(17.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Odpoví pan ministr vnitra Radek John.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John: Ministerstvo vnitra je pouze zakladatelem České pošty. Reforma pošty je plně v gesci manažerů České pošty, jejichž úkolem je zvýšit ziskovou marži, samozřejmě zvýšit zisky, abychom nedopláceli na Českou poštu, a provést restrukturalizaci. Já jsem dostal po nástupu do funkce strategii rozvoje České pošty, se kterou nejsme spokojeni, a dostal jsem řadu podnětů od občanů, kteří se brání rušení pošt, a velmi to vnímám i ze svých výjezdů do krajů. Velmi si uvědomuji, že v některých vesnicích je pošta to poslední, co stát dělá pro danou vesnici. Týká se to například různých horských vesnic, kde zrušení pobočky by byla veliká tragédie. A ti manažeři měli reformu provést tak, že nabízejí úspornější řešení, nabízejí zřízení poboček třeba při obecních úřadech. Ve městech bude projekt, že budovy nádraží, které jsou nevytížené, by se mohly stát nějakými centry, kam by se nastěhovala i pošta.

V této chvíli vám musím říci, že jsem zneklidněn úplně stejně jako vy systémem, jakým Česká pošta informuje o chystané reformě. Proto jsem požádal v minulých dnech vedení České pošty o to, aby mi zpracovalo velmi podrobné informace o všech připravovaných a realizovaných záměrech v této oblasti. Čekám na tato data, a jakmile je budu mít, odpovím. Napíšu vám přesně odpověď na tyto otázky s konkrétními čísly, za prvé. Za druhé to budeme publikovat, protože i v informovanosti je tam veliký problém. Řada občanů je zmatena, není si jistá a ztráta jistot je asi to poslední, co v této zemi chceme udělat. Takže slibuji, že velmi podrobný rozbor, jak by měla vypadat restrukturalizace, je v horizontu dní. Takže jestli mi dovolíte, v souladu s jednacím řádem mám 30 dní na písemnou odpověď a v těch 30 dnech už budu mít podklady, a jednak je zašlu vám a jednak samozřejmě ty záměry budeme publikovat. Jsem zneklidněn stejně jako vy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Pan poslanec si nepřeje reagovat dále. Uzavírám tedy tuto interpelaci a přistoupíme k následující. Interpelující poslanec je pan místopředseda Luboš Zaorálek, interpelovaným ministrem pan Alexandr Vondra. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já jsem také zneklidněn, podobně jako pan ministr John, jenom trochu v jiné věci, protože má interpelace se týká oné zmiňované kauzy českého předsednictví Evropské unie. Mé zneklidnění je dáno tím, že vlastně Česká republika měla určeno na předsednictví nějakých 3,4 miliardy, za které byl zodpovědný místopředseda vlády Alexandr Vondra. Dokonce přímo byl zodpovědný na Úřadu předsednictva vlády za nějakých - a to ani přesně nevíme kolik, protože máme údaje různé. Někde se ozývá 766 milionů, jinde 525, jinde 496 milionů, takže vlastně přesně nevíme, kolik bylo prostředků, které se utratily z Úřadu předsednictva vlády. Takže my ani nevíme přesně kolik jsme zaplatili, my nevíme, kam peníze odtekly, dnes se dovídáme, že někam na účty do Rakouska. My nevíme, jestli někdo kontroloval utrácení, nevíme proč nebyl řádný tendr na tu zakázku, která šla z Úřadu předsednictva vlády. Nevíme, jaké byly důvody prodražení, nevíme, jestli to byl šlendrián, plýtvání nebo korupce. Nevíme ani, kdo za to může, protože to vypadá, že těch, kteří se k tomu hlásí, je málo. Máme celou řadu jmen těch, kteří byli zodpovědni, ale vlastně každý říká, že to nebyla jeho věc. Nevíme, co vyšetří policie. A já si myslím, že je to vážné proto, protože jestli tehdy Alexandr Vondra spravoval nějakých 3,4 miliardy, tak dnes je ministrem obrany a tam má na starosti nějakých 30 miliard.

A já se ptám, jestli to není tak, že na Ministerstvu obrany dnes je situace podobná, jako byla za českého předsednictví, že jsou podepisovány smlouvy někým jiným než panem Vondrou, nevím, jakým způsobem se dnes obklopil lidmi. A já se prostě ptám, jakou máme garanci, že Ministerstvo obrany dnes není spravováno stejným způsobem, jako bylo spravováno úřadu českého předsednictví, jen s tím rozdílem, že je to desetkrát víc peněz než bylo tehdy.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane místopředsedo. Slovo má pan ministr Alexandr Vondra, prosím.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Paní předsedající, vážený pane místopředsedo, tuto otázku jsem logicky čekal. Po mediální masáži, kdy v titulcích českých novin se po jeden týden objevila směsice různých interpretací, dezinterpretací, manipulací, nepravd, polopravd, já se nedivím, že leckdo v tom dneska může mít galimatyáš. Ale to je příběh posledního týdne.

České předsednictví začalo 1. ledna 2009, skončilo 30. 6. 2009. Skončilo na jedné straně s ostudou díky tomu, že vaše strana svrhla vládu České republiky uprostřed tohoto předsednictví. A všichni po celou dobu zbývajících dvou měsíců, ale i pak dalšího půl roku, vzpomínali na to, že jestli se české předsednictví někde vyznamenalo, tak to bylo po organizační stránce. Fungovalo to bezchybně. Nikde žádná delegace nebyla odvezena omylem do lesa, nikdo nebloudil po Praze, nikomu nevypnulo ani nahrávací, ani mluvicí zařízení. Fungovalo perfektně tlumočení. Prostě české předsednictví po této stránce bylo dobře připravené. Já jsem samozřejmě jako manažer této megaakce, která se nikdy dřív u nás nekonala, nesl zodpovědnost za celkové provedení. A musím říci, že na to, jak to provedení bylo uděláno, jsem dneska hrdý.

Pokud jde o financování, tak rozpočet, pokud mne paměť neklame, byl původně designován nebo navrhován ještě ve vládě Jiřího Paroubka v roce 2005, 2006. To byl první materiál, který se schvaloval, a tam byla ta částka, která tady zazněla. Ona samozřejmě při bližší struktuře - a to tady vědí ti, kdo se tím zabývali - tak ta částka 1,3 miliardy byla částka, která byla v rozpočtu jednotlivých ministerstev, a centrální koordinátor s ní neměl vůbec co do činění. Koneckonců byla to částka, kterou by ministerstva utratila stejně, akorát si ji převedla na potřeby, které nějakým způsobem s předsednictvím souvisely.

Částka, která byla navíc, byla 2 miliardy a z ní se samozřejmě hradily potřebné organizační náklady po dobu těch šesti měsíců. Závěrečný účet bez jakýchkoli námitek navrhl ministr financí vládě Jana Fischera, byl to ministr financí Eduard Janota a bylo to v dubnu loňského roku, a touto vládou bylo toto finanční vyhodnocení bez jakýchkoli námitek jednohlasně schváleno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP