(17.10 hodin)
(pokračuje Vondra)

Čili to všechno kolem toho, co se odehrává posledních několik dnů, je normální kouř, snaha mně nepochopitelná pošpinit to dobré, co Česká republika ve vztahu ke svému předsednictví předvedla a provedla. A já nemám žádných pochybností, že se tyto věci vyjasní, vyšetří a že se zase vrátíme k tomu, na čem jsme se koneckonců ještě před několika měsíci shodovali, že za tuto věc se v rámci českého předsednictví rozhodně stydět nemusíme.

A pokud jde o vaši otázku, co se týká Ministerstva obrany, tak vás ujišťuji, že mé kroky jsou vedeny především jedním - udělat tam maximální pořádek, úsporně nakládat s finančními prostředky, nic jiného nám ani nezbývá, neboť rozpočet Ministerstva obrany se za dva roky od roku 2009 do roku 2011 snížil o 21 %. Čili jinak než efektivně s tím, co máme, nakládat ani nemůžeme, protože pak by to česká armáda nepřežila a my armádu potřebujeme. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec Zaorálek zřejmě položí doplňující otázku. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Teď jsem se opravdu pobavil. Já jsem si myslel, že tady nikdo nepochybuje, ať je z jakékoliv politické strany, že Česká republika je civilizovaná, kulturní země, v níž pokud se bude konat podobný summit, tak to nedopadne tak, že ministři skončí někde v bažinách a močálech v lesích bez tlumočníků a bez schopnosti domluvit se s nepřátelsky vypadajícím domorodým obyvatelstvem. To snad si nikdo nemyslel, že předsednictví organizačně dopadne fiaskem. Na to snad, přátelé, máme, ať již jsme z jakýchkoliv politických stran.

A co se týče politického obsahu, ten mi připadá, že byl skromný. Vzpomínám výrok Jacquesa Rupnika, že si těžko někdo vzpomene, o čem politicky vlastně předsednictví bylo. Když bylo tak skromné, proč stálo 3,4 mld., a bylo to jedno z nejdražších předsednictví, když to vezmeme na hlavu, protože dražší bylo pouze Německo a Francie.

Proč jste, pane ministře, nesouhlasil s tím, když jsem navrhoval, abychom tady ve Sněmovně vzhledem k tomu, co kolem toho vzniklo, vedli debatu politickou nad fakty, jak to vlastně s penězi bylo, aby se to vyjasnilo?

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Pan ministr má prostor pro svou další doplňující reakci.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Ne, české předsednictví navíc stálo něco málo přes 2 mld. a najdete si to ve všech materiálech, které různě schválila česká vláda. Částky navíc byly prostředky ministerstev pravidelně každý rok rozpočtované a ministerstva si je pouze alokovala na činnosti, které nějakým způsobem s předsednictvím souvisely.

Pokud jste tady říkal, že vám není známo žádné předsednictví, kde by docházelo k hodinovým zpožděním, výpadkům techniky, nebo dokonce odvezení delegace do lesa, kde autobusu došel benzin, byla to delegace Ministerstva práce a sociálních věcí. Tu zemi nebudu jmenovat, protože jsem byl léta diplomatem a vím, že se to nesluší. Ale prostě se to stalo a v noci tam skutečně několik hodin čekali. Čili já jsem rád, že v českém případě k ničemu takovému nedošlo. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Přistoupíme k projednávání následující interpelace. Pan poslanec Petr Hulinský bude interpelovat taktéž pana ministra Alexandra Vondru. Prosím.

 

Poslanec Petr Hulinský: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, velmi rád jsem slyšel slova pana ministra, že má chuť dělat pořádek, tak se velmi těším na odpověď na moji interpelaci.

Pane ministře, já jsem si se znepokojením přečetl v médiích o tom, že dopravní letouny CASA, které pro armádu tak nákladně pořídilo Ministerstvo obrany, jsou v době jejich provozu zaparkovány na odstavných plochách Letiště Praha-Kbely, neboť pro ně hangáry nejsou přizpůsobeny. Navíc došlo podle dostupných informací k tomu, že hangáry na kbelském letišti byly sice nákladně upravovány, nicméně ani po úpravách za více než 20 mil. korun se do nich letouny CASA nevejdou. Pokud by tomu skutečně tak bylo, pane ministře, považuji to minimálně za velmi neprofesionální přístup Ministerstva obrany. Osobně se domnívám, že ministerstvu zcela selhaly rozhodující kontrolní mechanismy, a tak bych vás chtěl, pane ministře, požádat o tři odpovědi.

Za prvé: Byli vámi potrestáni ti funkcionáři vašeho resortu, kteří nesou za daný stav odpovědnost, a jakým způsobem? Můžete v tomto případě vyloučit korupční lobby? Jaká systémová opatření jste přijal, aby k obdobným neodborným rozhodnutím již nedocházelo? Jaké kroky jste přijal k nápravě daného stavu, jaké dodatečné náklady si tato náprava vyžádá? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Odpoví pan ministr Alexandr Vondra. Prosím, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Vážený pane poslanče, já vám děkuji za váš dotaz a samozřejmě ho zodpovím. Koneckonců začnu tím, že má první vzpomínka na to, když jsem viděl krátce poté, co první CASA byla na kbelské letiště, které se stává jejich domovskou základnou, přivezena nebo transportována, a já jsem někam shodou okolností odlétal a vidím opravený hangár a vidím, jak z něj čouhá ocas letounu CASA, tak jsem se také zamyslel. Je to normální? Je to v pořádku? Pak jsem si tam s těmi chlapy sedl, nejsem odborník, profesionál na letectví, povídali jsme si o tom a vlastně z toho vyplynula jedna věc, kterou přece zná každý, kdo se někdy na letišti objeví.

Hangár není garáž. Pane poslanče, když si parkujete svůj automobil a máte garáž, nevím, co máte za automobil a jestli máte garáž, tak samozřejmě logicky garáž používáte k tomu, abyste tam své auto přes noc ustájil. Ale letadla jsou přece od toho, aby létala, mimochodem co nejvíce. Hangár je kvůli tomu, aby bylo možno letouny kde opravovat. Pak je úplně jedno, jestli z toho ocas kouká, nebo ne.

Hangáry na kbelském letišti jsou průběžně již několik let modernizovány tak, jak jsou k tomu k dispozici finanční prostředky. Předmětný hangár, o kterém mluvíte, byl modernizován v letošním roce, byl modernizován zcela přiměřeně tomu, kolik na něj bylo svěřeno prostředků, a v žádném případě tady nemůže být řeč o potrestání kohokoliv, protože nikdo v tomto ohledu, pokud mi je známo, neudělal cokoliv špatného. Pokud by ve vidění světa Ministerstvo obrany přistoupilo k tomu, že hangáry bude rozšiřovat o nějakých 20, 30, 40 metrů do délky, tak by to samozřejmě přineslo neskonale vyšší náklady, nehledě na to, že by se samozřejmě celý proces prodloužil, čili toto nebyl záměr. Záměr bylo modernizovat, opravit hangár tak, aby sloužil, k čemu sloužit má, to znamená potřebám pro opravy letadel. Hangár není garáž.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec si přeje položit doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Hulinský: Pane ministře, vzhledem k tomu, že nepředpokládám, že by to tady byla skrytá kamera a vaši odpověď jste myslel naprosto vážně, tak by mě samozřejmě zajímal původní projekt, jestli budete mít úplně shodný s tím, co bylo, to znamená, že opravdu bylo plánováno, že se letadlo do něj nevejde. To abychom náhodou neměli projekty dva. A určitě váš nápad s novou myšlenkou, že by letadla neměla být úplně celá schována v hangárech, to byste mohl dokonce prosazovat třeba i v rámci NATO. Mohlo by se tím velmi ušetřit i někde jinde.

To znamená pakliže jste si nedělal legraci, jako že pevně věřím, že nikoliv, tak za prvé bych velmi rád vaši písemnou odpověď, protože budeme pak v diskusi pokračovat, abychom si na to mohli spolu sednout, a rozhodně bych chtěl vidět ještě navíc původní projekt, kde se údajně tedy podle vás neplánovalo, že by se letadlo mělo do hangáru vejít.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan ministr si přeje nebo cítí se být vyvolán ještě k doplňující odpovědi. Prosím.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Já už jsem tady slyšel repliku, že mé vystoupení implikovalo dojem, že to vlastně není špatně, když kouká ocas z budovy. Já vám samozřejmě písemnou odpověď rád dodám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP