(16.10 hodin)
(pokračuje Dobeš)

Tak jsme to rozdělili postupně mezi svazy podle jasných kritérií. První kritérium je členská základna, kdy ze 30 % je to celá členská základna a ze 70 % je to mládežnická členská základna, protože chceme dotace dát především sportujícím dětem. A pak je tam koeficient úspěšnosti. Takže takto se skládalo to rozdělení. Bylo to první transparentní rozdělení podle vlastních pravidel.

Rychlobruslení, jak jste správně řekl, dostalo od ČSTV, kdy to ti funkcionáři projedli, 310 tisíc, to nové rozdělení bylo 536 tisíc, o 227 tisíc více. Je to proto, že členská základna má 468 osob, mládežnická základna jen 137 osob. Pak ani Martina Sáblíková těmi famózními výkony nedokáže zvrátit základnu těch dětí. Ale znovu podotýkám, je tam nezmenšený rozpočet ministerstva školství 1,9 miliardy, kde jdou speciálně peníze na reprezentaci, a na reprezentaci dle té výkonnosti.

Tolik. Já jsem všude říkal, že to, co jsem udělal, je jenom záplata. Já se celkem cítím hrdý, že jsem ty peníze vybojoval, že jsem nezkrátil rozpočet sportu, ale je to jen záplata. Podstatné je to, co se zdá, že se rýsuje jako koncepční věc. A to, že se blíží zdanění hazardu, kdy nejzazší termín je 1. 1. 2013, tak jak pan ministr financí prezentoval několikrát a tak jak má úkol daný vládou. To je první sloup. Druhý sloup je to, co se děje dneska kolem Sazky. Já věřím, že ještě definitivně není ztracený, vyschlý zdroj financí ze Sazky a že stále můžeme počítat, věřím pořád ještě v to, s poměrně velkou částkou z tohoto zdroje. Pokud se obě věci podaří, tak tu nemusíme počítat ve statisících a dohadovat se, jestli to je dostatečné, nebo není. Já říkám není, je to záplata, a věřím, že se nám podaří nastavit ty koncepční zdroje. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Slovo má ještě pan poslanec. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Látka: Vy jste mi, pane ministře, docela šikovně uhnul do takové globalizace. Já jsem se zaměřil ve své interpelaci na to rychlobruslení. Tam si myslím, že zákon o loteriích moc nepomůže. Pomůže zase vcelku. Jestliže vy jste začal mluvit o těch statisících, protože statisíce jsou rozdělovány do rychlobruslení, já jsem přesvědčen, a je to, bez diskuse, v současnosti nejúspěšnější náš sport, jestli z široké, nebo úzké základny, to si myslím, že je úplně jedno, ale nenajdete v České republice úspěšnější sport, než je rychlobruslení, proč není možné tento sport v začátcích nějak podpořit! Já o případné hale budu mluvit ve své další interpelaci. Ale na podporu samotného rychlobruslení. Vždyť my tím vlastně blokujeme to nadšení mládeže, které vyvolala Sáblíková svými výsledky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Slovo má ještě pan ministr.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Na tu nadšenou mládež dáváme téměř jednou tolik, než se dávalo z účelové dotace, takže já věřím, že místo 310 tisíc je 536 tisíc nějaká změna. Já vám znovu říkám, že současná situace toho sportu a financování sportu, což je, řekl bych, dlouholetý problém, nám nedává větší možnost. Máme tu účelovou dotaci, kterou rozdělujeme a podporujeme podle pravidel a učíme svazy, že důležitá pro stát je právě ta členská základna těch dětí. A rychlobruslení dostává na ty děti více než kdykoli v minulosti.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní tady máme další interpelaci - paní poslankyně Semelová, opět na pana ministra Dobeše. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane ministře, naše školství se dlouhodobě potýká s celou řadou problémů. To ostatně ukázaly jak výsledky mezinárodního průzkumu PISA, tak výroční zpráva České školní inspekce za minulý školní rok. Jedním z problémů, na které tato výroční zpráva upozorňuje, je výuka cizích jazyků a výpočetní techniky. V těchto oblastech školy pociťují citelný nedostatek kvalifikovaných pedagogů. Právě oni jsou však pro kvalitní vzdělávání klíčovým prvkem.

O tom, že situace je opravdu špatná, svědčí konkrétní údaje, a nejsou to radostná čísla. V základním školství učí cizí jazyky 38 % nekvalifikovaných či neaprobovaných učitelů, na středních odborných učilištích je situace ještě horší, tady se jedná o téměř 46 % kantorů. Co se informatiky týká, nemá na základních školách odpovídající vzdělání 44 % pedagogů. Pominu-li gymnázia, kde kvalifikovanost učitelů ve většině předmětů přesahuje 90 %, je současný stav kvalifikovanosti na školách v těchto předmětech tristní.

Chci se proto zeptat, pane ministře, jaké kroky ke zlepšení podnikáte. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Slovo má ministr školství Josef Dobeš.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Vážená paní předsedající, vážená paní poslankyně, dámy a pánové, vy jste byla tak rychlá, že jsem si ty kroky nestačil napsat, takže je zkusím říkat.

Ano, ta čísla České školní inspekce jsou taková, a co s tím udělat. Já řeknu, co se s tím snažím dělat. Snažím se zvýšit platy učitelů, ve školství teď kvalifikovaný učitel, o kterých vy hovoříte, nastupuje za 20 tisíc od 1. 1., což proti 14,5 je první významný krok. To znamená, potřebujeme přivést nové kvalifikované učitele, kteří jazyky umějí a ovládají. Stejně tak ovládají IT technologie. To je první - zvýšit platy.

Za druhé je tu dlouhodobý dluh, samotné IT vybavení na školách. My jsme tu měli mám pocit za 5 miliard Internet do škol, a když dělám dnes revizi té situace, vybavení těch škol, tak zjišťuji, že to jsou trosky. První je, kde nám skončilo těch 5 miliard. Já se snažím technologie na školy zavádět. Jsou takzvané šablony pro základní školy, kde je možné získat vybavení, ale kde je možné i doučit pedagogy v těchto technologiích. Máme na to 4 miliardy na tři roky a v tuto chvíli jsme třetinu už poslali do škol, už je proplaceno, což, až budou další interpelace na čerpání evropských fondů, budu dokladovat ještě v číslech. Takže to jsou šablony pro základní školy.

V roce 2011 chystám tytéž šablony na střední školy, opět podpora těch technologií, ale i výuky učitelů, a samozřejmě budeme novelizovat zákon o pedagogických pracovnících, kde je potřeba se bavit o kariérním růstu pedagogů a celoživotním vzdělávání. To se chystá a já toto cítím jako hodně důležitou věc. Vedle toho, že učitele zaplatíme, je potřeba prosadit celoživotní vzdělávání.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a uděluji slovo paní poslankyni.

 

Poslankyně Marta Semelová: Já děkuji za odpověď. Nicméně ještě bych se chtěla zeptat, zda jednáte i s pedagogickými fakultami, protože tam se jedná i o určité zareagování, rychlejší zareagování na potřeby školství. To je jedna věc. A druhá věc - co se týká šablony, jestli se budou týkat i pražských škol.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pan ministr má slovo na odpověď, prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Děkuji. Budu upřímný. Nebudou a hledáme jiné nástroje. Do Prahy bohužel šablony nejsou možné, není je možné uplatnit a rok co rok to moji předchůdci vybalancovávali ze státního rozpočtu a nějakými rozvojovými programy, i já budu muset tento hendikep dělat. Zvlášť proto, když chci zavést srovnávací zkoušky už za rok jako generálku, tak toto musím řešit. Takže nyní nejsou na to šablony.

Jestli je co spravit s těmi fakultami. Ano, je tam jistá setrvačnost na pedagogických fakultách. To se snažím na jednu stranu řešit s paní prof. Dvořákovou, kdy tlačíme, a snažím se akreditovat více didaktiku na pedagogických fakultách. Na druhou stranu připravuji dva projekty pro pedagogické fakulty a hledám pro ně finanční prostředky. Pro vaši informaci - připravujeme projekt za 400 milionů, které vezmeme z rozpočtu školství, nebude to navyšovat rozpočet, na to, abychom dokázali zaplatit povinnou mnohem delší praxi studentů pedagogických fakult. Máme v plánu dvakrát semestr v bakalářském studiu a magisterském studiu po jednom semestru, kdy chceme platit mentory, nejlepší učitele těch základních a středních škol, kde ten praktikant bude. Na to máme tento budget. I s pedagogickými fakultami se snažíme pracovat tak, aby dokázaly reagovat na tu potřebu, která v tuto chvíli je. Ale souhlasím s vámi, že ta setrvačnost je poměrně velká.***
Přihlásit/registrovat se do ISP