného rychlobruslení dokázal představit větší spravedlnost. Opět se ukazuje smutná pravda, že se úspěchy svých sportovců dokážeme jen chlubit, ale pomoct k jejich úspěchu vytvořit i podmínky, to se u nás bohužel nenosí. I já se cítím být fanouškem tohoto sportu, Martiny Sáblíkové, Petra Nováka a dalších, a proto vás znovu žádám a prosím, pane ministře, dokažte, že jste člověk na svém místě a pomozte svojí autoritou podpoře českého rychlobruslení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a slovo má ministr školství Josef Dobeš.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Vážená paní předsedající, vážená paní poslankyně, dámy a pánové, já jsem také fanoušek Martiny Sáblíkové.

Je potřeba se na ta čísla podívat komplexně. Bavíme se o účelové dotaci ve výši 270 mil., když zmiňujete ta čísla. K tomu je potřeba připočíst rozpočet 1,9 mld. ministerstva. Začnu od toho rozpočtu. Já jsem neškrtl ani korunu ze sportu oproti roku 2010, to se dá doložit, že rozpočet 1,9 mld. v roce 2010 se rovná rozpočtu 1,9 mld. v roce 2011. A v té 1,9 mld. máme částku na reprezentaci. Ta je poměrně významná a z té částky dostávají peníze reprezentanti. Takže 1,9 mld. Z částky 270 mil. účelové dotace jsme se domluvili s ministrem financí a s celou vládou, že pokud se vláda rozhodla podpořit i letos tento sport touto mimořádnou dotací, uděláme to tak, že peníze půjdou přímo na svazy a nepůjdou přes ČSTV, kde by 116 mil. skončilo u funkcionářů, což jsme nechtěli.***
Přihlásit/registrovat se do ISP