(17.50 hodin)

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně a vážení kolegové, vážený pane poslanče, děkuji za váš dotaz, který udeřil hřebíček na hlavičku, protože se opravdu jedná o problém, který v našem zdravotnictví roste už několik let a je velmi obtížný.

Zdravotní ambulance jsou zřizovány kromě relativně zanedbatelného počtu zubních ambulancí ve fakultních nemocnicích, kde se vyučuje stomatologie, tak jsou zřizovány převážně jako samostatné soukromé ordinace zubařů podle patřičných předpisů a poskytují v nich péči stomatologové, kteří vycházejí ze škol v režimu o něco jiném, než jsou lékaři všeobecného směru, protože oni mohou poskytovat samostatně péči už se získáním titulu, který jim dodává odbornou způsobilost, která je opravňuje k samostatné práci po nějakém krátkém zácviku, na rozdíl od lékařů všeobecných, kteří musí získat specializovanou způsobilost tzv. atestačním studiem, což trvá asi čtyři až pět let.

Tento problém se vyvíjel postupně a má mnoho příčin. Jednou z nich bylo, že lékařské fakulty dlouho trvaly na šestiletém kurikulu, které nakonec u všech lékařských fakult bylo zkráceno na pět let. Rovněž posun ve zmocnění pracovat samostatně nastal také po určitém tlaku, který vycházel i z České stomatologické komory, která se tímto problémem již dlouho zabývá.

Příčiny, které dosud nebyly odstraněny, spočívají v určitém podfinancování oboru jak ze strany Ministerstva školství, které dává nějakou částku na studium lékaře stomatologa, tak na straně úhrad stomatologické péče na klinikách, které jsou rovněž nízké, jsou zhruba podobného mechanismu jako úhrady u soukromých lékařů a těmto klinikám nedostačují, protože na klinikách musí pracovat studenti, aby mohli získat odbornou způsobilost, pracují pod dozorem a efektivita práce je tam mnohem nižší a nemocnice unisono na stomatologických ordinacích při lékařských fakultách prodělávají.

Ministerstvo zdravotnictví opakovaně o tomto problému s Ministerstvem školství jednalo, jednalo se stomatologickou komorou a dosud se tento problém nepodařilo vyřešit, přestože počty stomatologických studentů rostly na dvojnásobek od roku 2000.

Je předpokladem, že všechna opatření, která byla udělána, navýšený počet studentů tento problém bude řešit. Tento problém rozhodně není řešitelný v momentální době restrikcí ve zdravotnictví tím, že by se ještě zvyšovaly úhrady stomatologům, protože jak je všeobecně známo, i když se pro to shánějí velmi obtížně data, tak stomatologie patří k jedněm z mála lukrativních činností ve zdravotnictví.

Nyní tedy k praktickému řešení vašeho dotazu, co se stane, jestliže je pojištěncovi, kterému je zajištěna svobodná volba lékaře, odmítnuto převzetí do trvalé péče, což je možné jenom z důvodu překročení únosné míry zatížení lékaře, které by vedlo ke zhoršení kvality poskytované péče, tak jak říká zákon č. 48. V tom případě je tedy jediná formální cesta, že pacient může žádat o zajištění své péče svoji zdravotní pojišťovnu, která toto má uložena, aby zajistila svému pojištěnci z již citovaného zákona č. 48.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pane ministře, omlouvám se, pokud již směřujete k závěru, děkuji.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Ano, to je momentální stav věcí, které bude řešit Ministerstvo zdravotnictví výhledově, jakmile se podaří vyřešit současné tenze ve zdravotnictví, a bude se snažit posílit jinými směry stomatologický subsystém.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Tancoš: Děkuji za vysvětlení. Ale když Všeobecná zdravotní pojišťovna nebo jakákoli jiná pojišťovna tu možnost nemá a lékaři tam prostě v okrese nebo obvodě nejsou?

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Pan ministr si přeje ještě vystoupit? Pokud ano, má na to samozřejmě právo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Já bych řekl, že stomatologů je paradoxně nedostatek ve velkých městech. Máme informace, že na venkovských obvodech jsou k dispozici. Pacient je samozřejmě v nepříjemné situaci, že je nucen za svou péčí dojíždět. Ale pokud jde o nějaké akutní výkony, v tom případě lékař je povinen poskytnout akutní péči v každém případě, i když u něj není pojištěnec registrován.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. A teď tedy končím projednávání této interpelace i celého bloku interpelací, protože podle jednacího řádu v čase do 17.55 hodin je možné podat poslední interpelaci.

Kolegyně a kolegové, končím i jednání dnešního dne a chci vám sdělit následující: Dostala jsem informaci, že poslanecký klub ČSSD míní ráno požádat o 90minutovou přestávku pro jednání klubu. Abychom tedy šetřili čas vás a nás všech, sejdeme se zde k zítřejšímu jednání v 10.30 hodin.

Děkuji vám, přeji hezký večer a na shledanou zítra zde v 10.30 hodin.***

 

(Jednání skončilo v 17.57 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP