(17.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Přistoupíme k následující interpelaci, kdy paní poslankyně Halíková míní interpelovat pana ministra Tomáše Chalupu. Ještě jednou připomenu, že pan ministr Chalupa je z dnešního jednání řádně omluven. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Milada Halíková: Děkuji. Vážený nepřítomný pane ministře, při svém nástupu do funkce jste označil jako jednu ze svých priorit řešení problémů spojených s programem Zelená úsporám. Přestože jste ve funkci krátkou dobu, vím, že jste se touto otázkou již zabýval. Na začátku ledna vaše ministerstvo ohlásilo uzavření smlouvy o dalším prodeji tzv. emisních kreditů, a tím i získání nových finančních prostředků. Stále se ale odhaduje převis v programu Zelená úsporám ve výši několika miliard korun. Tato situace se dotýká tisíců žadatelů a mezi nimi mají významné místo také bytová družstva, ale nezanedbatelné i desítky, možná stovky stavebních firem. 21. ledna jste vydal prohlášení k programu Zelená úsporám, z něhož vyplývá, že další postup bude teprve stanoven. Proto bych v tuto chvíli ráda odpovědi alespoň na následující otázky.

Kdy předpokládáte, že se zhruba 14 tisíc žadatelů, jejichž složka dosud nebyla zpracována, dozví, zda a jak byla jejich žádost vyřízena? Stále uvažujete o snížení dotace, aby se dostalo na více zájemců? A kterého okruhu by se to týkalo? Tedy všech, kteří dosud dotaci nedoúčtovali, anebo těch, kterým se teprve žádost bude vyřizovat? Je za této situace vůbec reálné, že se program Zelená úsporám znovu otevře a fond životního prostředí bude žádosti opět přijímat? Vždyť původní termín 1. února už uplynul a další dodnes na stránkách vašeho ministerstva uveden není.

Myslím si, vážený pane ministře, že čekání na závěry auditora, který bude prověřovat dokumenty k programu Zelená úsporám, a vámi položených 50 otázek, jak uvádíte ve svém prohlášení, by mohlo znamenat další a další odklady řešení situace, která znepokojuje a na jejíž řešení čekají doslova desetitisíce občanů. Děkuji za odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, paní poslankyně. Pan ministr vám jistě ve smyslu jednacího řádu odpoví, tak jak je jeho povinností.

Přistoupíme k další interpelaci, kdy pan poslanec Ivan Ohlídal interpeluje pana ministra školství Josefa Dobeše. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, obsahem mé interpelace jsou výběrová řízení, která se týkají veřejných zakázek spojených s regionálním školstvím. Jedná se o pět vypsaných výběrových řízení. První dvě řízení se týkají zakázek spojených s automatickým testováním výsledků žáků základních škol. S tím je spojeno druhé výběrové řízení, které se má zabývat - ta firma, která ho vyhraje, se má zabývat řízením toho prvního projektu. Je zajímavé, že u obou dvou výběrových řízení byl termín podání přihlášek do výběrového řízení stanoven přibližně na dobu jednoho týdne, což mě hodně překvapilo a je to poněkud podezřelé, protože člověka napadne, že takovéto výběrové řízení bude formální a navíc že možná už dopředu je znám vítěz takového výběrového řízení.

Co se týče zbývajících tří výběrových řízení, ta se týkají státní maturity. Když si člověk všimne obsahu těchto výběrových řízení, nabude dojmu, že vlastně obsah těch zakázek by mohly vyplnit příspěvkové organizace Ministerstva školství, především CERMAT. To znamená, že by se mohly obsahem zabývat a provést to, co je v rámci té zamýšlené zakázky. Takže člověk má zase dojem, že se vystupuje nepříliš hospodárně v rámci výběrových řízení Ministerstva školství a že by možná bylo lepší některá z nich vůbec nevypisovat.

Děkuji předem za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji také, pane poslanče. Prosím pana ministra, aby se ujal slova a odpověděl panu poslanci.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Vážená paní předsedající, vážený pane profesore, dámy a pánové, jednak vám odpovím písemně, protože pět výběrových řízení... Musím se na tu státní maturitu podívat, přiznám se, že to nevím.

Co se týče srovnávacích zkoušek, tam vám odpovím a smysl toho vám vysvětlím. Já chystám projekt právě velmi odlišný od státní maturity, a to je testování žáků pátých a devátých tříd on-line přes počítač. Rád bych, aby na podzim proběhl pilot na sto školách, kde teď sháníme sto škol, které jsou schopny podle parametrů, které dostanou, to zvládnout, že tam mají to vybavení. Za rok v červnu 2012 bych rád, aby byla generálka. Pokud všechno půjde, pak červen 2013 plošné testování z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka on-line přes počítač. Proto jsme vypsali dva malé tendry a pak bude velký tendr dle všech podmínek o veřejných zakázkách. Vyvěšeno to bylo o dva dny déle, než jsou lhůty. Teď se otevírají obálky a vše transparentně na webu Ministerstva školství bude zveřejněno. Budou tam všechny firmy, které se zúčastnily, za jakých podmínek se zúčastnily, kdo to vyhrál, proč to vyhrál a komise, která to vybírala. To je důležité, to bude transparentně zveřejněno.

Smysl těchto dvou malých tendrů je ten, že já bych se nerad dopustil toho, co probíhalo přede mnou ohledně státní maturity. Ty dva malé tendry jsou vypsány tak, že jeden je na firmu, která nastaví projekt, protože se jedná zejména o technické vybavení, to bude přes počítače, a na ministerstvu není nikdo, kdo by dokázal pro to dát parametry. Druhý malý tendr je, a ten byl ještě důležitější - nazval bych to jakýsi stavební dozor celého projektu. Měla by to být firma, která by měla hlídat vítěze velkého tendru až do generální zkoušky, jestli vše běží podle smlouvy, podle dohodnutých podmínek a jestli se to plní, protože se musím přiznat - zítra se budeme bavit o státní maturitě, já garantuji, že proběhne, že dopadne dobře, ale nemám tyto potřebné nástroje, abych měl garanci nad subdodavateli, kteří tehdy velmi drahý tendr vyhráli.

Takže tolik ty dva malé tendry. Ale zejména je důležité to, že na ministerském webu budou viset všechny informace, aby každý transparentně mohl posoudit, jestli skutečně ten vítěz je tím nejkvalitnějším a není jakákoli pochybnost nad těmito zakázkami.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Ptám se pana poslance - ano, přeje si položit doplňující otázky, prosím.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Pane ministře, o těch dvou tendrech, o kterých jste hovořil, se dá říci skutečně, že jsou relativně malé, jejich cena je zhruba tak 2 mil., pokud si vzpomínám, každého 2 mil. Ale přesto mě tam zarazilo to, že termín na podání přihlášek do výběrového řízení byl jenom pouze týden, to opravdu nebývá zvykem a já bych čekal, že ty firmy, které chtějí rozumně a smysluplně vstoupit do takového výběrového řízení, by měly mít delší čas na to, aby mohly své návrhy podat. Takže to se mi zdá poněkud zvláštní.

A potom co se týče těch dalších tří tendrů, vy jste říkal, že zatím nemůžete odpovědět ústně a že mi to napíšete písemně. Je to tak, mohu to tak chápat? (Ano.) Dobře, děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP