(13.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Další hlasování bude přikázání výboru sociálnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání sociálnímu výboru, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 207 přihlášeno 148, pro hlasovalo 39, proti 72, takže to bylo zamítnuto.

 

Další návrh, další přikázání je výboru ústavněprávnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání ústavněprávnímu výboru, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 208 přihlášeno 148, pro hlasovalo 87, proti 37, takže ústavněprávnímu výboru to bylo přikázáno.

 

Budeme hlasovat o přikázání výboru rozpočtovému.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro rozpočtový výbor, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 209 přihlášeno 149, pro hlasovalo 29, proti 103, takže toto bylo zamítnuto.

 

Jenom připomenu, že výbory, které se chtějí zabývat, mohou i bez přikázání, aby si všichni uvědomovali, že to nebrání projednávání.

Prosím, pan poslanec Skalický. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Skalický: Děkuji. Já bych chtěl jenom krátkou poznámku pro stenozáznam. V hlasování 205 jsem hlasoval ne, nezpochybňuji hlasování, žádám jen o opravu v záznamu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, bude provedena. Takže můžeme jít k poslednímu hlasování aspoň v tomto návrhu, který máme před sebou, a to byl návrh, který zazněl z úst Františka Bublana, který navrhoval lhůtu pro jednání prodloužit na 90 dní. Takže se podívám na navrhovatele, protože podobné prodloužení musí být se souhlasem navrhovatele. Pokud tedy navrhovatel souhlasí, tak můžeme hlasovat návrh Františka Bublana. (Ano.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro prodloužení lhůty pro projednání na 90 dní, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 210 přihlášeno 149, pro hlasovalo 143, proti 1, takže prodloužení lhůty pro jednání bylo přijato.

 

To je zřejmě vše. Mohu poděkovat všem, kdo se účastnili, a ukončit projednávání tohoto bodu.

  

Požádal bych vás o pozornost k tomu poslednímu, co musíme udělat před ukončením 13.  schůze, totiž hlasovat o návrhu na vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu 13. schůze Poslanecké sněmovny.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení zbývajících bodů, neprojednaných, z 13. schůze Sněmovny, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 211 přihlášeno 150, pro hlasovalo 115, proti 25, bylo to přijato.

 

Teď mohu ukončit 13. schůzi Poslanecké sněmovny, takže to činím a přeji vám příjemný víkend.

 

(Schůze skončila ve 13.43 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP