(16.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. A slovo ještě dávám panu poslanci.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji panu ministrovi za vstřícnost. Určitě máte pravdu, že je to složitý právní problém. Ale je tady to, co vy jste říkal, že je v exekučním řádu atd., tak to je sice pravda, ale řeší to vlastně jakýsi následek. Já jsem se ptal právě na to, jaká je praxe, protože i za mnou do regionální poslanecké kanceláře přicházejí lidé s tímto problémem, a přece nemůžeme požadovat, aby nebyly dodržovány základní zákony, což je platná Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod. Přece nemůžeme chtít po lidech, kteří nic neudělali, aby dokazovali, že to je jejich majetek. Víme dobře, že je to složité. To znamená, někomu vtrhnout do bytu, i třeba podle exekučního řádu se chovat atd., ale druhá věc je, zda se dodržují základní lidská práva. O to mi šlo.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Děkuji. Pan ministr ještě doplní svoji reakci. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Já jsem rád, že se shodneme, že právní úprava je posunem. Já jsem, jak jsem řekl, připraven požádat exekutorskou komoru o jejich informaci k aktuální aplikaci této právní úpravy. Rád vám tu informaci podám. Dosud, jak jsem řekl, na tom pracují moji úředníci, kteří mi zpracovávají zkušenosti z kárných podání, která jsme v poslední době dělali.

Ta situace je strašně složitá. Já tady nechci hovořit o konkrétních případech, ale ve chvíli, kdy jde o byt dlužníka, exekutor k němu přijde, logicky předpokládá, že majetek v bytě dlužníka, pokud tam není nějaký nájemní vztah, patří dlužníkovi, majetek zajišťuje, pak opravdu není možné při samotném zajišťovacím aktu v tu chvíli roztřídit, který majetek patří dlužníkovi a který třetí osobě. O tom jsou právě ty následné kroky, o kterých hovořím. Pokud nemá exekutor žádný právní titul ani domněnku, že ten majetek patří dlužníkovi, a přesto majetek zajistí, pak samozřejmě postupuje špatně, v rozporu se zákonem. Ale prosím, uvědomme si, že každý dlužník, který nechce dobrovolně plnit, vymýšlí často různé způsoby, jak svůj majetek v uvozovkách prohlásit za majetek někoho jiného. Je třeba opravdu to vyvážení a já osobně jsem připraven se těm konkrétním situacím věnovat. Máte-li konkrétní zkušenosti, rád budu analyzovat, nakolik tam exekutor porušil zákon, či nikoliv, ale těžko se takto reaguje obecně na možná porušení zákona. Bavme se o konkrétních variantách.

Takže konstatuji, že pokud někdo zajistí v bytě dlužníka majetek s domněnkou, že to je majetek dlužníka, pak mu lze těžko něco vyčítat. To je běžné chování a o tom jsou ty následné procesy, které majetek mají případně rychle vyloučit. V řádech dnů, několika měsíců a let. Já jsem připraven o tom dále vést diskusi. Je to složitý problém. Pojďme se bavit o konkrétních pochybeních, já na to případně připravím konkrétní odpověď a konkrétní analýzu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Následovat bude interpelace pana poslance Jiřího Petrů na ministra školství Josefa Dobeše. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vážený pane ministře, dle poslední monitorovací zprávy zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj bylo od počátku programového období 2007 až 2013 k 5. lednu 2011 v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie realizované na území České republiky podáno 43 675 žádostí na individuální projekty a globální granty v celkové hodnotě 965 miliard korun. Řídící orgány operačních programů doposud vydaly 19 923 rozhodnutí, tedy smluv o poskytnutí dotace na individuální projekty a globální granty, v celkové výši 4 miliardy 433 milionů korun. Investory pochopitelně zajímá především ten okamžik, kdy mají prostředky na účtu. Proplacené prostředky na účtu příjemců na individuální projekty a globální granty dosahují 205 miliard korun, tedy 26 % z celkové alokace. Pro úplnost uvádím, že certifikované výdaje předložené Evropské komisi činí 890 miliard, což je 11 % z celkové alokace na programované období 2007 až 2013. Při bližším seznámení zjistíme, že vývoj čerpání z tak proplacených prostředků příjemcům je u jednotlivých operačních programů velmi rozdílný. U některých regionálních operačních programů přitom došlo meziročně o navýšení proplácení až o 27 %. Bohužel existují operační programy, které mají čerpání a proplácení prostředků velmi mizerné, a také vývoj je alarmující. Mezi takové patří například operační program Výzkum a vývoj pro inovace, který s výší proplácených prostředků 3 % leží na úplném konci žebříčku. Meziročně došlo k zvýšení pouze o 2 %. Velmi negativní je rovněž informace, že celkově bylo v operačním programu Výzkum a vývoj -

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pane poslanče, omlouvám se, váš čas. Prosím, směřujte ke konci své interpelace.

 

Poslanec Jiří Petrů: Už končím. Pro inovace od začátku programového období bylo podáno osm žádostí na velké projekty, z toho počtu bylo hodnotící komisí na národní úrovni doporučeno šest projektů k financování a další informace k 1. lednu 2011 je, že Evropská komise neschválila žádný velký projekt v operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Proto se ptám pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy, jestli nám může říct, proč je stav čerpání tak neuspokojivý, jaká opatření ministerstvo přijalo k tomu, aby se toto čerpání zlepšilo. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji také. Prosím, abychom si všichni uvědomovali, jaké časové limity máme k dispozici v době projednávání interpelací, a dávám slovo panu ministrovi Dobešovi. Prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Děkuji. Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, dámy a pánové, ano, ta čísla, která pan poslanec říkal, jsou vcelku nelichotivá, jestliže 3,4 % o 2 % meziročně se to změnilo, ale to se změnilo od září 2010. To se změnilo od poloviny září 2010 o 2 %, za tři a půl měsíce se to změnilo o 2 %. Což neříkám, že je to úplně heroické, ale je v tom vidět změna, která tam nastala. Já jsem v polovině září vyměnil ředitele pro čerpání přes evropské fondy, a to zejména z těchto důvodů, že to čerpání mně připadalo velmi pomalé a řízení této sekce nedostatečné.

Šest velkých projektů, které jsou v Bruselu. Pro vaši informaci, včera a dneska jednal ředitel Kuba a ředitel přes (nesrozumitelné) pan ředitel Kříž se zástupci v Bruselu, abychom dokázali dotáhnout ELI za 8,3 miliardy. To je klíčový projekt, který měl být 10. prosince schválený. Nebyl schválený, protože v minulosti, zhruba někdy začátkem ledna 2010, nebyl schválen sekcí competition neboli veřejnou soutěží. Teď jakoby dodatečně dotahujeme to, co v tu chvíli nebylo. Jedná se o sadu dotazů, které pro (nesrozumitelné) competition nyní vypracováváme, a tam je to zpoždění. Vedle toho je tam pět velkých projektů, které trpí podobnou vadou, že se jich netýkalo schválení přes veřejnou soutěž.

Co se pro to dá dělat a co se dělá. Odbouráváme byrokracii, která je více na naší straně než na té evropské straně. Možná by zástupci vysokých škol vám mohli říct věci, které už se odbouraly a výzvy se zrychlily.

Druhá věc, která tady je, a budu to říkat upřímně, je, že věřím, že rozprostíráme ty menší projekty do celé České republiky. Nechodí to, jak v minulosti bývalo zvykem, jen do jednoho či dvou krajů.

Třetí věc, kterou zavádím, je posílení té sekce o zkušenější lidi v čerpání evropských fondů. Já bych neřekl, že se jedná o kvantitativní posílení jako kvalitativní posílení. Mezi rektory vysokých škol koluje výraz pro těch 220 pracovníků čtvrté sekce, říká se jim kindrmanagement. Já se přiznám, když jsem se byl seznámit v srpnu, v září se zaměstnanci v Karlíně, tak jsem měl pocit, že diskutuji se studenty o státní maturitě, a tento trend se snažím obracet. Já si nemyslím, že je třeba posilovat tu sekci o velké množství nových pracovníků, jako tam přitáhnout lidi, kteří skutečně mají zkušenost s čerpáním evropských peněz. To je možná ten největší problém, který tady je. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP