(16.50 hodin)

 

Poslankyně Marie Nedvědová: Ještě jednou dobrý večer. Moje interpelace je na pana ministra vnitra, pana Radka Johna.

Vážený pane ministře, opakovaně jste uváděl, naposledy v pořadu Máte slovo, že policistů v České republice je nadbytek a že odchod některých z nich situaci jen prospěje. Mnohdy vaše slova vyznívají jako obvinění především řadových policistů na nižších postech, takže to vypadá, že k negativním jevům v tomto směru na vyšších úrovních Policie České republiky nedochází, nebo jsou naopak považovány za běžné či normální. Argumentoval jste i tím, že někteří policisté si ráno zajedou autem do lesa a celý den tam spí, případně na oběd, na kávu apod.

Tato tvrzení jsou buď tedy alarmující, nebo zavádějící, ale především jsou nekonkrétní. Mám proto v této souvislosti následující dotazy: V kolika případech za dobu, co jste ve funkci, byly zjištěny obdobné případy a jak byly případně řešeny? V kolika případech byla tato pochybení zjištěna u vedoucích pracovníků Policie České republiky, zejména na Policejním prezidiu? Jak jste dospěl k tomu, že v ulicích je o 1 500 mužů víc? Vzhledem k tomu, že v ulicích se objevují i ženy, chtěla bych se zeptat, zda jste počítal v tomto čísle i ženy, nebo zda ženy v tomto počtu uvedeny nejsou. Za jaké období tedy k tomuto nárůstu mělo dojít a odkud jste tento počet vzal? Jak jste k tomuto číslu došel? Dále bych se chtěla zeptat, o kolik celkem za vašeho působení ve funkci ministra vnitra klesl počet policistů a jak se tento pokles projevil na objasněnosti trestných činů a jaké jsou další záměry Ministerstva vnitra v této otázce do budoucna.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, paní poslankyně. Odpoví ministr vnitra Radek John.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John: Já začnu odzadu. Objasněnost trestných činů v České republice stoupá. Klesá počet trestných činů. Trend je velmi příznivý navzdory tomu, že se snižuje počet policistů. V Praze bylo loni vykradeno o 5 000 automobilů méně než v roce předchozím. V Praze loni díky preventivní práci došlo v počtu kapesních krádeží k poklesu o 2 000.

Objasněnost se liší kraj od kraje, podle toho, jak dobře kde která policie funguje. Naprosto nejlepší objasněnost je v Karlovarském kraji, kde i u majetkových trestných činů je čtyřikrát větší než jinde na území České republiky. Objasněnost všech závažných trestných činů je na velmi vysoké úrovni. U vražd je to téměř 100 procent, u loupežných přepadení je to vysoce přes 70 procent, takže bezpečnostní riziko této země se opravdu nezvýšilo, naopak, bezpečnost v této zemi se prudce zlepšila. To úvodem.

Ti noví policisté v ulicích, to je reforma cizinecké policie, kdy příslušníci cizinecké policie přešli pod krajská ředitelství police a šli do přímého výkonu služby. Konkrétně pro Prahu je to zvýšení o několik stovek policistů v ulicích. A také policistek. Já se velmi omlouvám. Je to společná statistika. Jsou to i policistky.

Já opravdu nechci říkat, že by všichni policisté měli problém s konáním a že by všichni policisté proboha měli nečinnost. Jsou to jednotlivé případy, které mi hlásí policejní inspekce. Při provádění testů spolehlivosti se jí občas stane, že prostě u některého policisty nelze test spolehlivosti provést, protože policista nekoná. Proto jsme na poradě resortu Ministerstva vnitra přijali takzvané opatření proti nečinnosti, kdy policejní inspekce bude přesně popisovat tyto - ale zdůrazňuji - jednotlivé případy a Policejní prezidium je bude řešit. Znovu opakuji, je to v jednotkách, zatímco většina policistů samozřejmě koná.

Já teď každý týden v pátek objíždím jeden kraj České republiky, mluvím s policisty v krajích. A drtivá většina jich je naprosto skvělých. Samozřejmě konají, a ostatně to je vidět i z těch statistik. Právě proto se snížil počet trestných činů, právě proto se zvýšila objasněnost. Jestli se nám podaří zachovat tento trend i v příštím roce, byl by to významný úspěch. A policie pro to bude dělat všechno.

Jinak, úplně konkrétně, co se týče čísel. K 1. 1. 2010 byl fyzický stav příslušníků policie 43 272 policistů a policistek, k 1. 1. 2011 jde o 41 224 policistů a policistek. Vzhledem k omezeným rozpočtovým podmínkám udržuje zatím Policie České republiky stop stav pro přijímání nových příslušníků a tím předpokládá ještě další snižování policistů cestou přirozené fluktuace. Přirozená fluktuace vypadá tak, že ze sboru ročně odchází 1 500 až 2 000 policistů průměrně. Byly tady také roky, kdy odešlo 5 000 policistů. Byly tady také roky, kdy odešlo 3 500 policistů. Loni odešlo 2 600 policistů, pokud si pamatuji. Pro rok 2012 předpokládá policie počet 40 825 policistů. Do té doby bude udržován stop stav. Žádný policista nebyl propuštěn, to jsme slíbili odborům. Všechno je to přirozená fluktuace.

Ptáte se, jestli se snižuje také od hlavy. Ano, snižuje se i od hlavy. Na Policejním prezidiu pracuje více než 1 000 lidí. A úkol pro policejního prezidenta byl zeštíhlit Policejní prezídium o 30 procent. Samozřejmě, že jde o to, aby v přímém výkonu služby policisté zůstali, aby byli vidět na ulicích a abychom se zbavili vlastně policistů, kteří sedí v kancelářích. Samozřejmě, ne všech, protože někteří tam provádějí velmi užitečnou činnost, ale prostě nadbytku policistů v kancelářích. A abychom měli maximum policistů ve výkonu služby.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pane ministře, já vás musím upozornit, že váš čas vypršel. Prosím, uzavřete svoje vystoupení.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John: Aha. O to se bude ostatně starat nový policejní prezident, pan Lessy, který přišel z přímého výkonu služby, prošel všemi těmi funkcemi odzdola nahoru, a on bude rozhodně ten, který bude fandit policistům v přímém výkonu služby. Já věřím, že ten příznivý trend poklesu trestné činnosti, jak k němu došlo v roce 2010, bude pokračovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Ptám se paní poslankyně, zda si přeje položit doplňující otázky. Je tomu tak. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marie Nedvědová: Já bych měla samozřejmě doplňující otázku. Pokud konstatoval pan ministr, že se snížila trestnost, zajímalo by mě, do jaké míry se na snížení této trestnosti projevila novela trestního zákoníku, kdy přestal být trestným činem například skutek, kdy řidič řídí motorové vozidlo bez řidičského průkazu, jakož i další ustanovení trestního zákoníku.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Doplňující odpověď podá pan ministr vnitra Radek John.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John: Ano, ten pokles je o 60 000 trestných činů a ten trestný čin, o kterém jste mluvila vy, to bylo ročně 6 000. Čili je třeba toto z toho odečíst. Pokles trestných činů je o 54 000 a není stíháno 6 000 trestných činů, které dříve byly stíhány. Čili je tam 10 procent také to, že se změnil zákoník.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Následuje interpelace pana poslance Antonína Sedi, taktéž na pana ministra vnitra. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane místopředsedo vlády, Sdružení místních samospráv se na vás obrátilo ve věci plánu České pošty na rušení venkovských poboček. Údajně se má zrušit až 1 500 poboček pošt. Zároveň si starostové stěžují na nedostatečnou informovanost, a to jak ze strany vašeho ministerstva, tak ze strany České pošty.

Vážený pane ministře, je pravdou, že Česká pošta, která spadá pod vaše ministerstvo, hodlá rušit venkovské pobočky pošt? A pokud ano, kolika poštovních poboček se to týká a jakým způsobem informujete či budete informovat obecní zastupitelstva o tomto plánu? Uvědomujete si, pane ministře, že řada zejména starších osob si zřídila u Poštovní spořitelny účty kvůli vybírání důchodů a nyní jim hrozí, že kvůli rušení pošt budou muset za finančními službami cestovat mnoho kilometrů? Připravuje vaše ministerstvo, pane ministře, a to v dohledné době, zveřejnění optimalizace sítě pošt, tak aby se na to starostové a zejména občané těchto obcí mohli dopředu připravit?

Děkuji za odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP