(19.20 hodin)

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, pane premiére, myslím, že bylo řečeno vše podstatné. Takže zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní prosím zpravodajku výboru pro obranu a bezpečnost, poslankyni Janu Černochovou, aby se ujala slova. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dobrý večer. Výbor pro obranu a bezpečnost na své 8. schůzi, která se konala 19. ledna 2011, po odůvodnění ředitele Národního bezpečnostního úřadu pana Ing. Dušana Navrátila a zpravodajské zprávě mé jako poslankyně doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vyslovit souhlas s ratifikací Smlouvy mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Jenom poprosím zpravodaje, jestli by mohl teď zopakovat návrh usnesení. Mohu poprosit zpravodajku?

 

Poslankyně Květa Matušovská: Výbory doporučují Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. Ukončuji rozpravu a můžeme přistoupit k hlasování o navrženém usnesení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 65 z přihlášených 121 pro 118, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní budeme projednávat bod

50.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu se sjednáním Dohoda o převozu těl zemřelých
/sněmovní tisk 152/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr financí (potlesk koaličních partnerů a smích napříč politickým spektrem). Nečekaně. Má k tomu asi vztah.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové, pan ministr Jankovský už se vrátil ze Senátu, tak se mohl ujmout svého úkolu, ale vzhledem k tomu, že v prvním čtení jsem měl tu čest předkládat tuto dohodu já, dohodli jsme se, že to dorazím i ve čtením druhém a že i napodruhé vás požádám o pochopení, že kdo jiní než zemřelí by měli mít v rámci Evropské unie stejná práva jako my živí (smích v sále), že bychom měli umět dokázat přistoupit ke Štrasburské dohodě, která byla podepsána v roce 1973.

Děkuji výborům za projednání a prosím o schválení této dohody, která bude zcela ku prospěchu všem zemřelým občanům všech zemí Evropské unie, zejména pak těch našich. Děkuji. (Potlesk zejména koaličních poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji ministru financí a prosím zpravodajku zahraničního výboru poslankyni Kristýnu Kočí, aby odůvodnila usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 152/1.

 

Poslankyně Kristýna Kočí: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, po velmi vtipném úvodu pana ministra bych si tedy dovolila vás seznámit s usnesením zahraničního výboru z jeho zasedání ze dne 19. ledna 2011.

Zahraniční výbor se zabýval daným materiál na své 7. schůzi a po odůvodnění náměstka ministra pro místní rozvoj, zpravodajské zprávě mnou vypracované a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas ke sjednáním Dohody o převozu těl zemřelých.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám rozpravu. Do té nemám žádnou písemnou přihlášku, ale vidím, že paní zpravodajka přednese návrh usnesení ještě v rozpravě. Prosím.

 

Poslankyně Kristýna Kočí: Dovoluji si navrhnout usnesení Poslanecké sněmovny ve znění: Poslanecká sněmovna dává souhlas ke sjednání Dohody o převozu těl zemřelých.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Končím rozpravu a můžeme přikročit k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 66 z přihlášených 125 pro 121, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto tisku.

 

Přistoupíme k bodu

51.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Albánskou republikou
o změně Dohody mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře
a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 8. října 2010 v Praze
/sněmovní tisk 160/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Děkuji výborům za projednání. Jenom připomenu, že to je jeden z protokolů dlouhé řady protokolů, kterými Česká republika naplňuje své závazky vůči Evropské unii a dohody o ochraně investic se zeměmi třetího světa uvádí do souladu s primárním právem. Děkuji za pochopení s tímto procesem.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Usnesení zahraničního výboru a rozpočtového výboru, který projednal návrh iniciativně, byla rozdána jako sněmovní tisky 160/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru - poslanec Rom Kostřica.

 

Poslanec Rom Kostřica: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru ze 7. schůze z 19. ledna tohoto roku, který doporučuje Poslanecké sněmovně dát souhlas s ratifikací Protokolu mezi Českou republikou a Albánskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaného dne 8. října 2010 v Praze.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní prosím zpravodajku rozpočtového výboru poslankyni Miloslavu Vostrou, aby se ujala slova. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, uvedenou materii projednal rozpočtový výbor dne 12. ledna 2011, přijal usnesení č. 98, které máte ve svých lavicích. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu mezi Českou republikou a Albánskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaného dne 8. října 2010.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Otevírám rozpravu. Pokud se nikdo nehlásí, prosím paní zpravodajku, jestli by byla tak laskava a ještě nám pro pořádek zopakovala jednou usnesení v rozpravě. (Paní zpravodajka Vostrá cestou ke svému místu připomíná, že není zpravodajkou zahraničního výboru.) Pardon.

Pan poslanec Kostřica. Nebo stačí, když odkážete na usnesení.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji. Zahraniční výbor doporučuje toto usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas s ratifikací Protokolu mezi Českou republikou a Albánskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaného dne 8. října 2010 v Praze.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám a končím rozpravu. Můžeme přikročit k hlasování o navrženém usnesení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 67 z přihlášených 126 pro 111, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní přistoupíme k bodu

52.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou
Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Minsku dne 11. srpna 2010
/sněmovní tisk 161/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr financí. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP